Santa Coloma de Gramenet

Notícia

Moció sobre espionatge massiu realitzat a polítics, activistes, periodistes i advocats relacionats amb el procés democràtic d'autodeterminació de Catalunya

Mocions
El mitjà nord-americà The New Yorker ha publicat una investigació elaborada per Citizen Lab, el laboratori canadenc que estudia els controls d'informació que afecten la seguretat d'internet i que amenacen els drets humans.

En aquest informe es recull que almenys 65 persones vinculades a l'independentisme català han patit infeccions amb el programa espia conegut com a Pegasus, un programari elaborat per l'empresa israeliana NSO que només és venut a estats.

L'ús il·legal, antidemocràtic i sistemàtic del programari Pegasus ha estat dirigit contra polítics del moviment independentista, activistes pels drets humans, periodistes i advocats. És evident que l'ús d'aquest programari continua emmarcat en la causa general contra l'independentisme català, iniciada el 2017 per contrarestar un moviment pacífic, cívic i democràtic.

Aquesta situació ha de preocupar al conjunt de totes les forces democràtiques per l'evident vulneració de drets, especialment per garantir l'expressió democràtica i evitar l'abús autoritari, il·legal i il·legítim contra qualsevol dissidència política. Totes les idees democràtiques han de poder-se defensar amb llibertat, sense que els drets civils i polítics de les persones que ho fan siguin violats per raons ideològiques.

Aquest cas d'espionatge polític, conegut com a Catalangate, suposa una flagrant vulneració dels drets fonamentals, tant individuals com col·lectius, que va en contra dels valors democràtics i de llibertat, civils i polítics que ha de representar i preservar la Unió Europea.

Per tots aquests motius els grups municipals d’Esquerra Republicana i d’En Comú Podem proposem al ple de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet l’adopció dels següents acords:

Primer.- Condemnar l'espionatge polític que suposa una flagrant vulneració de drets humans fonamentals reconeguts, tant en l'àmbit intern com internacional, com són el dret a la intimitat o el secret de les comunicacions.

Segon.- Manifestar el suport i tota la solidaritat a les, almenys, 65 persones que fins el dia d'avui han patit aquest espionatge polític a través del #CatalanGate

Tercer.- Reafirmar el compromís democràtic de defensar els drets i llibertats de la ciutadania i defensar que es respectin els tractats i els convenis internacionals per a la protecció dels Drets humans i els Drets Civils i Polítics.

Quart.- Instar al Govern de l'estat espanyol que investigui amb la màxima celeritat i transparència en els òrgans pertinents, que doni les explicacions necessàries i s'assumeixin les responsabilitats a tots els nivells davant d'aquesta pràctica il·legal d'espionatge contra la dissidència política, en aquest cas, contra membres del moviment independentista català.

Cinquè.- Reclamar l’adopció urgent de les mesures per erradicar l’espionatge polític antidemocràtic, i garantir així que cap persona pugui ser perseguida ni víctima d’espionatge i intervenció de les comunicacions sense empara legal.

Sisè.- Donar trasllat dels presents acords al Ministeri de l’Interior, al Ministeri de Defensa, als grups polítics del Parlament Europeu, Congrés dels Diputats i Senat, Parlament de Catalunya, Amnistia Internacional, al Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC), el Col·legi d’Advocats de Barcelona a la FEMP i a les entitats municipalistes de Catalunya.

Santa Coloma de Gramenet a 25 d'abril de 2022