Santa Coloma de Gramenet

Notícia

ReVERDtim Santa Coloma


«La creença que la ciutat és una entitat deslligada de la naturalesa o, fins i tot, contrària a aquesta,  ha dominat la manera de percebre-la i segueix afectant  la forma com la construïm. La ciutat, els suburbis  i el camp han d’entendre’s com un sistema desenvolupat dins de la mateixa naturalesa.»
 
Anne Whiston Spirn,  The Granite Garden, Urban Nature and Human Design , 1984L’emergència sanitària derivada del COVID19 no arriba sola. Ve acompanyada també d’una enorme emergència social i sembla el preludi de la següent  crisi econòmica, social i ecològica que ens arribarà.
 
L’angoixa, la por i la incertesa per el nostre futur més immediat ens atenalla dia rere dia però alhora i de forma contradictoria ens ha fet reflexionar sobre la nostra petjada com a societat. Alguna cosa no hem fet bé. Ens ha permès reflexionar sobre la nostra escala de valors, sobre les nostres prioritats vitals. Què és allò important en les nostres vides; la solidaritat, la generositat, el formar part d’un tot, d’una comunitat i la necessitat de recolzar-nos. Segur que durant aquests dies, molts cops, quan hem sortit al carrer en algun petit moment, hem pogut sentir de nou cantar als ocells, hem caminat despreocupadament sense por al tràfic o potser hem vist com la natura ha tornat a ocupar espais on feia molt de temps que no hi era. Totes aquestes sensacions ens han transmès benestar en un període de moltes dificultats. Aquestes percepcions ens haurien de fer reflexionar sobre quin és el tipus de ciutat on volem viure i en si podem fer alguna cosa per fer-la possible.
 
Quan aquesta primera fase de confinament la poguem superar, ens tocarà enfrontar-nos a l’impacte econòmic i social que causarà la crisi. La prioritat passarà per intentar reduir el patiment que aquesta tindrà sobre les capes populars de la nostra societat. Aquesta prioritat necessitarà d’una ingent quantitat de recursos. Aquests recursos, hauran de sortir d'algun lloc i possiblement molts altres projectes quedaran posposats.Però aquestes prioritats no poden amagar l’altre gran crisi en la que estem immersos i que  si no aconseguim anticipar-nos, ens caurà com una llosa a sobre i possiblement amb una intensitat molt més gran de la hem tingut i tindrem amb la present. I és d’aquesta capacitat d'anticipació que en depèn la nostra supervivència com a espècie. La crisi climàtica no pot esperar. La transició cap a economies més sostenibles i en conseqüència cap a ciutats més sostenibles i habitables és també una prioritat. 
 
 I és per això que com a ciutat no podem permetre perdre un mandat sense continuar avançant en les línies que ens marquen els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides. 
 
Alguns d’aquests canvis només són factibles amb un fluxe important de recursos, la millora en l'eficiència energètica de les nostres llars, dels nostres edificis, és un exemple. Però també hi ha un llarg camí per avançar sense la necessitat d’abocar un gran nombre de recursos.
El verd urbà, l’augment del verd a la ciutat és un d’aquests, la peatonalització d’àmplis espais de la ciutat és un altre i evidentment la reducció del tràfic contaminant.
 
Avui en dia ningú pot discutir, els grans avantatges que ens aporta a les ciutats i els seus habitants el contacte directe amb el verd urbà. Els estudis fets sobre aquesta relació ens indiquen clares evidències sobre la influència positiva en la salut i també en la mitigació del canvi climàtic. L’OMS el relaciona directament com una de les estratègies més importants en la lluita contra malalties cròniques com l’obesitat, la diabetis, les malalties cardiovasculars, respiratòries i també psicosocials. 
 
En aquest sentit, disposem de moltes alternatives per augmentar el verd a la ciutat. Molt més enllà d’augmentar el número de espais verds, que també hauríem de fer; la finalització del Parc de Can Zam és una prioritat. Però alhora caldria la millora del verd actual, renaturalitzant i augmentant el verd en els espais i jardins ja existents. Incrementant el verd en la via pública segons la tipologia d’aquesta. Augmentant també l’arbrat viari. Estenent la utilització dels Sistemes de Drenatge Sostenible (SUDS) que no és cap altra cosa que plantar directament al terra. Utilitzar elements verticals per plantar enfiladisses. Aportant solucions imaginatives com podria ser l’enjardinament temporal de solars a la ciutat.
 
Cal que traiem alguna cosa positiva d’aquesta crisi, repensar i transformar la nostra manera de interactuar en aquest món i situar a les persones en el centre, per tal de millorar la salut i també proporcionar espais per gaudir i augmentar el benestar social i personal de la nostra societat urbana.


Salvador Clavera 
Regidor d'ERC Gramenet 
Link de la revista aquí.