La Canonja

Totes les notícies

Mamut 2.0

Comunicat d'ERC la Canonja en relació als incidents ocorreguts en el festival Mamut 2.0 de la Canonja

El Grup Municipal d'ERC la Canonja condemna els actes incívics i els comportaments agressius que es van produir ahir en el Mamut 2.0 i que després es van estendre als carrers de la nostra població.  Desitgem que s'identifiquin tots els agressors responsables d'aquestes actituds reprovables el més aviat possible. Aquests comportaments han de tenir conseqüències. El jovent ha de tenir una participació activa en les festes i disposar dels seus espais i actes, però cal replantejar-nos si aquest és el model que volem i com es duen a terme, així com la seva localització i la seva organització. També cal anticipar-se als problemes que puguin aparèixer i planificar correctament. Demanarem que l'Equip de Govern comparegui el més ràpidament possible per donar explicacions de tot el què va passar ahir en el transcurs del Mamut 2.0 i quines mesures prendrà en futurs actes. Grup Municipal ERC la Canonja – Acord Municipal La Canonja, 06/08/2022

Centre de la Canonja

La millor versió de la Canonja és una la Canonja verda. Presentem la moció per impulsar el Pla Director del Verd Urbà

Tenim molt clara la importància que els espais verds tenen en el nostre benestar personal. Per exemple, la COVID19 ens ha fet entendre la importància que tenen aquests indrets, llocs que buscàvem amb delit quan podíem sortir durant el confinament. Ara, en plena època de calor extrema, també necessitem racons amb un bon arbrat, per trobar un espai fresc, amb una ombra desitjada que ens ofereixi un bon descans de les temperatures elevades. Però també hem de tenir en compte que vivim en un entorn industrialitzat. Som el centre del Polígon Petroquímic sud. Això fa que cal contrarestar aquesta situació amb polítiques verdes que facin pal·liar la visió i els efectes de viure en aquest entorn. L’OMS el relaciona directament com una de les estratègies més importants en la lluita contra malalties cròniques com l’obesitat, la diabetis, les malalties cardiovasculars, respiratòries i també psicosocials. Aquestes són algunes de les raons del perquè és necessari gestionar, planificar i cuidar els espais verds del nostre poble. Per aquesta raó vàrem presentar la moció en el Ple de l’Ajuntament de la Canonja per impulsar el Pla Director del Verd Urbà (PDVU) de la Canonja. Tal com va explicar durant el ple el nostre portaveu, Marc Riu, “el disseny dels espais de verd urbà en les nostres viles i ciutats pren una importància cabdal per donar sentit a tot un sistema. Un sistema que hem d’entendre com una infraestructura més de la ciutat. Amb un valor afegit, que els seus beneficis són multifuncionals.” La gestió de la infraestructura verda urbana ha de tenir com a objectiu aconseguir un verd de qualitat, sa, segur i suficient. Una gestió ecològica del verd a les ciutats, a més de proporcionar qualitat ambiental i una millor adaptació al canvi climàtic, aporta beneficis ambientals i socials a les persones que hi viuen. El verd urbà apropa la natura a la ciutadania, contribueix a disminuir la contaminació, és un regulador tèrmic i del cicle de l’aigua, entre d’altres beneficis ambientals, així com també fomenta les relacions socials, l’educació i l’estalvi econòmic.

Els parcs infantils són una prioritat pel nostre Grup Municipal

Per a nosaltres, els infants són una prioritat. L'Equip de Govern de l'Ajuntament de la Canonja no aprova la moció que presentem per millorar la gestió dels parcs infantils

