La Canonja

Totes les notícies

Carregador cotxe elèctric

“No és just que alguns cotxes súper se’n beneficiïn de l’energia gratis”. Justificació de l’equip de Govern per posar els punts de càrrega de pagament.

És una evidència que cal lluitar contra l’emergència climàtica. La Unió Europea ha establert que el 2050 s’ha d’assolir la neutralitat climàtica. L’automoció serà un dels sectors que haurà de fer un major esforç en aquest sentit, fent que, en els propers anys, el parc automobilístic experimenti un canvi. La Comissió Europeu ha posat una data límit per a deixar de fabricar i conduir cotxes de combustió interna a Europa: 2035. Per tant, els cotxes de gasolina o dièsel aniran essent substituïts per cotxes 100 % elèctrics (de bateria) o els elèctrics de pila de combustible (amb dipòsits d’hidrogen) al llarg d’aquests anys. Actualment només hi ha un punt de càrrega, amb dos preses, per vehicles elèctrics a la Canonja. Considerem que tenir-ne només un pot ser insuficient, donat l’increment esperat de vehicles elèctrics en els pròxims anys. Des de ERC la Canonja entenem que s’han d’incrementar els punts de càrrega. Per aquesta raó vàrem preguntar a l’Equip de Govern si hi ha previsió d’augmentar-ne el nombre i posar-ne en altres zones de la nostra població, per tal d’anticipar-se als canvis i promoure i facilitar que els usuaris facin el pas a canviar de vehicle de combustió interna a vehicle 100 % elèctric. Però també hem posat sobre la taula un problema que portem arrossegant de fa força temps: el bon funcionament de l’únic punt de càrrega existent en el nostre poble. Porta molt de temps sense funcionar o donant un servei deficient -després de setmanes fora d’ús, aquest va tornar a ser operatiu després de que el nostre Grup Municipal fes una denúncia per xarxes socials sobre aquesta situació-. Per aquesta raó també hem fet incís i hem preguntat quin era el problema que tenia el punt de càrrega per estar fora de servei, des de que es va instal·lar, quants dies ha estat fora d’ús per avaria o altres circumstàncies que han causat que els usuaris no n’hagin pogut fruir i quan de temps fa que està instal·lat el punt de càrrega de la Canonja i, en aquest temps, quin ha sigut el seu consum.

Ajuntament de la Canonja

Diem no a un pressupost continuista i poc valent

En l’últim ple de l’any 2021 de l’Ajuntament de la Canonja es va aprovar el pressupost per l’any 2022. El nostre Grup Municipal ha dit no al pressupost que ha presentat l’Equip de Govern, un no que es sustenta en dues raons principals.   “Discrepem en el fons, en la idea del pressupost. Estem plenament convençuts de que els pressupostos han de ser una eina transformadora, que ens permeti posar al centre de la política la gent. Veiem uns pressupostos poc innovadors, poc atrevits, conservadors i continuistes. Són uns pressupostos que entenem poc socials i poc d’Esquerra. Es segueix apostant de manera molt clara amb inversions destinades en INFRAESTRUCTURES, és a dir, compra d’edificis, solars,..., Aquesta línia ja marcada ja era molt clara en pressupostos precedents o en les modificacions de crèdit que es van fer en el curs de l’any 2021. Està molt bé fer tot això, sempre i quan vagin acompanyades en crear una ESTRUCTURA DE POBLE. Què volem dir crear una ESTRUCTURA DE POBLE? Doncs inversions focalitzades en benestar, assistència social, en accions ambientals, en protecció dels sectors més desafavorits, promoure la diversificació econòmica, polítiques valentes de treball, habitatge social, polítiques d’habitatge. Aquestes són les inversions que ens permetrien crear una xarxa social, forta, cohesionada, resilient i compacte. Són les partides que ens permetrien ser forts davant de qualsevol crisis.”, ha expressat el nostre regidor i portaveu, Marc Riu i Rusell.   També ha posat sobre la taula l’absència de voluntat de negociar els pressupostos per part de l’Equip de Govern ni tenir en compte les propostes del nostre grup municipal.   Durant l’exposició de les raons per explicar el sentit de vot, el nostre portaveu ha citat, entre altres, l’absència de polítiques d’habitatge que portin a, per una banda, tenir pisos per lloguer social i per l’altra banda, remodelar els habitatges del nostre poble. Aquests dos objectius es podrien assolir amb ajuts per a la rehabilitació d’habitatges destinats al lloguer social.

