Santa Coloma de Gramenet

Notícia

Els anys del canvi

Revista #RepúblicaGramenet
“A vegades els processos històrics s’acceleren, i tot allò que hauria de passar en molts anys es produeix en uns pocs”. Aquesta és una idea que en Joan Tardà ha repetit molts cops per referir-se al procés que vam viure en el període previ al 2017 i més concretament durant la tardor d’aquell mateix any. Aquesta reflexió no només la podem relacionar amb el procés polític d’emancipació nacional que vam viure. De fet, d'ençà de la crisi econòmica del 2008, el món que coneixem està immers en una espiral de canvis, canvis que albiren importants amenaces, però també canvis que ens ofereixen oportunitats per tal de transformar la nostra vida i aconseguir un món millor que el què tenim a hores d’ara. Els reptes que se’ns presenten al davant són igualment enormes. La crisi climàtica i totes les seves derivades: pandèmia, guerra a Ucraïna, sequeres… accelera el pas. Els últims informes del IPCC, el grup de científics del canvi climàtic de l’ONU, alerten que només ens queden tres anys per començar a reduir les emissions globals.

Tres anys també han passat, des de les eleccions on Esquerra Republicana va tornar a tenir representació a la nostra ciutat. Tres anys des del 2019, tres anys on el món que coneixíem ja no existeix, on tot el que coneixíem ja ha canviat. És un bon moment per tant, per aturar-nos, reflexionar i explicar tot  allò sobre el que hem estat treballant des de la nostra arribada a l’ajuntament.
 
La feina que ens va dur a l’ajuntament pivotava sobre tres eixos molt marcats, Educació, justícia social i medi ambient. Coneixedors de l'enorme feina que realitzen els ajuntaments , aquests eren per nosaltres els eixos prioritaris sobre els quals havíem de posar les nostres energies. 

La nostra ciutat, ja abans del 2019, necessitava una profunda transformació en molts aspectes relacionats amb el medi. Tot un grapat de problemes que s’han vingut arrossegat des del desordenat i caòtic creixement dels anys 60. Pocs espais verds, alta densitat en la trama urbana, extraordinària prioritat del cotxe per davant de qualsevol altra mitja de transport, espais públics de poca qualitat ambiental (massa places dures). Alhora que d’altres més actuals, la gestió i disminució de residus, donant a la recollida selectiva de residus una nova empenta per tal d’arribar a les xifres de reciclatge que demanen el compromisos adquirits a nivell europeu. Implantació d’una estratègia local de residu zero. 

És evident que la ciutat ha anat transformant-se i millorant amb el temps i els successius governs, també per l’esforç que ha fet la societat civil i les diferents lluites veïnals, però les urgències ara són molt més clares i més urgents.
 
I és aquí on hem volgut posar la nostra acció, en la urgència dels canvis i en la velocitat en produir-se.
 
Des de l’inici del mandat, hem presentat tota una bateria de mocions, amb propostes molt concretes:
 
-El Pla Director del Verd Urbà, una eina per tal de transformar la ciutat i fer-la més verda, amb més espais públics de qualitat distribuïts per tota la ciutat,  per desenvolupar un catàleg inventariant tots els arbres per tal d'augmentar la seva protecció. 
 
-La moció per la recuperació dels carrers pels vianants, on fèiem aportacions i propostes per tal de millorar la mobilitat a la ciutat, buscant l’equilibri entre l’ús del vehicle privat a la ciutat i l’espai que ocupa aquest en l’espai públic. Augmentant els carrers de vianants i assegurant la limitació de velocitat a la ciutat.
 
-Moció per garantir espais d’ombra i frescos en els parcs, places i llocs d’esbarjo de la ciutat, amb més presencia d’espais naturalitzats, per millorar els efectes de les calorades dels estius que ens arriben i millorar l'adaptació  al canvi climàtic. 
 
-La millora dels entorns escolars per tal d’afavorir punts de trobada i de relació social. Segurs i còmodes per donar cabuda als jocs dels infants.
 
-El compliment dels acords en recollida selectiva de residus, implantació de la recollida porta a porta.
 
Des de la nostra humil posició i representació hem pogut posar en el debat públic de ciutat algunes de les problemàtiques que a parer nostre la ciutat havia d’afrontar. Però no només des de la crítica sense més, sinó fent propostes per tal d’encarar-les. 
 
Aquests plantejaments han pogut donar els seus fruits, fent que l’equip de govern del PSC, canviés les seves dinàmiques i premessin l’accelerador en uns canvis que restaven per tirar endavant a la ciutat.
L’equip de govern ha acceptat a través del pacte de pressupostos algunes de les nostres propostes i d’altres han estat portades a terme encara que en el seu moment van ser rebutjades. La peatonalització del carrer Major, la millora dels entorns escolars, la millora dels espais públics, l’acceptació del Pla de Millora en la Recollida de Residus…
 
Perquè el nostre paper en aquest mandat, ha estat molt clar des del començament, el de marcar el debat públic i fer d’accelerador de la transformació. En definitiva, som els que fem que les coses passin.

Llegeix la resta dels articles de l'edició de primavera de la Revista #RepúblicaGramenet fent clic aquí


Salvador Clavera i Catalán
Regidor del Grup Municipal d'ERC a Santa Coloma de Gramenet