La Canonja

Totes les notícies

Visita Institucional del diputat Carles Castillo i els diputats a la DIPTA Sílvia Puerto i Josep Forasté

Visita institucional a la Canonja del diputat Carles Castillo i els diputats a la DIPTA Sílvia Puerto i Josep Forasté

Aquesta tarda el nostre regidor a l'Ajuntament de la Canonja, Marc Riu, acompanyat pel company Joan Galera, ha pogut explicar les iniciatives i propostes que el Grup Municipal d'ERC tenen per la Canonja al diputat al Parlament, Carles Castillo i els diputats a la DIPTA Sílvia Puerto i Josep Forasté.  Ha estat una tarda molt profitosa i s'ha pogut veure l'interés i preocupació que tenen els nostres càrrecs electes a les diferents institucions del país vers al nostre poble. El treball en xarxa no només és necessari, sinó que és imprescindible, per poder portar els valors republicans, no només a la Canonja,sinó a tots els pobles i i ciutats del Camp de Tarragona. La República és la millor garantia per tenir una vida digna pels nostres veïns i veïnes.

Ple Ajuntament de la Canonja 27/05/2021

L'Equip de Govern segueix menystenint les nostres propostes

El passat 27 de maig es va celebrar el Ple Ordinari a l’Ajuntament de la Canonja. Aquest ple estava centrat, principalment, amb la votació de diferents modificacions del POUM i una altra modificació de crèdit (la cinquena) del pressupost municipal. Però també s’havia de debatre sobre dues mocions que portàvem al ple: una per demanar la incorporació d’un permís retribuït per la menstruació i el climateri a l’Ajuntament de la Canonja i una altra per realitzar un pla de millora de l’arbrat urbà. En la modificació de crèdits número 5 del pressupost municipal ens vam abstenir, per no estar d’acord en algunes de les partides que es proposaven. Un dels casos més clars era la renovació de la caldera del camp d’esports. Cal recordar que no fa gaire es va fer una inversió pel canvi de la caldera de l’escola. Considerem que aquestes dues inversions s’haguessin pogut planificar de manera més adequada i haver apostat per altres sistemes. Una bona alternativa seria la caldera per biomassa: l’aprofitament energètic de biomassa forestal de proximitat es considera energia renovable, per tenir  un impacte neutre en les emissions de CO₂. Les calderes de biomassa, si utilitzen estella forestal de  qualitat, estan equipades amb els filtres adients i tenen un manteniment correcte, són competitives respecte a  altres tipus de caldera amb altres combustibles, pel que fa a emissions de partícules PM10 o emissions de NOx,  tant en l'àmbit de rendiment, com d'emissions i cost. Apostar per una inversió com la que proposem nosaltres estaria més en la línia d’arribar al 2050 amb una neutralitat  del carboni. És una llàstima perdre oportunitats com aquesta. En referència a la proposta d'aprovar inicialment i per segona vegada la modificació número 1 del POUM per la qualificació com a equipament de dues finques municipals en sòl no urbanitzable, i modificació de l’àmbit del Pla Especial de les Hortes, juntament amb el Document Ambiental estratègic, ens vàrem abstenir.

Copa Menstrual

Presentem una moció per a la incorporació del permís retribuït de menstruació i climateri a l’Ajuntament de la Canonja