Gestió sostenible de residus

Defensem una gestió sostenible dels residus

En l’últim ple de l’any 2021 de l’Ajuntament de la Canonja, el PSC ha presentat una moció de rebuig a la moratòria de creació de noves plantes de valorització energètica, sobre la qual el nostre Grup Municipal ha votat en contra. El nostre portaveu i regidor, Marc Riu, ha deixat clar que “tenim un problema amb el tractament de residus. El cost ambiental d’emissions d’efecte hivernacle suposen al voltant del 6 %”. En l’exposició del sentit de vot ha continuat en què “en relació als objectius europeus, diuen molt clarament que, pel que fa a la gestió de residus, primer s’ha de treballar per reduir-ne la generació, després re-utilitzar i, finalment, reciclar. En definitiva, cal un canvi de model i no cal posar excuses ni demores per no remar en aquest sentit. El camí a seguir és anar a residu 0. Si seguim amb aquesta voluntat de cremar residus, no treballem el problema en l’origen, sinó que podem causar simplement un augment del volum”. Ha acabat la seva intervenció explicant que ja en el 2019 Europa posava el crit al cel sobre aquest tema i posava sobre la taula una crítica sobre la incineració de residus en països com Alemanya, afirmant que la gestió dels residus a la Unió Europea ha de millorar amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat del medi ambient, protegir la salut humana i garantir la utilització prudent i racional dels recursos naturals per avançar cap a una economia més circular. S’ha explicat el cas paradigmàtic de Dinamarca que tenen un problema amb les incineradores. Tenen 23 incineradores públiques causant un problema molt revelador. Per una banda han reduït molt l’entrada de residus a cremar, de manera que les plantes no poden treballar al seu ritme habitual, fet que podria causar l’augment de costos de la crema. La solució que han trobat és  la importació de brossa d’altres països com l’Aràbia Saudita. I aquest model és similar a casos que tenim molt a prop. “Si volem produir energia, apostem per altres mitjans, amb energies renovables, però sense destrossar el territori, produint al costat d’on es consumeix l’energia.

Poliesportiu Municipal de la Canonja

Aturem el mercadeig d'hores dels centres esportius canongins

Tenim un problema amb la gestió del Poliesportiu. Ens seguim reiterant en aquesta reivindicació i, en aquest últim ple de l’Ajuntament de la Canonja, hem continuat, una vegada més, posant el tema sobre la taula. Des del nostre Grup Municipal reivindiquem la importància de l’esport. És salut, educació, valors compartits, treball en equip, solidaritat, desenvolupament personal i grupal, hàbits saludables, integració, socialització... També és bàsic potenciar la participació ciutadana, la pràctica esportiva, l’esport base, uns hàbits saludables, la interacció entre canongines i canongins en els nostres equipaments. Per tot això, és imprescindible que, des de l’administració local, es  faciliti i potenciï que el poble sigui actiu i participatiu. Posem les bases i estructures per fer-ho possible i fàcil. Però no s’està fent així, tot el contrari. Estem davant d’una problemàtica derivada de la gestió d’un edifici públic amb un únic criteri, que és el benefici econòmic. En el moment que es planteja fer una gestió privada, que és aquest cas, s’ha de ser molt acurat en els plecs de la licitació. En un principi es podria pensar que el preu més reduït que han d’abonar les entitats locals, en comparació a altres col·lectius, podria ser un benefici pels veïns i veïnes de la Canonja. Això seria així, sempre i quan s’establissin un percentatge mínim d’hores pel seu ús per part de les entitats del poble, cosa que no passa. El resultat és que el licitador prima els col·lectius que li suposen un major rèdit econòmic, en detriment de les entitats i equips esportius del nostre poble. En aquest escenari s’hi sumen nous actors, com són algunes empreses/aplicacions que compren hores i després les revenen però, amb un benefici econòmic per part d’elles. Aquesta situació és molt greu ja que suposa un sobrecost per l’usuari. Tenim un mercadeig de les hores dels centres esportius de la Canonja. I això no ho pot permetre una administració pública.

