Santa Coloma de Gramenet

Notícia

Millorem els entorns escolars

Recreació virtual del nou espai per a vianants. Foto: Ajuntament
Recreació virtual del nou espai per a vianants. Foto: Ajuntament
Com sempre diem a Esquerra Gramenet l'educació és l'eina de canvi més important que tenim al nostre abast per transformar la societat. És per això que insistim en la millora de l'educació a la nostra ciutat per dotar de més oportunitats educatives i de millora del nivell sociocultural i econòmic dels nostres infants. En aquesta insistència per millorar en tots els aspectes aquest àmbit, al mes d'octubre del 2020, el grup municipal d'Esquerra Republicana a Santa Coloma de Gramenet vam presentar una moció per a la millora dels entorns escolars. (Descarrega moció en PDF)

Creiem que els entorns escolars s'han d'entendre com a punt de trobada i de relació social i urbana. La flexibilitat d'usos dels entorns propicien la vitalitat urbana als carrers de la ciutat. Els nostres carrers són i han de continuar sent, no només el suport tradicional per als desplaçaments sinó també el lloc per excel·lència del joc dels infants, la trobada del veïnat, el passeig, el descans, l'intercanvi econòmic, l'esport, la cultura, la manifestació, etc. especialment els entorns escolars.

Volem remarcar la necessitat de transformacions de caràcter transversal destinades a millorar l'habitabilitat de l'espai públic, assegurant la sostenibilitat del model de mobilitat, equilibrant la seguretat amb els múltiples usos socials dels espais i incrementant el verd urbà i la biodiversitat.

És un deure del consistori local millorar la gestió dels usos dels carrers i altres espais públics als entorns de les escoles. Proposàvem a la moció que es fessin transformacions físiques flexibles amb poc pressupost i en alguns casos reversibles prioritzant els canvis funcionals sobre els canvis físics (Urbanisme tàctic).

Així doncs, la nostra proposta englobava, entre altres coses, actuacions urgents de transformació des de l'urbanisme tàctic com els següents: eixamplament de voreres, millorar la seguretat de cruïlles, etc. Disminuir l'espai destinat als vehicles suprimint carrils de circulació o places d'aparcament als entorns escolars. Amb l'objectiu d'incrementar l'espai pacificat amb prioritat per als vianants. Reduir la velocitat màxima permesa - preferiblement a 20 km/h en aquells espais que encara no ho siguin. Instal·lació de mobiliari amable als espais propers als accessos dels centres educatius de manera que es transformin en espais d'esbarjo, passeig, joc o punt de trobada. Dissenyar solucions adaptades a les necessitats de cada centre, sempre sota la premissa d'oferir zones d'estada amb més vegetació i ombra.

A la Junta de Govern d'aquesta setmana s'ha aprovat un projecte d'actuacions a diferents centres educatius de la ciutat. S'han triat 9 centres de primària per transformar-ne els voltants.
Volem descriure-us algunes de les actuacions que es portaran a terme.

Al voltant de l'escola Sant Just s'instal·laran elements com coixins berlinesos per a forçar la reducció de velocitat.
A l'entrada del carrer de la Plata de l'escola les Palmeres, s'ampliarà la plataforma única per cobrir tota la façana posterior, s'instal·laran reductors de velocitat, es faran millores per a l'accessibilitat dels guals a tot el carrer de la plata i per a millorar la visibilitat dels encreuaments.

Al voltant de l'entrada del carrer Camil Rossell es preveu la prohibició al trànsit dels carrers Masnou i Dalt de la Ciutadella, a més de la millora de la visibilitat de l'encreuament entre el carrer de la plata i Camil Rossell.
Als voltants de les escoles Mercè Rodoreda, Joan Salvat-Papasseit i Rosselló Pòrcel es reduiran dues places d'aparcament de cotxes per a millorar la visibilitat dels encreuaments del carrer Doctor Pagès, i s'instal·laran coixins berlinesos al carrer milà i Fontanals per a garantir una efectiva reducció de velocitat fins a 20 km/h.

Al costat de l'Escola Beethoven s'habilitaran els escocells per fer-los practicables per a caminar i així augmentar l'espai de les voreres dedicat a la mobilitat a peu. A més de la instal·lació de coixins berlinesos per a la reducció de velocitat a 20 km/h.

Als accessos de l'escola Tanit es farà un aixecament del paviment per a establir una plataforma única a l'accés del carrer Pirineus, es millorarà l'accessibilitat al carrer Sant Andreu i Sant Francesc els passos de zebra a l'encreuament del carrer Mas Marí i Monturiol i es millorarà la visibilitat del carrer Cel i Flor. A més, com a la resta d'actuacions es reduirà la velocitat màxima a 20 km/h als voltants de l'escola.

A l'escola Sagrada Família, es faran servir actuacions d'urbanisme tàctic posant jardineres i bancs al passatge Salvatella de manera que s'eviti l'aparcament il·legal que s'hi produeix actualment. S'instal·laran reductors de velocitat al carrer Singuerlín on també trauran un parell d'aparcaments per a cotxes, i els convertiran en aparcaments per a motos per a millorar la visibilitat en els encreuaments. A més, de reduir la velocitat a 20 km/h.

A l'escola Riera alta es faran servir mesures d'urbanisme tàctic per a prohibir la circulació pel carrer Montevideo de manera que es creï una via oberta al futur parc del carrer Alps. A més es reduirà la velocitat al carrer gènova i als carrers més propers a l'escola s'implementarà el límit de velocitat a 20 km/h.

Gràcies al treball del grup municipal d'Esquerra Republicana es va posar sobre la taula la necessitat d'aquest tipus de transformacions, el govern no havia fet cap gest que fes entendre que això fos així prèviament.
Fem que les coses passin amb 3 regidors que no podríem fer amb més força.
 
Sam Núñez i Marina Casas 
Regidor i assessora del Grup Municipal d'ERC a Santa Coloma de Gramenet