Santa Coloma de Gramenet

El nostre equip

Grup Municipal

  • Regidor:                                  Sam Nuñez Amela
  • Regidora:                                Gemma Espanyol i Cornet
  • Regidor:                                  Salvador Clavera Catalan
  • Assessora:                              Marina Casas Papiol
  • Assessora Jurídica:                Noemi Egea Lopez