Santa Coloma de Gramenet

Notícia

Nous horaris, nou país

  • Angel Rius Angel Rius
    
 
   Des de que la comissió informativa del Parlament de Catalunya encarregada de fer l’estudi sobre la viabilitat d’implementar un canvi en els horaris de la societat catalana, ha finalitzat  el seu estudi, la reforma horària torna ha estar d’actualitat.
 
  Dinar a la una del migdia, plegar de treballar a les cinc de la tarda i sopar al voltant de les vuit del vespre haurien de passar a ser actes de la vida quotidiana de qualsevol ciutadà.
 
  A Esquerra Republicana de Catalunya, estem convençuts que,quan parlem de reformar els horaris que regeixen les nostres vides, estem parlant de coherència, de progrés,de conciliació laboral  i qualitat de vida. En definitiva, de viure millor.
 
   El primer que ens crida l’atenció quan fem una comparativa amb qualsevol país europeu és el fet que els seus ciutadans treballen moltes menys hores de mitjana que la majoria de catalans. Aquest fet, a primer cop d’ull ja ens diu que hi ha quelcom que no va prou bé.
 
   És ben sabut que el fet de treballar moltes més hores no garanteix ni fer més feina ni que aquesta sigui millor. Abans al contrari. Les nostres jornades laborals tan llargues, podríem dir interminables, fan que sovint el treballador hagi d’anar fent pauses, els coneguts cafès, que l’únic que fan és allargar aquestes de manera inútil i innecessària i que la nostra productivitat baixi de manera alarmant.
 
   Si la jornada laboral comencés a les vuit o les nou del matí i s’acabés al voltant de les cinc de la tarda amb un breu parèntesi per dinar cap a la una del migdia, no només augmentaria la nostra productivitat, sinó que al mateix temps els accidents laborals i fins i tot els de trànsit derivats d’una tornada a casa massa tard, es veurien reduïts en gran manera.
 
   Un altre aspecte de la nostra vida a on la reforma horària tindria una forta incidència seria en l’àmbit escolar. Hauríem de poder modernitzar els horaris dels alumnes i distribuir les vacances d’una manera més assenyada. Tot plegat faria realment possible la conciliació familiar.
 
   No faltaran aquells que diran que això és una pèrdua de temps, que no anirà enlloc. Que aquests horaris són per a països nòrdics, per gent més metòdica i disciplinada i que mai nosaltres, gent de la mediterrània, els podrem fer nostres. Però tant és el que diguin perquè aquests són els mateixos que deien que mai podríem deixar  de fumar en bars i restaurants, portar el cinturó de seguretat al cotxe per ciutat o que els homes s’integressin a les tasques de la llar.
 
   En definitiva, a Esquerra Republicana de Catalunya pensem que la reforma horària que plantejarà la comissió parlamentària ens ha de servir per dotar la nova República Catalana que és a punt de néixer, d’un instrument modern i eficaç que permeti la total integració de la família al món social i laboral i que sigui decisiva per començar a construir un nou futur més productiu, més coherent i més just.
 
 
Àngel Izquierdo Rius
Militant d'ERC Santa Coloma de Gramenet