Santa Coloma de Gramenet

Crònica del Ple Municipal de Setembre 2021

Al Ple d’aquest mes de Setembre el nostre grup municipal proposava tenir un ramat d’ovelles per a mantenir i gestionar el sotabosc de la Serralada de Marina. Al començament del ple vam donar la benvinguda al nou regidor del PSC el Manuel Arrébola del PSC. Ens alegrem que entri gent jove com el Manu al govern de la nostra ciutat. Ara bé, les properes eleccions ens agradaria que fos el Jovent Republicà el que tingués representació a l’Ajuntament. En els punts de secretaria tornem a parlar de la gestió del cementiri de Santa Coloma i aprofitem per tornar a posar sobre la taula la necessitat de municipalitzar el servei. És una necessitat bàsic que s’ha convertit en un luxe i un mal de cap per a les famílies. Cal un servei econòmic i universal. A més el 2020 vam presentar una moció sobre els enterraments adequats als diferents cultes que es practiquen a al ciutat. La moció es va aprovar i ens hem reiterat en conèixer l’estat dels acords tot i que el govern encara no ens ha proporcionat aquesta informació. Podeu veure el contingut de la moció fent clic aquí. Un altre punt del ple tractava sobre el model del servei de recollida de residus. A Santa Coloma és vell i s’ha demostrat que poc eficient. Tant pel que fa a la recollida selectiva com per la recollida de mobles vells. Qualsevol dia de la setmana es pot fer una volta pels carrers de la nostra ciutat i trobar piles de mobles, portes, etc al costat dels contenidors. Cal un sistema de recollida ordinari i coordinat per dies i barris prèviament assignats, model que funciona a moltes ciutats del nostre país. També calen actuacions valentes pel que fa a la recollida selectiva de residus: recollida porta a porta a alguns barris de la ciutat, implementació de sistemes de control de recollida i beneficis fiscals per les persones que compleixin els objectius… Per veure el contingut de la nostra proposta, podeu llegir l’article del regidor Salvador Clavera. Els temes que acostumen a aflorar de manera recurrent als plens i que són portagonistes de lluites socials als carrers denoten una necessitat de resposta i polítiques valentes al respecte, per això votem a favor de l’aprovació del projecte pilot Vesta, que té l’objectiu d’acompanyar a les dones que es troben en una situació de sensellarisme.

Moció per exigir mesures que frenin l'escalada de preus de l'electricitat

L’elevat preu de l’electricitat ha esdevingut un problema estructural que arrossega l’Estat espanyol des de fa dècades i que afecta a milions de famílies i també al teixit empresarial del país que ha d’assumir uns costos superiors a la mitjana europea, ocasionant una clara pèrdua de competitivitat. Malgrat el problema ve de lluny i té múltiples causes, aquest estiu hem assistit a una escalada de preus del preu de l’energia majorista sense precedents, assolint màxims històrics dia rere dia, molt per sobre fins i tot de l’anterior màxim del mes de gener de 2021, en aquell cas a causa dels efectes del temporal Filomena. L’alarma social generada al voltant de l’increment desmesurat del preu d’un bé considerat essencial va requerir la compareixença el passat 30 d’agost de la Ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera. Entenem que les solucions no poden quedar exclusivament en mans de la bona voluntat de les gran empreses energètiques que actuen amb una lògica de mercat oligopolístic. En un mercat dominat per unes poques grans empreses amb la presència de diversos ex-Ministres en els consells d’administració de les elèctriques, la ciutadania no acceptarà de cap manera que el govern de l’Estat es desentengui davant els abusos tarifaris que estem veient els darrers mesos per part d’aquestes mateixes elèctriques. Pràctiques com les efectuades per algunes companyies elèctriques consistents en buidar els embassaments per generar energia a baix cost sabent que entrarà al mercat al preu més elevat possible, entenem que són inadmissibles i requereixen d’una intervenció del regulador públic. Les mesures adoptades amb anterioritat a la darrera escalada de preus, consistents en la rebaixa de l’IVA i la suspensió temporal de l’impost a la generació, s’han demostrat, de moment, insuficients i no entren en el problema de fons, els enormes beneficis que generen les elèctriques a partir d’un bé essencial. Ara bé, el nou RD Llei de 14 de setembre preveu la rebaixa de l’impost d’electricitat del 5,1% al 0,5%, la minoració temporal de l’excés de retribució de les elèctriques pels preus del gas, valorada en 2.