El Grup Municipal d'ERC la Canonja ha registrat una moció per demanar la incorporació del permís retribuït de menstruació i climateri a l'Ajuntament de la Canonja. Segons les dades, entre el 25% i el 60% de les dones pateixen dolor durant la menstruació, és a dir, dismenorrea, un tema encara avui tabú i que s’ha tractat d’invisibilitzar durant dècades. De fet entre un 1% i un 15% de les persones que pateixen dismenorrea, pateixen dolors molt intensos i invalidants que les incapacita temporalment.   Patir dolor durant la regla és un fet que s’ha normalitzat socialment, però que no ho és i menys quan impedeix desenvolupar amb normalitat la teva vida quotidiana. La pressió social provoca que les persones que pateixen dolor menstrual hagin d’amagar-lo i fer veure que no “passa res”, però la realitat és que aquests dolors afecten psicològicament i físicament i, per tant, dificulten el desenvolupament habitual de les seves feines. Aquest dolor invalidant, si no és reconegut, es pot traduir en un motiu més de discriminació laboral de les dones, ja que afecta directament a la seva capacitat laboral, afectant directament a la bretxa laboral i significant un nou sostre de vidre dins les carreres laborals, així com a la seva economia. Disposar de fins a 12 dies l’any reconeguts per tenir cura de la salut relacionada amb la menstruació i climateri, en cas que es necessiti, té una conseqüència positiva en relació amb la reducció d’aquestes desigualtats. Trencar tabús relacionats amb la menstruació i el climateri és una mesura que permet seguir avançant en la fi de les desigualtats de gènere. D’aquí la proposta d’alguns països que regulen aquest fet per tal de garantir un permís que doni cobertura a aquesta necessitat de cura, com el Japó, Corea del Sud o Taiwan, que porten la capdavantera en aquesta temàtica i les seves treballadores fa anys que poden gaudir d’aquest permís en diferents formats. Cada cop més les veus de col·lectius i moviments feministes que en reclamen la necessitat.

Flors grogues

Presentem una moció per realitzar un pla de millora de l’arbrat urbà

El Grup Municipal d'ERC de la Canonja ha registrat una moció per realitzar un pla de millora de l'arbrat urbà. El verd urbà de l’espai públic en general, i l’arbrat viari en particular contribueix a la millora de la qualitat de vida dels nostres pobles i ciutats. Arbres i espais acosten la natura a la ciutadania, alhora són necessaris i imprescindibles per millorar l’entorn urbà netejant l’aire, aportant frescor, generant ombra i fent més acollidor l’espai públic. És per tot això que el verd urbà constitueix un dels indicadors de qualitat de vida més apreciats per la ciutadania. El punt de partida per poder disposar d'arbrat viari de qualitat comença en l’elecció correcta de l'espècie tenint en compte totes les variables que l'afectaran, és a dir, l'espai on haurà d'ubicar-se, els altres serveis i activitats de la via publica que es relacionarà,  quina ha de ser la seva funció i el seu manteniment. Una tria encertada és la millor garantia per assegurar l'èxit de creixement de l'arbre, així com el correcte desenvolupament de les seves funcions. Aquestes condicions donaran com a resultat unes baixes despeses de manteniment, cosa essencial en els nostres dies. L'arbre actua com un regulador ambiental del medi urbà: contribueix a la millora de l'aire i com a embornal de CO2, i alhora regula la reverberació tèrmica i lumínica provocada pels materials de la construcció. Els arbres fan més amable els carrers i donen coherència. De fet, un passeig arbrat, per exemple, pot ser el recurs urbanístic més eficient per connectar dues parts d'un municipi, creant  un espai bonic, amable, i molt agradable per passejar sota l’ombra i, fins i tot, poder seure una estona  si hi afegim  uns bons llocs de repòs. La presència d'arbres a prop de consultoris mèdics ha estat associada a la millora de les condicions de vida dels pacients, i en alguns estudis s'ha establert una correlació positiva amb el temps de recuperació. Existeix força informació que avala la relació entre el verd urbà i l'estat de salut mental de la població.

