Santa Coloma de Gramenet

Notícia

Comunicat en referència al PERI Ciutat Vella II

Nota de Premsa
Nota de Premsa
Una vegada ha aparegut informació a premsa sobre el futur de l'actuació urbanística Peri Ciutat Vella II, la secció local d'Esquerra Republicana a Santa Coloma de Gramenet denuncia la manca d'informació traslladada des de l'equip de govern als grups de l'oposició en un afer tan sensible.

Exigim a l'equip de govern la màxima transparència i claredat sobre l'estat de la negociació i com pensen solucionar aquest canvi d'escenari que planteja la propietat.

Des d'Esquerra Republicana ens mantenim en la posició de proposta que pensem que era la millor solució per finalitzar el projecte i a la vegada acontentar al màxim d'agents implicats possibles.

Volem manifestar les següents consideracions:
- Treballarem activament amb totes les persones i entitats implicades per trobar consensos que permetin la finalització del pla especial de reforma interior de Santa Coloma Vella II, fent de la finalització de l'obra un dels nostres objectius.

- Demanar a l'equip de govern del Partit Socialista de Catalunya que aconsegueixi una sortida individualitzada i digna per a les diferents persones afectades. Tenint en especial consideració tant a propietàries i llogateres com aquelles famílies amb menors o persones en risc d'exclusió social que viuen actualment a l'àmbit.

- Reclamar que l'esquelet de la Torre principal no es faci més alt i es finalitzi l'edifici amb l'alçada actual.

- Reclamar que les edificacions resultants dels polígons d'actuació de les finques entre els carrers Vistalegre, Padró i Josep Pedragosa mantinguin una estructura de planta baixa més dos pisos d'alçada, respectant així les alçades i l'estètica de les edificacions que ja existeixen al nostre centre històric, tenint com a referència la façana pendent de restauració de Can Pedragosa.

- Demanar la construcció d'un edifici singular i funcional integrat en un nou portal de ciutat situat entre la plaça de la vila i l'obertura del nou carrer. Un edifici que serveixi com a referent metropolità en eficiència i sostenibilitat, integrat a l'entorn mitjançant formes orgàniques i coberta verda.

- Demanar que la plaça i el carrer resultant del PERI Santa Coloma Vella II siguin un conjunt amb abundant verd i aigua en continuïtat amb l'edifici singular i la totalitat del passeig Mossèn Jaume Gordi amb sistemes de drenatges sostenibles i reaprofitament de les aigües.

- Iniciar el projecte de pacificació de la totalitat de l'illa veïnal, tenint com a referent la priorització per als vianants del passeig Mossèn Jaume Gordi i la humanització de tot l'àmbit del barri, des del carrer d'Anselm Clavé fins al carrer d'Irlanda i des del carrer Mossèn Camil Rosell a la rambla de Sant Sebastià.

- Demanar que es compleixi el percentatge del 30% d'habitatge de tipus social de les edificacions resultants, ja sigui en forma d'habitatges de lloguer social o habitatges de preu limitat.

- Demanar la finalització de l'aparcament públic situat a sota de la rambla de Sant Sebastià fent d'aquest una ampliació de les places municipals de rotació.

- Donar solució a un greuge històric que té la ciutat amb els seus legítims representants i nomenar la plaça resultant de l'obertura del nou entorn com "Plaça Alcalde Celestí Boada i Salvador" Alcalde de Gramenet de Besòs, Militant d'Esquerra Republicana de Catalunya i assassinat pel règim franquista al 1939 i la instal·lació d'un memorial en record de les víctimes locals del feixisme.

Santa Coloma de Gramenet, 13 de gener de 2022
 
Mots clau
: Comunicat