Granollers

Notícia

ERC i ICV presenten una moció a favor de la dació en el pagament de les hipoteques i l’eliminació de les clàusules de sòl

desnonament
desnonament
ERC i ICV han presentat una moció conjunta a favor de la dació en el pagament de les hipoteques i l’eliminació de les clàusules de sòl en la que insta a l’Ajuntament de Granollers a demanar al Govern central que aprovi una modificació de la legislació vigent en el sentit d’introduir la dació en pagament com a forma de liquidació del deute hipotecari en determinats casos.

Així mateix, de ser aprovada la moció, l’Ajuntament reclamaria al govern de l’Estat que prevegi mesures d’ajut per que es pugui cancel·lar o reduir el deute de les famílies que ja han estat desnonades del seu habitatge en els últims anys però que continuen mantenint bona part del deute amb les entitats de crèdit, a més de donar suport a les diverses proposicions de Llei contra el sobreendeutament familiar i personal presentades al Parlament de Catalunya.

Durant els anys de bonança econòmica, les entitats financeres van facilitar préstec per damunt del valor de l'habitatge a famílies, que implicaven un compromís del 50% dels ingressos familiars dedicats al seu pagament i el conseqüent sobreendeutament de les famílies.

El 2008, però, es produeix l’esclat de la bombolla immobiliària i la crisi financera i econòmica, i com a conseqüència un gran increment de l’atur i de la inseguretat de la renda en milers de famílies del nostre país. La impossibilitat de fer front al deute hipotecari està sent una realitat cada cop major i una de les noves causes d’exclusió social.

L’actual Llei Hipotecària condemna a moltes famílies en situació d’insolvència a que no només s'enfrontin a un procés de desnonament amb la pèrdua del seu habitatge sinó també a una condemna financera per la reclamació del pagament del deute per part dels bancs que en molts casos es tradueix en una condemna a l’exclusió social.

D’altra banda, en una part important dels contractes de préstec amb garantia hipotecaria realitzats en els darrers anys s’han inclòs les anomenades “clàusules de sòl i sostre” per a les hipoteques amb interès variable. Es calcula que el 80% de les hipoteques constituïdes a l’estat espanyol entre el 2006 i el 2009 poden contenir una clàusula d’aquestes característiques. Per aquest motiu, la moció insta a l’Ajuntament a declarar abusives les clàusules que fixen un límit a la variació a la baixa del tipus d’interès variable contractat ja que limita els drets de consumidors i usuaris (en esdevenir a la pràctica un “tipus fix” quan els tipus d’interès són baixos), situa a les entitats financeres en una posició de privilegi respecte als prestataris i són desproporcionades pel que fa a la concreció del tipus mínim i màxim.