Els parcs infantils són un dels equipaments de més importància del nostre poble, no tan sols un lloc on hi ha uns quants jocs sense un criteri clar. Aquests espais haurien de ser una prioritat per al Govern Municipal. Només cal veure que moltes de les accions que s’han aprovat en els pressupostos participatius (exemple de les mancances del nostre poble) estan relacionades amb els parcs infantils. Per això el nostre Grup Municipal ha presentat una moció per a la millora, adequació, conservació i ús dels parcs infantils. El nostre portaveu, Marc Riu, ha ressaltat que “el joc és una activitat vital per a l'infant. Jugar és imprescindible per al seu bon desenvolupament físic, emocional, social i intel·lectual. És amb el joc que les criatures s'expressen, es comuniquen i van descobrint tot allò que els envolta mentre interactuen amb el seu entorn. Cal, doncs, que els infants disposin de les instal·lacions necessàries per poder jugar a l'espai públic”. És per això que caldria promoure una contractació, revisable periòdicament, que inclogui el manteniment preventiu i correctiu, a més de tenir les assegurances pertinents en el cas que hi hagués un accident, incorporant criteris i requeriments per millorar la qualitat, seguretat i serveis de les àrees de joc dels parcs infantils, per tal de poder complir les normatives de gestió i manteniment dels parcs infantils. Però també és bàsic incloure la regulació dels espais infantils en les ordenances de convivència ciutadana, com, per exemple, la limitació d’usos i d’horaris o la limitació de l’accés de mascotes a gossos pigall i promoure’n la senyalització adequada. Cap altre Grup Municipal ha donat suport a aquesta moció. Però nosaltres ho tenim molt clar: fem que els parcs infantils tinguin la importància que es mereixen. Perquè, per a nosaltres, els infants són una prioritat.  

Prec en suport a la lluita del poble sahrauí pel seu dret a l’autodeterminació

Presentem al Ple de l’Ajuntament de la Canonja un prec en suport a la lluita del poble sahrauí pel seu dret a l’autodeterminació

Davant de la postura del Govern Espanyol respecte al conflicte del Sàhara Occidental, el nostre Grup Municipal ha agafat el testimoni de la proposta de la declaració enviada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), l’Associació Catalana d’Amics amb el Poble Sahrauí (ACAPS) i la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS) en suport a la lluita del poble sahrauí pel seu dret d’autodeterminació. “En cap cas, el govern pot negociar ni qüestionar el dret del poble sahrauí a l’autodeterminació i, per tant, donar suport a un pla com el d’autonomia que qüestiona el dret dels i les sahrauís”, ha remarcat el portaveu d’ERC de la Canonja, Marc Riu, durant el ple. En aquest prec, s’ha demanat que l’Ajuntament de la Canonja es faci soci de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el poble Sahrauí (CCASPS), com a primer punt per demostrar el suport als drets d’aquest poble. L’Equip de Govern, del PSC, no ha contestat, com és habitual.   Podeu consultar el prec complet en l’adjunt.  

Ajuntament de la Canonja

Ens quedem sols en demanar la cessió dels actius de la Sareb

No disposar d’un espai de vida digne incideix directament en la salut de les persones i en el seu desenvolupament vital, i molt especialment en els infants. El seu cost té una relació directa en la taxa de pobresa i el risc d’exclusió social i per això és tan important que les administracions posin les eines necessàries per garantir-ne un accés estable i a un preu accessible. Sense això, altres polítiques de lluita contra la pobresa i exclusió no poden tenir èxit, perquè l’habitatge és la peça clau de l’estat del benestar.   Les problemàtiques derivades a l’accés a un habitatge digne a preus accessibles no són noves. De fet, quan no hem superat encara alguns efectes derivats de la crisi iniciada el 2007 i l’esclat de la bombolla immobiliària, ara vivim immersos en una nova bombolla immobiliària, aquesta vegada centrada en l’alça dels preus del lloguer arribant a cotes impagables per a la majoria i que aboca a moltes famílies a marxar del seu municipi o a viure en condicions precàries. La pèrdua constant de poder adquisitiu, l’augment de preus del lloguer i la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la Covid-19, provoquen una crisi habitacional en constant creixement que ha esdevingut una crisi sistèmica.   Davant d’un mercat que expulsa moltes famílies, especialment pel cost de l’habitatge, és urgent desenvolupar totes les polítiques possibles per garantir l’accés a l’habitatge, incrementar el parc públic i donar resposta davant els desnonaments. I ara, en tenim una nova oportunitat ja que el govern de l'estat ha pres el control de l’entitat adquirint una participació majoritària de capital social de la SAREB.   La Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària SAREB, el mal anomenat banc dolent es crea amb el Reial Decret Llei 24/2012, de 31 d'agost, de desembre del 2012 amb l’objectiu de gestionar els actius tòxics, tant de pisos, com sòls i hipoteques de caixes i bancs en risc de fallida.

