La Canonja

Notícia

Comunicat ERC la Canonja: propostes a l'Ajuntament per a fer front a la crisis del Covid-19

La Canonja vista des dels horts
La Canonja vista des dels horts
La Covid-19 ens ha colpit, provocant una situació d’emergència en la qual tots i totes hem i haurem de fer molts esforços. La societat ha respondre de manera responsable i solidària i respectar en tot moment el confinament decretat, tot i que només amb un confinament total podrem aconseguir aturar el creixement exponencial dels contagis. Com a ciutadans podem fer molt per fer front aquest virus, com quedar-nos a casa, respectar les mesures d’higiene i mantenir les distàncies (també a casa, sobretot quan compartim espai amb persones grans o amb patologies prèvies).
L’administració local, és a dir, l’Ajuntament, pot aplicar una sèrie de mesures amb les quals pot ajudar a fer front aquesta crisis. ERC la Canonja, sempre amb la seva postura de col·laborar en el que faci falta, ofereix a l’Ajuntament una sèrie de recomanacions i accions que caldria tenir en compte. Som conscients que és una situació molt canviant, que les conseqüències d’aquesta crisis són imprevisibles i, per tant, en cada cas i cada situació caldrà adaptar aquestes situacions.
 
MESURES SOCIALS
Vetllar: ara més que mai l’Ajuntament ha de tenir una actitud pro-activa i fer un seguiment de totes les famílies i assegurar que no els manca de res. Caldria que els Serveis Socials donessin servei el màxim nombre d’hores possibles i habilitar una línia telefònica directa per casos relacionats amb la Covid-19, amb una  col·laboració estreta, sempre que sigui possible, amb algun professional sanitari del  Departament de Salut, per aconseguir una resposta ràpida. La col·laboració amb el grup de voluntaris hauria de ser completa i ben coordinada  per assegurar que ningú es pugui veure desatès.
És vital fer disposar d’una bossa econòmica per poder estar al servei de les famílies més vulnerables, per tal de poder pagar els rebuts i poder-los oferir el que necessitin.
També demanem que l’Ajuntament actuï de portaveu dels habitants i demani al Govierno la suspensió del pagament d’hipoteques mentre duri l’estat d’alarma.
Caldria que l’Ajuntament fos un Ajuntament empàtic, donant un servei d’atenció i d’informació de totes les mesures (ocupació, fiscals, recursos jurídics) que qualsevol persona del nostra poble pugui necessitar.
Des de l’Ajuntament és podria crear una bossa de treball per poder donar feina als que mes ho necessitin ( en un poble  sempre hi ha feines per fer, manteniment, jardineria... ).
Mentre els nostres nens i nenes no vagin a l’escola o institut, ens trobem que els seus responsables han d’anar a treballar. Aquest problema s’incrementarà al llarg dels dies. No podem tolerar que s’hagi de triar entre els fills i la feina. Hem de donar alternatives per tal de que les famílies no hagin de recórrer als avis i àvies, amb els riscos de contagi que això comporta o reduir la seva jornada laboral, perdre part del salari o agafar excedències entre altres. I més quan el pes d’aquesta càrrega recau i recaurà sobre la dona. No oblidem que un dels pilars en què es sustenta la violència de gènere és la dependència econòmica. Per tot això es fa necessària la creació d’espais de mainadera, que tinguin les mesures de seguretat adequades, per tal de tenir cura els nens i nenes mentre les famílies treballen. Aquest servei caldria que fos a cost 0 per les famílies.
Ajudes al lloguer: crear una nova subvenció per donar ajudes al lloguer mentre dura l’alarma a les famílies que ha deixat de tenir ingressos i tenen més despeses. Hi ha famílies que només tenen per sobreviure i no poden quedar desateses.
Educació: treballar de manera conjunta amb l’equip directiu de l’escola i de l’institut per tal de que aquestes setmanes de confinament afectin el menys possible als nostres alumnes. Algunes propostes més concretes passen per la compra i distribució de material informàtic i adaptadors Wi-Fi USB a tots aquells alumnes que ni disposen de recursos per tal de poder seguir la seva formació per mitjans telemàtics. És una via per ajudar a les famílies a mantenir un ordre organitzatiu i poder mantenir una millor convivència mentre dura l’estat de confinament. Es podria fer un estudi per poder oferir l’oportunitat , un cop tot es normalitzi, de poder optar a la compra d’aquest material a les famílies que ho han utilitzat, però sempre de manera molt econòmica (mai per treure’n un benefici econòmic).
Comunicació: comunicar de forma més extensa totes les novetats sobre la situació a tota la població, utilitzant tots els canals disponibles: xarxes, megafonia o penjant cartells en farmàcies i negocis que estiguin oberts. L’ús d’altres mitjans, com vídeos, per exemple, hauria de ser contemplada també.
Dones en situació de risc per violència masclista: en aquests moments de confinament, aquesta situació es pot agreujar. Per això sol·licitem a l’Ajuntament, amb la coordinació amb les administracions, el seguiment de les dones en situació de risc per violència masclista. També es demana que l’Ajuntament faci una difusió dels telèfons d’assistència a disposició de la població i que es promogui una campanya contra la violència masclista.
 
