ERC Guissona

Notícia

Sobre la resolució del contracte d’obra de l’Ateneu

Aquest dilluns al vespre ha tingut lloc un ple extraordinari per a la resolució del contracte d’obra subscrit per l’Ajuntament de Guissona amb l’UTE Proviser Ibérica SL - Fontaneria y Calefacción Blanco SL, sobre la Reforma i Ampliació de l’Ateneu de Guissona, 7a fase.

L’Ateneu, sens­­­­­e cap mena de dubte, és un equipament cultural necessari i de gran importància pel municipi de Guissona i de la seva comarca. És un projecte complex, de molt llarga durada. Es va iniciar l’any 2007 a partir de les negociacions entre l’Ajuntament i l’entitat, i fou l’any  2009, durant el mandat del l’alcalde Josep Cosconera, en què es va fer la permuta, anant-se executant l’obra entre el mandat de l’alcalde Xavier Casoliva i el consistori actual. 

Precisament, i fruit de la complexitat del projecte, el 03/07/2019, es va crear una comissió, la de “l’Ateneu”, que preveia la participació de tots els grups representats en aquest consistori i el president de la pròpia entitat, a fi i efecte de valorar diferents punts de vista, donar solució als conflictes que anessin sorgint, amb consens, amb celeritat i eficàcia.

És el moment de fer una reflexió i demanar a l’equip de govern que faci autocrítica, doncs tot i reconeixent que no és un projecte fàcil, el nostre grup creu que les coses es podien haver fet millor, sobretot pel que respecta als període entre tràmits. Per posar uns exemples, el 13/08/18 se signa un document contractual amb l’empresa PROVISER, amb un termini per acabar l’obra previst de 7 mesos (l’obra hauria d’haver acabat el 13/03/19). En aquesta data, l’obra no estava finalitzada, i no va ser fins el 09/11/20, 19 mesos més tard del venciment del termini, que no es planteja la resolució del contracte, i fins a 10 mesos més tard, el 17/08/21, que no es dona entrada de l’informe corresponent al departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, perquè la Comissió Jurídica Assessora faci el seu dictamen.

Per altra banda, la Comissió de l’Ateneu, en tot aquest temps, estem parlant de 30 mesos, només s’ha reunit dos vegades, una d’elles per triar el color de les butaques de la sala.  L’equip de govern ha preferit tractar les diferents incidències, que és evident que han estat moltes, tot sol, sense buscar cap consens ni cap mes opinió que pugués desencallar qualsevol incident.

Per tot l’exposat i, entenent que estem parlant d’un equipament important pel nostre municipi i per la seva comarca, el nostre vot ha estat una abstenció. Una abstenció no a l’equipament, ni a la resolució del conflicte actual, doncs sabem que la proposta prosperarà, i és més, volem que prosperi, però la nostra voluntat és que aquesta abstenció sigui un toc d’atenció a l’equip de govern per la seva gestió tant dels tempos, com per deixar sense efecte la Comissió de l’Ateneu, buidant-la de contingut i mantenint-la al marge de l’evolució de l’obra i els seus entrebancs.