Prou violències masclistes

S'aprova la moció en contra la violència envers les dones presentada per ERC la Canonja

En el ple de l’Ajuntament de la Canonja celebrat el dijous 2 de desembre de 2021 es va aprovar, per unanimitat, la moció que el Grup Municipal d’ERC la Canonja va presentar. La violència envers les dones és una de les xacres socials més detestables. Cal que tothom treballi per erradicar-la. Prou excuses, prou justificacions. La Canonja avui ha reiterat aquest prou, alt i clar.   La violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta que es manifesta de formes diverses (sexual, econòmica, psicològica, institucional i simbòlica, entre d’altres). Aquestes violències són fruit del patriarcat, sistema social que situa a l’home en una posició dominant i superior envers les dones. Cal deconstruir la nostra societat per poder superar les desigualtats i crear noves formes de relació basades en la llibertat i la igualtat. És per això que ens hem dotat d'instruments pioners com la Llei catalana 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista i la seva modificació Llei 17/2020 i d'instruments judicials, d'anàlisis i protocols d'atenció especialitzada. Malgrat això, el nombre d'assassinats masclistes creix cada any. Enguany s’han produït 29 feminicidis i altres assassinats de dones a  Catalunya i no cessa. Ens cal abordar de manera prioritària les violències envers les dones mitjançant la implementació de polítiques públiques preventives que actuïn sobre les discriminacions i vulneracions dels drets humans de les dones, en concret i de totes les persones, sigui quina sigui la seva identitat sexual i de gènere, en general. És necessari sumar esforços i crear dinàmiques de treball cooperatiu que ens permetin crear conjuntament sistemes innovadors per erradicar definitivament la violència masclista que representa una greu vulneració dels drets humans i atempta contra la llibertat individual i la igualtat efectiva entre dones i homes. Volem municipis lliures de violències masclistes.   Per tot això, el grup municipal ERC La Canonja ha proposat els següents acords, que s’han aprovat:   PRIMER.

Poliesportiu Municipal de la Canonja

Denunciem la manca de sensibilitat cap al teixit associatiu canongí per part de l'Equip de Govern.

Des del Grup Municipal d’ERC a la Canonja volem denunciar públicament que les entitats esportives de la Canonja no poden fer un ús adequat, a les seves necessitats, dels centres esportius municipals canongins. S’evidencia en el cas del Poliesportiu Josep Canadell i Veciana, amb un seguit de problemàtiques que han afectat directament als múltiples usuaris d’aquesta instal·lació esportiva.   El nostre Grup Municipal ha seguit de molt a prop aquest cas, presentant queixes i preguntes als Plens Municipals. Recentment hem demanat que les entitats del poble que fan activitats esportives puguin utilitzar, de manera preferencial, els espais municipals i els centres esportius, a la vegada que quedin lliures del pagament per l’ús dels equipaments municipals  (Ple ordinari de l’Ajuntament del 29/07/2021).  L’equip de govern va contestar que aquestes entitats ja tenien preferència, però no l’exclusivitat.   «El teixit social, cultural, esportiu de la Canonja, el nostre cor, és un tresor que cal cuidar i potenciar. Una societat que participa és una societat avançada, culturalment rica i implicada. Perquè, doncs, les entitats esportives canongines no poden fer ús dels equipaments canongins?», alerta el portaveu i regidor del Grup Municipal d’ERC la Canonja, Marc Riu i Rusell.   Per ERC La Canonja, aquests fets demostren una clara manca de sensibilitat cap al teixit associatiu canongí per part del PSC, que lidera el govern municipal. Per això, demanem que l’Ajuntament de la Canonja vetlli perquè cap entitat canongina hagi d’anar a desenvolupar la seva activitat esportiva fora del nostre municipi, per manca d’hores en els centres esportius o espais. També exigim transparència a l’hora d’assignar les hores en els centres esportius, com en el Poliesportiu, de manera que tots els usuaris puguin contemplar les opcions existents.   «Oi que volem potenciar la participació ciutadana, la pràctica esportiva, l’esport base, uns hàbits saludables, la interacció entre canongines i canongins en els nostres equipaments? Doncs PSC, posi les eines per a què sigui així», rebla Riu i Rusell.

