Santa Coloma de Gramenet

Notícia

L’esport femení i la necessitat de crear una Taula d’Entitats esportives.

Fa pocs dies el president de la Generalitat, Pere Aragonès anunciava l’increment dels ajuts a l’esport femení multiplicant per QUATRE la dotació pressupostària de fa dos anys. I és que aquesta legislatura és la de l’esport femení propiciant així un salt qualitatiu i quantitatiu de suport a l’esport català especialment al femení. 

Una inversió que té per objectiu augmentar la visibilitat de les dones esportistes, generar referents i eliminar les desigualtats que, avui dia, encara són molt visibles. Quan parlem d’igualtat d’oportunitats, hem d’incloure l’esport femení per tal que les esportistes puguin competir en el mateix nivell i en igualtat de condicions que els masculins.

Dit això, cal obrir un meló controvertit però necessari. Em refereixo a l’anàlisi i debat sobre les instal·lacions esportives de la ciutat que utilitzen les esportistes, amb quines condicions i quins horaris. Podríem posar exemples, però el debat no s’ha d’iniciar a partir d’aquest article sinó en el si d’una Taula d’Entitats Esportives de Santa Coloma on siguin representades les entitats, les persones que ostentin el càrrec de portaveu dels grups municipals i la regidoria d’Esports de l’Ajuntament. 

Des d’ERC, creiem urgent la creació d’aquesta Taula, que pugui encarregar i dissenyar una Pla de Gènere esportiu on es tingui en consideració la distribució de gènere a les instal·lacions i la seva adaptació, el repartiment dels horaris, creació de circuits de seguretat i el foment d’altres tipologies esportives, entre altres. En definitiva, més transparència en la utilització dels espais i un impuls a l’esport colomenc femení.

Cal que els mitjans de comunicació locals, que tenen també una responsabilitat social,  ajudin a crear més referents colomenques en l'àmbit esportiu i a fer més visibles les competicions femenines de la ciutat perquè serveixin de mirall per a les nostres filles. 

Avui aquest camí és més curt que fa uns anys, però encara tenim camí per recórrer. Entre totes ho FAREM!


Gemma Espanyol
Presidenta el Grup Municipal d’ERC Gramenet