Santa Coloma de Gramenet

Notícia

Recollida Selectiva de Residus, una prioritat

Santa Coloma es troba a la cua en recollida selectiva de residus entre tots els municipis metropolitans. Els municipis que conformen l’AMB, van adquirir el 2019 el compromís d’augmentar aquests percentatges fins al 55% l’any 2025 dins del programa PREMET25. Avui en dia la nostra ciutat es troba en un 23%. La forma més eficient en la recollida és el porta a porta però d’inici presenta moltes reticències entre la ciutadania i és impopular. El baix percentatge en la recollida selectiva té una relació econòmica directa, ja que a partir del cànon de deposició de residus que aplica l’Agència de Residus, el preu de la fracció rebuig s’incrementa anualment. Vol dir que quan més triguem en fer el canvi més acabarem pagant
tots.
En aquest sentit, el contracte amb l’empresa encarregada de la recollida de residus, CLD, Concesionaria Barcelonesa, signat entre 2013-2021 finalitzava aquest setembre i tenia la possibilitat de prorrogar-se dos anys més. Aquesta pròrroga no s’ha produit per negativa de l’empresa. És per això que el govern del PSC va presentar a l’anterior Junta de Govern Local, una licitació d’urgència per contractar un nou servei. 

Des que Esquerra Republicana vam obtenir representació el 2019 venim insistint en la importància de fer un canvi en la recollida per augmentar els percentatges de recollida selectiva. L’augment de residus i el seu tractament representen un dels problemes ambientals més importants i més generadors de canvi climàtic. Aquest canvi de model cap a un de més eficient en la recollida ha estat una prioritat per nosaltres. Un dels compromisos adquirits per l’equip del PSC va ser l’elaboració d’un pla de millora en la recollida però tot i que aquests acords estan signats fa dos anys, no s’ha posat en marxa fins ara i encara resta per finalitzar.

Ara bé, la licitació que presenta el govern pel nou contracte en la recollida, es fa sota quasi les mateixes condicions que en l’anterior contracte de 2013 i posposa fins després de les eleccions de 2023 el canvi de model que ens permetria assolir les xifres de reciclat que exigeix la Unió Europea i a les que s'ha compromès el nostre ajuntament.

Però com apuntava a l’inici, posposar aquest canvi, a banda de la implicació ambiental, significa pagar més per l’increment del cànon. Alhora, també per la manca de reposició de contenidors i de camions, es veurà greument ressentit la qualitat del servei.

En definitiva, si l’equip de govern vol evitar prendre decisions incòmodes i impopulars però altament necessàries i prioritàries, per evitar el desgast en la seva majoria, és un govern molt irresponsable. Si no ha tingut més remei, denota una falta molt greu de previsió i de planificació i una ineficiència que ens costa diners a tots.


Salvador Clavera
Regidor Esquerra Republicana