Sol

Les mocions, millor aprovar-les

Un dels punts a l’ordre del dia del proper ple ordinari de l’Ajuntament de la Canonja, que es celebrarà el dijous 7 d’octubre, és l’aprovació de l’ordenança fiscal número 2, que regula l’Impost sobre Béns Immobles (IBI). Es proposa la bonificació del 50% de la quota íntegra de l’IBI als immobles destinats a l’ús d’habitatge en els quals s’instal·lin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric provinent del sol.   Estem davant d’una emergència climàtica i els ens locals tenen molta capacitat per fer accions per tal de reduir-ne els efectes. Per això, el nostre Grup Municipal hem proposat nombroses accions necessàries a la Canonja per tal de lluitar contra el canvi climàtic i afrontar la transició energètica, que suposa un dels reptes actuals més importants que qualsevol societat ha d’afrontar i que exigirà una transformació profunda dels actuals models energètics.   Dintre del marc de propostes que hem anat presentant en aquest sentit hi ha la moció per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica. En aquesta moció es demanava, entre altres punts, aprovar una ordenança municipal per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica i aprovar, modificar o incloure a les ordenances fiscals municipals corresponents totes aquelles bonificacions que incentivessin la instal·lació de sistemes d’autoconsum amb energia fotovoltaica entre la ciutadania de la Canonja.   Aquesta moció no va prosperar. El partit socialista, que governa amb majoria absoluta al consistori, hi va votar en contra. L’equip de govern, però, va dir que se la guardava al calaix. Fins ara, que proposa aquesta bonificació del 50% de l’IBI per afavorir les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica. És a dir, la nostra proposta.   Ho considerem una bona notícia. Agraïm que hagin tingut en compte la nostra proposta. És bàsic i necessari tenir en compte les propostes de les diferents forces polítiques que estem al consistori.

Paraules que el nostre portaveu i regidor, Marc Riu, ha adreçat als assistents a l'acte