MESURES ECONÒMIQUES
Fiscalitat: una de les accions que tenen un impacte més directe a la situació econòmica dels comerços seria una bonificació en les figures impositives que afectin als comerços. Entre aquestes mesures es proposa la implementació de bonificacions a l’IBI dels comerços o avaluar la necessitat de bonificar el IAE. Caldria crear una partida per ajudar als petits comerços i autònoms afectats pel tancament.
Subvencions i ajuts: implementació d’ajuts (per exemple, podria ser fins a 3000€ justificant despeses provocades pel tancament o reducció de l' activitat que realitza i per a la compra de material per a la desinfecció del local) i subvencions i fer arribar i complementar els ajuts que puguin venir a nivell d’institucions supramunicipals, Generalitat o Estat.
Estratègies de Desenvolupament Local: el seu objectiu és enfortir l’estructura econòmica dels comerços locals, és a dir, potenciar una de les estructures del poble. Per fer-ho possible, quan les mesures de confinament ho permetin en un futur, es proposa crear jornades i actes que fomentin el consum (jornades gastronòmiques, actes de diferent índole, que es podrien complementar, per exemple, amb L’Impossible), implementar cursos per als comerços, promoure fires, concurs d’aparador o sortejos de productes locals, entre d’altre. Pot ser un moment per empoderar la ciutadania de la Canonja i donar un impuls al turisme amb aquestes accions. I no hem d’oblidar que cal col·laborar més amb els comerços i treballar per la creació de sinèrgies entres els diferents actors (comerços locals – productors locals).
Aturar la recaptació de tots els impostos i taxes: l’Ajuntament ha fet l’anunci que queden suspesos els terminis de pagament dels tributs municipals. Les dates proposades caldria poder-les modificar segons l’allargament de l’estat d’alarma. Caldrà donar totes les facilitats de pagament als contribuents.
Pla de reactivació econòmica al comerç i la restauració: una mesura necessària  serà la suspensió del pagament dels impostos de les terrasses i suspensió de la taxa de residus durant l’alarma. En el moment que les condicions permetin obrir les terrasses de bars i restaurants, seria bo plantejar-se permetre ampliar-les, sempre que sigui possible.
Es proposa crear un mapa interactiu de comerços i establiments amb servei a domicili durant l’estat d’alarma i la creació d’una campanya promocional per a potenciar el servei de menjars a domicili i plats per emportar-se.
Cal identificar i avaluar els establiments comercials i negocis que veuen amenaçada la seva supervivència per la crisis de la Covid-19.
Demanem crear un Marketplace en línia dels comerços de proximitat del conjunt del nostre poble que permeti donar servei al consumidor final.
Implementar amb urgència la taxa d’ocupació de l’espai públic, a les grans empreses de comerç electrònic que basen el model del seu negoci bàsicament en el repartiment a domicili.
Per fer entendre la importància del comerç local, un dels pilars de l’estructura de poble, es proposa fer una campanya amb l’aspecte que tindria el poble sense la presència d’aquests negocis, un poble buit. Cal treballar per fer que la Canonja no sigui un poble dormitori.
Autònoms i emprenedoria: es demana que l’Ajuntament faci una crida als propietaris dels locals per tal de que no cobrin el lloguer dels comerços que estiguin tancats. Es pot donar als propietaris una subvenció a l’IBI durant els mesos que no cobren lloguer. En aquest punt l’Ajuntament caldria que fes una funció de mediador entre les diferents parts.
Comunicació: es proposa editar un document amb totes les línies d’ajuda de totes les administracions i publicar-ho. Fer una difusió eficaç per tal de que tothom pugui tenir coneixement de totes les ajudes, subvencions, reduccions d’impostos,... a les quals es poden acollir. Es podria repartir porta a porta, és prou important perquè tots els canongins i canongines estiguin assabentats.
Acompanyament: considerem que és bàsic no únicament comunicar, sinó que és bàsic oferir ajuda en complementar la documentació i fer els tràmits, per tal de que es puguin presentar els documents en el temps fixat i correctament omplerts.
Solidari: es demana que a totes aquelles empreses i autònoms que tenen contracte o acord de serveis amb l’Ajuntament i s’han quedat sense poder donar el servei, que segueixin rebent l’import acordat en el contracte, a pesar de que no es doni el servei. Per dotar-los de liquiditat, es proposa l’avançament del pagament de factures d’autònoms i petites i mitjanes empreses i comerços, per evitar que es trenqui la cadena de pagaments.
Esport: no cobrar les quotes (i regularitzar-les) del gimnàs, com ja s’ha fet alguna altra vegada, mentre duri l’estat d’alarma. Per tal de pal·liar el confinament, l’Ajuntament podria promoure classes de gimnàstica o altres pràctiques per vies telemàtiques, que ja es fan des del Poliesportiu, per tal de poder arribar al màxim de gent possible. I un cop es pugui obrir gimnàs i piscines, fer-ho  de manera gratuïta, per les persones empadronades a la Canonja, durant uns mesos per animar a tothom a fer esport i afavorir al retrobament
 