Moció per a la prevenció municipal d'incendis a Santa Coloma de Gramenet

(Descarrega en PDF)   EXPOSICIÓ DE MOTIUS D’acord amb les projeccions basades en els Models de Clima Global (MCG), sota tots els escenaris, a Catalunya en general, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a Santa Coloma de Gramenet en particular, s’està produint un increment de les temperatures mitjanes, una reducció de la pluviometria, però concentrada en determinats períodes de l’any, i importants increments de temporades de sequera, que es preveu que s’agreujaran en els propers anys. Aquests factors, conjuntament amb l’increment de les superfícies d’interfase urbana i forestal, és a dir, zones urbanitzades properes a àrees forestals i la falta de gestió forestal i d’adaptació dels nostres boscos al canvi climàtic, comportaran un increment del risc d’incendis forestals que, a més de promoure la pèrdua dels diferents serveis ecosistèmics que ofereixen els boscos (biodiversitat, producció forestal, etc.) i l’increment del risc d’inundacions, tindrà afectacions importants sobre persones i béns, especialment, nuclis urbans i edificacions i instal·lacions aïllades o molt pròximes a zones de vegetació.   Per tal de minimitzar-ne les conseqüències cal reduir l’exposició i la vulnerabilitat de les persones i béns davant dels incendis forestals, aplicant la normativa que obliga als Ajuntaments a protegir dels incendis forestals els seus veïns i veïnes i els seus habitatges.   D’acord amb la Llei 5/2003 de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana, els Ajuntaments estan obligats a determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta Llei. Correspon al ple de l'ajuntament d'aprovar aquest plànol de delimitació que, un cop aprovat, s'ha de trametre al Departament corresponent. Malgrat que els ajuntaments poden acordar amb ens supramunicipals i amb l'Administració de la Generalitat els mecanismes de suport necessaris per a l'elaboració del plànol de delimitació de les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades, no consta al web de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet cap d'informació ni referència del Mapa de Delimitació tal i com estableix la Llei 5/2003 adaptat a la Llei 2/14.

Narcis Guerra Buscarons

Narcís Guerra Buscarons

Narcís Guerra Buscarons va ser un polític rellevant d'Esquerra Republicana a principis dels anys trenta, Nascut a l'Empordà va viure a Santa Coloma de Gramenet, al barri de les Carolines, actualment part del bon pastor, va participar a la candidatura d'Esquerra Republicana en les eleccions a Corts l'any 1933 Junt amb Macià i Companys. Avui la seva família ha visitat la fundació Irla on s'ha començat a treballar la seva figura per recuperar part de la memòria històrica del país. Han participat en la trobada, Josep Maria Guerra i Diego Guerra, Colomencs nets de Narcís Guerra. També han assistit en Sam Núñez, regidor d'Esquerra republicana a Santa Coloma de Gramenet, La secretaria d'organització d'Esquerra Gramenet, Noemí Egea, el director executiu de la Fundació Irla, Josep Vall i l'historiador encarregat de la recerca en Pau Vinyes. La fundació Irla ha traslladat als familiars de Narcís Guerra Buscarons els resultats preliminars de la seva recerca i han anunciat que la fundació Irla realitzarà una fitxa biogràfica del personatge per incloure-ho a dintre del directori memoriaesquerra.cat on es recull la biografia de persones vinculades a Esquerra Republicana com la de L'alcalde Celestí Boada i Salvador assassinat pels franquistes l'any 1939.