Participem en l'acte institucional de la Diada a la Canonja

Avui, 11 de setembre, el nostre Grup Municipal ha participat de l'acte institucional celebrat al Castell de Masricart, a on diferents entitats del nostre poble han fet l'ofrena en record a totes les persones que van lluitar i lluiten cada dia per la defensa dels drets inherents a tot ciutadà. En aquest acte el nostre portaveu i regidor, Marc Riu, va adreçar unes paraules per commemorar aquesta onomàstica tan important pel nostre país: Molt bon dia a tothom i bona Diada. Avui, 11 de Setembre, diada Nacional de Catalunya, ens reunim aquí per tal de retre un sentit homenatge a totes aquelles persones que van lluitar i lluiten per la defensa dels drets inherents a tot ciutadà, com són, entre d’altres, la llibertat, la llengua i la identitat de totes les catalanes i catalans, per exaltar els valors de la nostra Nació i recordar la nostra història.   Som fruit de moltes derrotes, però som llavor de totes les victòries.   Aquestes paraules acompanyen la nostra ofrena d’avui, vestint els gladiols grocs, flor que simbolitza la victòria. Són paraules plenes d’optimisme, amb molta força, emocions que no sobren mai. Són paraules curulles d’esperança, il·lusió que mai perdem en aquest camí en la construcció de la República Catalana. I quan camines, quan emprens un viatge, és imprescindible no perdre mai de vista el port al qual ens volem atansar. Perquè, quan treballes per una República, no ho fas només per una bandera –això seria crear un erm- sinó que ho fas per cadascuna de les persones que habitem i habitarem aquest trosset de món inclusiu, obert, solidari i germà de tots els pobles del món. El nostre objectiu, des de la nostra mirada d’esquerres, independentista, feminista, ecologista és millorar la vida dels nostres conciutadans. Si no podem prosperar, de què serveix aquesta Ítaca que cerquem? No podem pretendre construir una República sense tenir en compte l’emergència climàtica que estem patint que, entre altres efectes, i com estudis correlacionen, han causat l’aparició i  propagació d’aquest maleït virus, la COVID19, que ha provocat aquest terratrèmol mundial.

La Canonja vista des dels horts

Volem que les entitats del poble que fomenten l'esport quedin lliures del pagament per l'ús dels equipaments municipals

El passat 29 de juliol es va celebrar el Ple de l’Ajuntament de la Canonja. En aquest ple es varen tractar alguns temes de gran importància per la població. Es va votar sobre la proposta d’aprovació del Document Únic de Protecció Civil Municipal, conegut com DUPROCIM. Aquest és el document que es prepara per tal de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns, amb l’objectiu de donar una resposta adequada quan sorgeix una possible situació d’emergència. Vàrem votar a favor de l’aprovació, tot i que considerem que falta complementar-lo, tal com els hi vàrem fer saber a l’equip de govern. Tot i així, entenem que s’ha fet un esforç per tenir en compte algunes de les esmenes que vàrem presentar (com, per exemple, la incorporació del camp de futbol com a heliport). Seguim defensant, per exemple, que cal aprofundir en els escenaris possibles d’accidents que es poden produir, almenys tenir en compte el màxim nombre possible (com que no es contempla l’explosió d’un reactor a Iqoxe). Seguim defensant, per exemple, la necessitat de contemplar com es gestionen els avisos en el cas de les persones amb sordesa o tenir en compte les persones amb problemes de mobilitat o mobilitat reduïda en casos d’evacuació. Ja ens han informat de que s’hi està treballant. Tot i així, valorem de manera positiva la voluntat de tenir en compte les nostres aportacions i agafem la mà estesa de poder-lo revisar i millorar en els pròxims anys i poder treballar en la pròxima revisió d’aquí quatre anys. També votàrem a favor de: Proposta d'aprovar provisionalment el Text Refós del "Pla Especial urbanístic de la nova línia subterrània a 110 kV S.E. Tarragona-S.E Messer", promogut per la mercantil Messer Ibérica de Gases SAU: línia subterrània que passa, principalment, per una zona del Mur Verd, afectat per altres intervencions i que no modifica l’aspecte de la zona. Proposta de desestimació de recurs de reposició contra acord del Ple de data 25 de març de 2021, relatiu a la declaració de nul·litat de ple dret, d'actes liquidatoris corresponents a l'impost sobre l'increment de valor dels béns de naturalesa urbana: es porta a votació la desestimació del recurs de reposició presentada per una societat, pel qual sol·licita que sigui declarat nul i/o anul·lable, es revoqui i es deixi sense efecte l’acord del Ple de data 25 de març de 2021, relatiu a la petició presentada en data 31 de juliol de 2017, de declaració de nul·litat de ple dret dels actes liquidatoris de l’impost sobre l’increment de valor dels béns de naturalesa urbana emesos per l’Ajuntament de la Canonja en data 9 d’agost de 2013.