TREBALL COL·LABORATIU
Taula de treball: proposem establir una taula de treball de tots els grups polítics del nostre municipi, de representants d’associacions, col·lectius, entitats...per tal de treballar conjuntament. En aquest moment és el que s’ha de fer pel bé comú de tots els veïns /es.
 
MESURES MEDIOAMBIENTALS
Reducció consum: proposem reduir la potència energètica dels centres municipals i fer accions mediambientals periòdicament per tal de conscienciar la població i de la importància d’una gestió verda i racional dels recursos existents. A partir d’aquí aprofitar per fer una transició energètica i fer la instal·lació de sistemes d’autogeneració fotovoltaica.
Mobilitat: aprofitem la situació per a fer un estudi, aprofitant la reducció de trànsit, perquè els vianants guanyin espais i avançar cap a una mobilitat sostenible, creant carrils bici per exemple.
 
MESURES CULTURALS
Cultura en xarxa: Proposem de fer donar un servei cultural a través de les xarxes i en línia.
Interaccionem: connectem-nos i fem xerrades en línia de temes que podrien interessar a la població.
 
MESURES POLÍTIQUES
Vida política: la vida política del poble ha de continuar amb normalitat. Els plens s’han de fer, essent el principal mecanisme de debat. Sense plens deixem d’enriquir-nos mútuament amb les aportacions de tots.
 
Esperem que aquestes propostes siguin rebudes per part de l’Ajuntament amb el sentit del que són, unes accions amb un únic objectiu de protegir la nostra ciutadania de la crisis causada per la Covid-19.
Donar ànims i forces a totes les nostres veïnes i veïns i esperem que aviat ens puguem retrobar al carrer.
Per acabar, agraïm la tasca de tot el personal municipal que treballa per tal de de que puguem tenir els serveis bàsics.
 
Grup Municipal ERC la Canonja
La Canonja, 13/05/2020