Davant de les desigualtats de gènere només pot haver-hi una resposta: treballar per erradicar-les

Davant de les desigualtats de gènere només pot haver-hi una resposta: treballar per erradicar-les. El PSC de la Canonja vota en contra de la moció per lluitar contra la bretxa salarial.

La bretxa salarial és una desigualtat injustificable sustentada per una societat heteropatriarcal. Davant d’aquesta injustícia, el nostre Grup Municipal que treballa cada dia per garantir que els drets de les dones siguin plenament efectius i que no es vulnerin, va presentar una moció per lluitar per erradicar aquesta diferència de sou que deixen de cobrar les dones per les mateixes feines o d’igual valor. Però aquesta injustícia va més enllà. És una realitat el topall que es troben les dones per accedir a llocs de decisió, a càrrecs directius. És el que es coneix com a sostre de vidre. Però també existeix un altre concepte, que és el terra enganxós, que indica la dificultat que tenen les dones per superar els llocs de treball més precaris. Aquesta és la realitat laboral femenina. Bàsicament, i en resum, les feines més precàries i menys remunerades van a costa de les dones que, a més, tenen moltes dificultats per accedir a llocs de decisió. Les dones tenen més contractes a temps parcial i menys possibilitats de fer la jornada completa. Són les dones que s’han d’encarregar dels infants i de les persones grans majoritàriament. Són les dones que fan majoritàriament les feines de la casa. I sí, molts homes poden treballar moltes hores i prosperar en les seves feines perquè hi ha una dona al darrera que va a buscar els infants a la sortida de l’escola. El primer pas del feminisme és trencar amb els estereotips marcats per un patriarcat dominant que nega la existència d’aquestes diferències. Estem parlant de drets. I els ens locals no queden exclosos de la bretxa salarial, ja que formen part d’aquesta societat masclista. Per treballar aquest problema i per posar les bases per poder-ho solucionar, el primer pas és fer un estudi per tal de fer un diagnosis de la situació i fer l’estratègia necessària per arribar a l’equitat. No demanem res que no es faci en altres pobles, en altre administracions. Aquesta moció presentada anava en aquest sentit.

Polígon Petroquímic Sud de la Canonja

Estem sempre al costat de la classe treballadora. Donem suport a les reivindicacions de les plantilles de la indústria química.

En el passat ple de l’Ajuntament de la Canonja, el PSC va presentar una moció per a la implantació de coeficients reductors en l’edat de jubilació dels treballadors i treballadores de la indústria química i de l’àmbit de les refineries. El nostre Grup Municipal va votar a favor d’aquesta moció. El nostre portaveu, Marc Riu, va ressaltar que “el nostre Grup Municipal estarà al costat de la defensa i millora dels drets laborals, d’aquest col·lectiu i de qualsevol altre”. En el text es fa referència que l’activitat desenvolupada pels treballadors i treballadores d’aquest sector compleixen els requisits de ser perillosa, tòxica i penosa i, per tant, es vol mostrar el suport a la presentació de la proposició no de llei (PNL), per tal de que es posi fi a la injustícia d’una edat de jubilació que no té en compte l’accidentalitat o les altres característiques abans esmentades. En l’exposició del perquè el nostre sentit de vot, Marc Riu, ha remarcat que justament a causa de que defensem els drets laborals “per aquesta raó vàrem dir que NO al succedani de Reforma Laboral que va aprovar el Gobierno més progressista de la història”. Per acabar, va insistir que “estem sorpresos per la presentació d’aquesta moció per part del Grup Municipal del PSC la Canonja, bàsicament, perquè estan al Gobierno i tenen les eines per fer els canvis que proposen”.  

