Granollers

Notícia

'La qualitat a l’esport', article publicat al butlletí municipal de Granollers

  • Palau d'Esports
L’esport ha estat utilitzat per sociòlegs, psicòlegs, pedagogs, metges, etc. com una eina d’integració social, com un remei per l’equilibri emocional, com a complement imprescindible per complementar la formació integral de l’individu, i també com una eina de prevenció o de recuperació de patologies.

L’activitat física i l’esport tan elogiada per tothom pot esdevenir contraproduent si no es realitza de la manera més adequada i amb els tècnics adequats en cada àmbit, sigui en la formació, en la gran competició o senzillament en la pràctica d’om per mantenir un nivell de salut adequant.

Encara i així, en alguns casos (bàsicament formació o competició reglada) una activitat ben realitzada pot resultar embrutida per individus generalment espectadors que en lloc de gaudir-la es dediquen a empobrir-la amb les seves paraules i actituds.

Els cursos de formació de monitors endegats pel Consell de l’Esport de la nostra ciutat amb la nostra participació activa, basats no tan en aspectes tècnics com en aspectes d’organització, relació, direcció i tracte de les persones, es converteixen en imprescindibles per aconseguir aquests objectius que ens poden proporcionar la bona praxis de l’esport.

Però no ens podem quedar aquí, la nostra ciutat i els nostres clubs que sempre han presumit de ser capdavanters en el terreny esportiu i de disposar d’unes pedreres qualificades, han de realitzar un pas endavant que ha de ser recolzat a nivell municipal. Les ajudes que reben els clubs haurien de ser regulades per criteris de qualitat i no solament de quantitat, premiant més als clubs que aconsegueixin un equilibri entre participants i professionals titulats.

En aquests moments el Consell de l’Esport no disposa gairebé de pressupost ni decideix sobre les subvencions que reben els clubs de la nostra ciutat per altres vies. Tampoc disposem a la nostra ciutat d’un alberg o residència per esportistes d’alt nivell que podria ser un complement extraordinari per d’altres esdeveniments esportius (Mitja Marató, Granollers Cup, etc.) o culturals.

L’Ajuntament de la ciutat no ha d’ajudar als clubs ha pagar esportistes d’alt nivell però si que pot contribuir i posar les bases per a què la formació de base sigui excel·lent i que això contribueixi a la formació d’un nombre important d’esportistes amb un bon nivell competitiu i, si aquests arriben a l’elit, millor que millor.


Ferran Raga i Josep Bach
Membres d'ERC al Consell Municipal de l'Esport