Comunicat Oficial respecte a la Suspensió de l'ofrena d'homenatge a la senyera l'11 de Setembre a Santa Coloma de Gramenet per part del Govern Municipal

Des d'Esquerra Republicana creiem que la celebració de la tradicional ofrena d'homenatge a la Senyera per commemorar la Diada Nacional de Catalunya és totalment compatible amb l'aplicació dels protocols vigents aprovats per fer front al risc de brots de COVID-19. Per tant, no compartim i denunciem la decisió unilateral del govern del Partit Socialista de suspendre l'ofrena del pròxim 11 de setembre de 2021. Activitats similars es produiran al llarg i ample de Catalunya per celebrar la Diada Nacional sense incomplir la regulació aprovada per la Generalitat de Catalunya, el que demostra un greuge comparatiu amb l'acte deslluït que es proposa des del consistori colomenc. Santa Coloma de Gramenet, 7 de setembre de 2021 Comunicat de l'equip de Govern:

Bona Festa Major, amb responsabilitat

El 2021 ha estat un any marcat per les diferents onades de contagis de Covid, malgrat la delicada situació sanitària, a diferència de l'any anterior, aquest any podrem gaudir de la Festa Major de Santa Coloma, en un format diferent, amb control d'aforaments, restriccions i les imprescindibles mesures de prevenció de la COVID per evitar que les persones es puguin contagiar durant els esdeveniments, però al cap i a la fi, Festa Major. Des d'Esquerra Republicana esperem que tothom pugui viure la millor Festa Major possible, que puguem gaudir de les activitats que es proposen i ho fem amb el màxim respecte tant en l'àmbit sanitari com cap als altres participants, rebutgem les agressions vers les dones i les agressions LGTB-fòbiques. La festa major és i ha de ser el punt de trobada de la comunitat, del poble, de la gent. Per primera vegada en molt de temps els concerts no es faran a la plaça de la Vila, tal com hem demanat en multitud d'ocasions, sempre hem defensat un model de Festa Major descentralitzat i diversificat en els barris i aquest any a causa de la pandèmia així serà. Lamentem que des d'ERC Gramenet no hem pogut programar cap activitat politicofestiva, malgrat estar en disposició de complir totes les recomanacions que marquen les autoritats sanitàries. L'equip de govern ha denegat la petició tot i presentar una sol·licitud detallada amb accessos i aforaments. Gaudim de la festa, compartim el temps i la diversió. Demostrem que la Festa Major és necessària, amb responsabilitat.

Crònica Ple de Juliol

El ple del dilluns es va desenvolupar marcat per un to molt diferent als que hem vist des de que vam arribar al consistori fa dos anys. Va ser un ple marcat per la melancolia, amb un to més amable i menys agressiu del que estem acostumades, un ple amb l’amarga dolçor dels últims plens. És l’últim ple d’aquest curs polític, i per desgràcia va ser el primer ple sense en Pedro Cano. Des del grup d’ERC Gramenet fem nostre el dolor pel traspàs del regidor socialista; vam expressar el nostre condol a la seva família i amics. Aquest cop hem de lamentar que la Covid-19 toqui directament al consistori, aquest ha estat un cruel recordatori de l’abast que encara té el virus. Tot i la tristor i que va ser un ple sense mocions, la intensitat no va disminuir. De nou vam viure un llistat de decrets per places d’interinatge. Com sempre, nosaltres no valorem aquests decrets com una situació de normalitat. Considerem que s’han de buscar recursos per reduir la temporalitat i la precarietat dels treballadors públics. S’ha de buscar una solució, com hem fet al congrés evitant que centenars d’interins perdin feina i aconseguint que a certs sectors s’estabilitzi la situació de treballadors que portaven més de 10 anys sense que  les seves places fossin convocades per oposició. Vam celebrar el naixement d’una empresa pública que gestionarà íntegrament les escoles bressol municipals. Esperem que la situació de totes les treballadores i els treballadors que s’hi dediquin sigui regularitzada. Assumir la gestió pública dignifica i millora la vida de la ciutadania: animem a l’equip de govern a internalitzar més serveis. La nostra feina és oferir el màxim possible de serveis gestionats públicament, com succeeix amb el generador elèctric metropolità de caràcter públic que a partir d’ara s’emprarà a totes les activitats relacionades amb l’energia elèctrica de la nostra ciutat. Es va aprovar definitivament el pla d’habitatge local.