8M 2022

8M 2022. Molt camí per fer

Com cada any, el 8 de març commemorem el Dia Internacional de les Dones, una data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que hauria d’impregnar cada dia de l’any dins i fora de les administracions. Ja fa dos anys que va començar la pandèmia del coronavirus, un temps en què s’ha fet evident l’enorme importància del sector de les cures, tradicionalment feminitzat i amb molt poc reconeixement social i econòmic. Malgrat això,  això no ha acabat amb la precarització ni amb la falta de prestigi. De fet, les dones que treballen en aquest àmbit han estat unes de les més afectades per la crisi. Però no ha estat l’únic: en conjunt, les situacions de vulnerabilitat que pateixen les dones s’han agreujat. Segons l’últim informe de Govern, la bretxa salarial entre homes i dones se situa en un 22,2% a Catalunya, mentre que al País Valencià, a les Illes i la Catalunya Nord suposa un 21,6%, un 15,9% i un 13%, respectivament. Això es tradueix en què les dones cobren de mitjana entre tres i set mil euros menys a l’any que els homes; tenen pitjors salaris en tots els nivells formatius; només un 10% de dones accedeix als llocs de direcció i gerència; són penalitzades en l’àmbit professional quan són mares i pateixen una major precarietat laboral, la qual cosa es tradueix en una feminització de la pobresa i en un atemptat contra la seva independència personal. Cal que prenguem consciència que és una qüestió fonamental i estructural i que hi hem de dirigir l’acció política.  A més d’això, el mercat del treball productiu expulsa o precaritza moltes dones pel fet que assumeixen majoritàriament les cures familiars. Si volem acabar amb aquesta injustícia, així com assegurar que les dones tinguin dret a accedir a totes les feines i gaudir de temps de lleure i participació de la mateixa manera que els homes, cal apostar per permisos de maternitat i paternitat iguals i intransferibles.

Carregador cotxe elèctric

“No és just que alguns cotxes súper se’n beneficiïn de l’energia gratis”. Justificació de l’equip de Govern per posar els punts de càrrega de pagament.

És una evidència que cal lluitar contra l’emergència climàtica. La Unió Europea ha establert que el 2050 s’ha d’assolir la neutralitat climàtica. L’automoció serà un dels sectors que haurà de fer un major esforç en aquest sentit, fent que, en els propers anys, el parc automobilístic experimenti un canvi. La Comissió Europeu ha posat una data límit per a deixar de fabricar i conduir cotxes de combustió interna a Europa: 2035. Per tant, els cotxes de gasolina o dièsel aniran essent substituïts per cotxes 100 % elèctrics (de bateria) o els elèctrics de pila de combustible (amb dipòsits d’hidrogen) al llarg d’aquests anys. Actualment només hi ha un punt de càrrega, amb dos preses, per vehicles elèctrics a la Canonja. Considerem que tenir-ne només un pot ser insuficient, donat l’increment esperat de vehicles elèctrics en els pròxims anys. Des de ERC la Canonja entenem que s’han d’incrementar els punts de càrrega. Per aquesta raó vàrem preguntar a l’Equip de Govern si hi ha previsió d’augmentar-ne el nombre i posar-ne en altres zones de la nostra població, per tal d’anticipar-se als canvis i promoure i facilitar que els usuaris facin el pas a canviar de vehicle de combustió interna a vehicle 100 % elèctric. Però també hem posat sobre la taula un problema que portem arrossegant de fa força temps: el bon funcionament de l’únic punt de càrrega existent en el nostre poble. Porta molt de temps sense funcionar o donant un servei deficient -després de setmanes fora d’ús, aquest va tornar a ser operatiu després de que el nostre Grup Municipal fes una denúncia per xarxes socials sobre aquesta situació-. Per aquesta raó també hem fet incís i hem preguntat quin era el problema que tenia el punt de càrrega per estar fora de servei, des de que es va instal·lar, quants dies ha estat fora d’ús per avaria o altres circumstàncies que han causat que els usuaris no n’hagin pogut fruir i quan de temps fa que està instal·lat el punt de càrrega de la Canonja i, en aquest temps, quin ha sigut el seu consum.