ERC Guissona

Notícia

ERC proposa de fer un cens d’edificis que contiguin elements de fibrociment amb partícules d’amiant a Guissona

El grup d’ERC a l’Ajuntament de Guissona ha proposat una moció per a instar a l’Ajuntament que elabori un cens i registre d’edificis que continguin elements de fibrociment amb partícules d’amiant.
 
Segons el portaveu del grup republicà, Josep Esquerra, ‘l’amiant, conegut popularment per ‘Uralita’, és un material que presenta fibres llargues i perdurables, la qual cosa el converteix en un material amb bones qualitats per a la construcció, però que s’ha demostrat que té efectes cancerígens’. És per això que l’OMS va descriure aquesta potencialitat, i el Parlament Europeu va dictaminar  que havia de prohibir-se’n l’ús a tots els països, de manera que a partir del 14 de juny de 2002 l'amiant en totes les seves varietats quedava prohibit.
 
La presència de materials amb amiant constitueix un problema de salut laboral. De fet, les activitats de retirada o encapsulació productes amb amiant fetes incorrectament i la contaminació que aquestes activitats impliquen, juntament amb els abocaments incontrolats de residus, suposen una font de contaminació de l'aire atmosfèric, dels sòls i de les aigües.
 
El grup republicà, doncs, insta l’Ajuntament de Guissona, a promoure l'elaboració d'un inventari o cens dels edificis i instal·lacions soterrades del municipi que actualment continguin elements de fibrociment, que hauria de contenir la identificació i el diagnòstic del propi immoble en relació als elements que contenen amiant, i que durant la realització d’obres es tingui en compte aquesta informació per tal de que es pugui prendre les mesures preventives adients i minimitzar-ne el perill. La moció insta també, a l’Agència de Residus de Catalunya per a que mantingui la línia de subvencions per a la retirada d’amiant.