El futur de Can Pata

Can Pata és una masia situada al carrer Sant Pere cantonada amb el Passeig Jaume Gordi, les seves parets toquen amb un petit parc infantil al bell mig del barri antic, una casa mig amagada, la seva façana no és exterior, però no per això poc important en termes de patrimoni de la ciutat i de la memòria històrica de la Gramenet agrícola.   Després de la pèrdua de diversos masos com els de Can Calvet, Can Dordal o recentment la fonda de Cal Coronel, cal fer un esforç per conservar la poca història arquitectònica que queda a la ciutat, per això des d'Esquerra Republicana vàrem demanar la revisió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni i la seva possible ampliació.   En el marc de treball de la comissió de patrimoni de la ciutat s'han iniciat els treballs per fer aquesta feina en col·laboració amb la ciutadania gràcies al programa participatiu "Redescobreix el patrimoni de Santa Coloma" iniciativa per redescobrir, fer valdre i conservar el patrimoni construït.   Sens dubte, Can Pata ha de formar part d'aquest patrimoni de la ciutat i esdevenir un magnífic equipament comunitari de caràcter social per cobrir les necessitats reals de la ciutat. Sobretot tenint en compte que els seus actuals propietaris tenen una gran sensibilitat en aquest àmbit. Des del consistori cal sumar esforços per fer realitat aquest nou espai comunitari d'estada i acollida.   Un alberg municipal d'àmbit social és una mancança de la ciutat i ara existeix la possibilitat de fer-lo realitat, a la vegada, creiem necessari treballar per fer del patrimoni actual com Can Xiquet o l'antiga escola Manent espais gestionats i participats per les entitats locals i ubicar les oficines municipals en altres espais funcionals. El patrimoni s’ha de recuperar i s’ha d’obrir a la gent. Sam Núñez i Amela Regidor del Grup Municipal d'ERC a Santa Coloma de Gramenet

Sortir de l'armari? Coses que has de saber.

Abans de començar l’article, m’agradaria demanar disculpes per l’ús de l’expressió sortir de l’armari, ja que a molta gent del col·lectiu no li agrada. Tampoc m’agrada a mi, però simplifica la qüestió de la qual parlaré a continuació. Què és sortir de l’armari? Sortir de l’armari és- innecessàriament- haver d’afirmar i comunicar als teus coneguts que no entres dins de la norma hetero. Del que vinc a parlar avui és dels errors que ens podem trobar quan un dels nostres amics continua dins de l’armari. (odio aquesta expressió). Sovint, quan dius formar part del col·lectiu LGTBQ et pregunten si els teus pares ja ho saben. Avui el meu cercle social ha canviat molt la mentalitat i igual que ells no han de dir “pare, mare, tutor legal, sóc heterosexual” tampoc ho hem de fer nosaltres, però encara avui en dia hi ha gent que et qüestiona i et demana comunicar la teva orientació sexual. Continuant amb la red flag anterior, si respons que no li has dit als teus pares, et responen que per què no, acompanyat d’un: “si jo fos del col·lectiu, als meus pares els hi donaria igual”. Abans de dir com seria de bona la teva vida al col·lectiu, pensa que en la realitat hi ha molts factors negatius pels quals una persona del col·lectiu -especialment els joves- es pot trobar. Ens podem trobar amb una família molt tancada de ment i amb què els seus pares prenguin iniciatives a la persona que surt de l’armari. Hi pot arribar a haver agressions, insults, càstigs, rebuig, etc... de vegades hom pot trobar que la seva família sigui oberta però tot i això es pot témer a una mala reacció degut a les idees imposades socialment. Un altre factor social determinant són les amistats o els cercles, on es podria arribar a patir burles, comentaris a les escoles i etc. Aquest és un altre factor de rebuig per sortir de l’armari. També pot ser -per experiència- que si ets un noi gai, trobis petits rebuigs cap a tu, i encara que siguin petits els acabes notant.