Ajuntament de la Canonja

Volem una distribució més justa de les subvencions i ajudes

El passat 25 de març en el Ple Ordinari de l’Ajuntament de la Canonja es van portar a votació l’aprovació d’un seguit de subvencions que afecten a la gent del nostre poble, però també unes modificacions de crèdit que són molt significatives, per com van focalitzades en alguns aspectes. Es va portar a votació la modificació de crèdits 2/2021. Aquesta modificació és a causa que, en data 31 de desembre de 2020, es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021, el qual disposa en els articles 18a 22 que a partir de l’1 de gener és obligatori incrementar les retribucions salarials un 0.9 %. Vàrem votar en contra. Estem d’acord en què l’increment salarial s’apliqui al personal laboral i al personal funcionari, però no acceptem que també s’apliqui a la classe política, més tenint en compte els moments de crisis que estem vivint. Es podia haver deixat sense efecte la pujada de sous a l’equip de govern, ja que és potestat del ple decidir-ho. Així ho han fet en altres localitats veïnes, com a Tarragona. Tenim molt clar que aquests diners haurien d’anar destinats a la gent que realment ho necessita. Respecte a la modificació de crèdits 3/2021, ens vàrem abstenir en la votació, ja que estem d’acord en el destí d’alguna d’aquestes partides , però no compartim les subvencions nominatives que, per exemple, es proposava a les esglésies. Vàrem fer incís que, tot i ser un estat aconfessional, l’església va rebre a través de l’Estat més de 11000 milions d’euros l’any passat, mentre que l’índex de pobresa en el nostre país va anar augmentant. Respecte a les subvencions, vam remarcar en què aquestes haurien de repartir-se tenint en compte les rendes de les famílies. És una lluita que portem fent des de sempre i que continuarem fent. Les nostres decisions de vot varen anar en el següent sentit: Subvencions als esportistes empadronats al municipi de la Canonja, exercici 2021.

Imatge del Polígon Petroquímic de la Canonja

L'Alcalde afirma que desconeixia que la planta U-3200 d'Iqoxe estava produint (sense disposar de la llicència de primera ocupació), però va estar present a la seva inaguració

El passat 28 de gener vàrem celebrar el Ple Ordinari de l’Ajuntament de la Canonja. En aquest Ple vàrem donar la nostra opinió en diferents temes, el quals, com ja és habitual, no varen ser rebuts de bon grat per part de l’Equip de Govern. Vàrem donar la nostra aprovació en la modificació número 4 del POUM, per la qualificació com a sistema de serveis tècnics d’una porció de la finca situada al carrer Marina número 36, amb l’objectiu d’instal·lar-hi una nova estació transformadora. Actualment bona part del nucli antic de la Canonja es troba alimentat per un centre de transformació situat al subsòl de la Plaça Europa. Es va posar en la dècada dels 70 i, actualment, el seu funcionament dóna problemes. A més, el nou Orfeó Canongí requerirà d’una potència elèctrica, de manera que aquesta nova estació transformadora pretén resoldre aquestes dues problemàtiques. També vàrem donar l’aprovació al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Canonja i el Servei Català de Trànsit sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes. Es tractava de la renovació del contracte ja existent. Vàrem incidir en què la Canonja, tot i tenir gairebé 6000 habitants, en el terme municipal de la Canonja està situat gran part del Polígon Petroquímic sud. Això fa que les necessitats de seguretat de la nostra població no es poden comparar amb altres poblacions similars a la Canonja. Per això, indicàrem que seria bo seure’s i fer un estudi sobre la viabilitat de disposar d’una policia local que atorgaria a la Canonja unes capacitats que ara no disposa i també solucionaria part dels problemes que aquest conveni soluciona. En la modificació de l'ordenança fiscal núm. 11, reguladora de les taxes per prestació de serveis i per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, el nostre vot va ser aprovació. Únicament regula la taxa de la utilització de les sales del Castell de Masricart per casament, indicant que només s’aplicaria fora dels horaris laborals, dissabtes i festius.

