Illes Balears i Pitiüses

Notícia

Organigrama

ESQUERRA ILLES  
President:  Mateu Matas Ordinas 'Xurí'
Secretària general: Maite Pons i Pons
Secretari d'organització:  Lluís Segura Seguí
Secretari de finances i administració:  Nofre Munar i Aguiló
Secretària d'imatge i comunicació: Anna Marí i Llorens
Secretari d'acció política: Josep Castells i Baró
Secretària de la dona:  Carme Gomila i Domínguez
Secretari de política municipal:  Agustina Vilaret González
Secretaria de ciutadania: Josep Antoni Prats i Serra
Secretaria de transició ecològica: Pau Arranz i Morell
Vocal adjunta a la secretaria de política municipal: Catalina Munar i Etxàniz
President Esquerra Menorca: Joan Albert Pons i Bagur
President esquerra Eivissa i Formentera: Francesc Xavier Prats i Marí
Portaveu JER Illes: Carme Gomila i Domínguez
Màxim representant al GOIB: Agustina Vilaret González
Màxim representant al Parlament IB: Josep Castells i Baró
   
ESQUERRA MALLORCA  
Presidència:  Joan Gaià i Mascaró
Secretari d'organització: Lluís Segura Seguí
Secretari de finances i administració:  Nofre Munar Aguiló
Secretària d'imatge i comunicació:  Esperança Mateu i Ramis
Secretària de les dones i ciutadania: Margalida Seguí i Albertí
Secretària d'acció política i política municipal:  Jaume Amegual Bonet
Secretaria de Transició Ecològica: Popi Matas Amer
Portaveu JER Mallorca: Biel Cursach Perona
Màxim representant al Consell de Mallorca: Joan Llodrà i Gaià
   
ESQUERRA MENORCA  
Presidència i secretaria de comunicació: Joan Albert Pons
Secretaria d'organitzacio i finances: Joan Giménez
Secretaria de dones i transició ecològica: Maite Pons
Secretaria de ciutadania i de política municipal: Jordi Orell
Secretari de política parlamentària i acció política: Josep Castells
   
ESQUERRA EIVISSA I FORMENTERA  
Presidència: Francesc Xavier Prats
Secretaria d'organització: Juanjo Costa
Secretaria de finances: Maria Cardona
Secretaria de comunicació: Anna Marí
Secretaria de transició ecològica: Josep Antoni Prats
Secretaria de les dones: Neus Torres
Secretaria de ciutadania: Jordi Escandell
Secretaria d'acció política: Jordi Vicent Marí
   
SECCIONS LOCALS MALLORCA PRESIDENT
ALARÓ Gabriel Simonet i Vidal
BUNYOLA Esperança Mateu i Ramis
LLUCMAJOR Esteve Montalvo i Camps
PALMA Ramon Ribera i Reñé
POLLENÇA Miquel Àngel Sureda
SA POBLA Catalina Munar i Etxàniz
STA. MARIA Isidre Mateu Sabater
   
REGIDORS MALLORCA REGIDOR
BUNYOLA Andreu Bujosa
POLLENÇA Miquel Àngel Sureda
SANTANYÍ Jaume Amegual Bonet
SA POBLA Catalina Munar
MANACOR Mateu Marcé i Riera
MANACOR Carme Gomila i Domínguez
MANACOR Joan Gaià i Mascaró
   
REGIDORS MENORCA REGIDORA
FERRERIES Maite Pons i Pons
   
CONSELLERS NACIONALS  
ELECTE CONGRES NACIONAL Biel Cursach Perona
MÀXIM REPRESENTANT AL CONSELL DE MALLORCA Joan Llodrà i Gayà
MÀXIM REPRESENTANT AL PARLAMENT IB Josep Castells
PER EIVISSA (en substitució del president) Josep Antoni Prats
PRESIDENT MENORCA Joan Albert Pons
PRESIDENT ILLES Mateu Matas Ordinas 'Xurí'
PRESIDENT MALLORCA Joan Gaià i Mascaró