La Canonja vista des dels horts

#Cuidem-nos

Diuen que les grans crisis de la humanitat fan sortir el millor de la gent, però també el pitjor. La COVID19 no n’és cap excepció: els arcs de Sant Martí del principi, els aplaudiments als cossos sanitaris en reconeixement de la seva feina... Però, amb el temps, afloren les actituds no tan positives. Els negacionistes, els insolidaris, els aprofitats... Les misèries humanes al descobert, perquè, sota tensió, és quan ensenyem els nostres veritables colors. Aquests mesos hem hagut de viure confinaments necessaris per evitar la propagació del maleït virus i protegir els sectors més vulnerables de la nostra societat. Però cal que estiguem atents al nostre entorn, que ens cuidem entre totes. És necessari donar un cop de mà i assegurar el benestar dels col·lectius que han patit més aquests tancaments, com persones amb malalties mentals –depressió, ansietat... (desestigmatitzem la salut mental ja!)–, la tercera edat, dones en situació de violència domèstica o persones del col·lectiu LGTBI+, que han hagut de patir en molts casos un doble confinament. Hi ha el perill que la sensació d’ofec, de no veure un futur possible i de no disposar d’una xarxa social forta, els pugui fer caure en una indefensió que fa més mal que moltes malalties, COVID19 inclosa. A causa de la vida moderna i del desig de privacitat, moltes vegades oblidem que som un animal social. Necessitem els altres, no tan sols per parlar una estona al carrer. No tan sols per saludar-nos a l'ascensor quan ens trobem. No tan sols per passar el Nadal en família. Necessitem una tribu, un teixit social fort, que ens reculli i ens doni suport. Que ens faci sentir part d'un tot, més enllà de casa nostra. També cal incidir en els temes econòmics. Des de l’inici de la pandèmia, el nombre de persones aturades ha augmentat gairebé un 30% a la Canonja. Cal sumar-hi els afectats per un ERTO. La COVID19 afecta amb més intensitat els entorns empobrits i, per tant, més vulnerables. Des d’ERC som conscients que l’adopció d’una política de taxes i preus públics dels serveis públics municipals basada en la renda de la ciutadania és una política fonamental per a l’equitat i la inclusió social.

Pressupost 2021

Diem no a un pressupost que no posa solucions als problemes de la gent

En el Ple de l’Ajuntament de la Canonja celebrat el dia 3 de desembre es van portar la proposta d'aprovació inicial del pressupost municipal per a l'exercici 2021. El grup municipal d’ERC la Canonja va donar el seu vot en contra a aquest pressupost. Critiquem que l’Equip de Govern no ha tingut mai una voluntat de negociar aquests pressupostos. Incidim amb la importància d’arribar a acords i la necessitat de fer un canvi en la manera de fer en la política municipal. I, tenint en compte la importància dels pressupostos, considerem que seria un acte de transparència comunicar-los abans als veïns i veïnes, promoure el debat. Les opcions tècniques per fer-ho existeixen i, estem segurs, que la població agrairia poder-se sentir partícip de quelcom tant important per al municipi, com són els pressupostos. Respecte els pressupostos, els podríem qualificar de continuistes respecte els altres anys. Per tant, conservadors. I, el que és més important per nosaltres, gent d’esquerra, molt poc socials. En aquests pressupostos podem veure que es potencia molt les inversions en infraestructures, però no s’inverteix en crear una estructura de poble, és a dir, inversions en benestar, en assistència social, en accions mediambientals, en protecció dels sectors més desafavorits. Aquestes són les inversions que crearien un entramat, una base sòlida al poble per ara i pel futur. És important invertir en infraestructures. És important fer créixer el poble, evolucionar-lo. Però amb sentit i de manera equilibrada, sense perdre mai de vista el benestar dels nostres veïns i veïnes, sobretot, dels sectors més desafavorits. Per aquesta raó és important arribar a un consens, convidar a la participació de les altres formacions polítiques municipals. Posem l’accent en algunes partides que són clarificadores del què volem dir.   Capítol III. Taxes i Altres Ingressos. L’Equip de Govern va informar que pel 2020 s’espera una recaptació d’un 3.62 % menys que l’any anterior.