La Canonja

Notícia

Diem no a un pressupost que no posa solucions als problemes de la gent

Pressupost 2021
Pressupost 2021
En el Ple de l’Ajuntament de la Canonja celebrat el dia 3 de desembre es van portar la proposta d'aprovació inicial del pressupost municipal per a l'exercici 2021. El grup municipal d’ERC la Canonja va donar el seu vot en contra a aquest pressupost. Critiquem que l’Equip de Govern no ha tingut mai una voluntat de negociar aquests pressupostos. Incidim amb la importància d’arribar a acords i la necessitat de fer un canvi en la manera de fer en la política municipal.
I, tenint en compte la importància dels pressupostos, considerem que seria un acte de transparència comunicar-los abans als veïns i veïnes, promoure el debat. Les opcions tècniques per fer-ho existeixen i, estem segurs, que la població agrairia poder-se sentir partícip de quelcom tant important per al municipi, com són els pressupostos.
Respecte els pressupostos, els podríem qualificar de continuistes respecte els altres anys. Per tant, conservadors. I, el que és més important per nosaltres, gent d’esquerra, molt poc socials.
En aquests pressupostos podem veure que es potencia molt les inversions en infraestructures, però no s’inverteix en crear una estructura de poble, és a dir, inversions en benestar, en assistència social, en accions mediambientals, en protecció dels sectors més desafavorits. Aquestes són les inversions que crearien un entramat, una base sòlida al poble per ara i pel futur.
És important invertir en infraestructures. És important fer créixer el poble, evolucionar-lo. Però amb sentit i de manera equilibrada, sense perdre mai de vista el benestar dels nostres veïns i veïnes, sobretot, dels sectors més desafavorits. Per aquesta raó és important arribar a un consens, convidar a la participació de les altres formacions polítiques municipals.
Posem l’accent en algunes partides que són clarificadores del què volem dir.
 
Capítol III. Taxes i Altres Ingressos.
L’Equip de Govern va informar que pel 2020 s’espera una recaptació d’un 3.62 % menys que l’any anterior. No s’hauria de preveure una caiguda de la recaptació de les taxes, sinó que, amb la situació actual de pandèmia i amb la crisis econòmica que això està provocant, caldria retallar la captació de taxes. És una alternativa més eficaç, més directe que no pas les subvencions necessàries, però que costa que arribin. Només recordar i posar èmfasis que les ajudes urgents –destaquem la paraula urgent- per pal·liar els efectes de la COVID19 que es van aprovar ja fa mesos encara no han arribat a la població.
Aquest és un indicador clar de que estem parlant de pressupostos poc socials.
 
Grup de programa 132. Seguretat i ordre públic (guàrdia municipal).
Estem parlant d’una partida que ja, en el pressupost del 2020 ja no va créixer i aquest any només es preveu un increment del 3.11 %. Si, a més, tenim una baixada de gairebé el 11 % en el programa 130, que fa referència a l’administració general de la seguretat i protecció civil, tenim un problema. Justament aquest any estem veient la necessitat de créixer en aquesta àrea. En els últims pressupostos es destaca que la plantilla dels Vigilants Municipals han de fer nombroses hores extres. Aquest és un indicador clar de que cal posar solucions, i no pedaços. Ja hem indicat en altres plens possibles solucions.
També ens ha sorprès la partida per vestuari, de 6,000 euros. Considerem que és molt baixa, tenint en compte les necessitats especials que han de tenir.
 
PROGRAMA 1532 - PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES
Es produeix un augment del 115 %. En el pressupost del 2020 ja es va incrementar aquesta partida en un 108 %. Ens sorprèn molt el pressupost tan elevat de pavimentació de la Rambla 15 d’Abril.
En canvi, hem trobat a faltar el manteniment d’aparcaments municipals. Només recordar que en el Ple de l’Ajuntament de la Canonja del juny es va preguntar sobre aquest punt i ens van comentar que farien els manteniments dels aparcament. Però en canvi, en el pressupost no el veiem reflectit.
 
GRUP DE PROGRAMA 165 - ENLLUMENAT PÚBLIC
En aquesta partida s’incorpora la renovació de l’enllumenat públic, que implica un augment del 126.5 % respecte l’any passat. Entenem que aquesta renovació es farà tenint en compte l’auditoria energètica que diuen que van fer, però no ha posat l’informe a disposició de l’oposició. És una pèrdua d’oportunitat no fer la modificació amb criteris de sostenibilitat o no contemplar el canvi a llums LED, com ja va indicar en un ple passat. Vam posar èmfasis en la necessitat de fer aquesta renovació també tenint en compte algunes queixes procedent d’alguns veïns, que indiquen que la llum de certs focus els entren directament a les seves llars i, com ens han citat textualment: a casa meva, quan arriba la nit, literalment es fa de dia.
GRUP DE PROGRAMA 171 - PARCS I JARDINS
La caiguda de les inversions en parcs i jardins és del 62 %.
Més que mai amb els confinaments municipals necessaris per contenir la pandèmia de la COVID19 s’ha vista la importància de disposar de parcs i jardins de qualitat. Cal treballar aquest punt.
 
PROGRAMA 1721- PROTECCIÓ MEDI AMBIENT
Aproximadament un 70 % dels ingressos del poble es deuen a l’activitat química. En canvi, el pressupost per la protecció del medi ambient és de 22,500 euros.
L’activitat Química causa una problemàtica ambiental. Això no ho pot negar ningú. Per tant, caldria compensar aquest fet amb inversions relacionades amb la protecció ambiental.
Estem vivint un moment d’emergència climàtica, de punt de no retorn. I aquest pressupost no sembla dir això. Els Ajuntaments poden dir molt sobre aquest tema. No valen les excuses. Cal treballar-hi.
Vàrem aprofitar per incidir en la importància de no dependre econòmicament només d’un sector. Cal diversificar. I cal fer-ho ja.
 
GRUP DE PROGRAMA 231 - ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA
Només augmenta un 4 % respecte l’any passat. I, si mirem més enrere, només suposa un augment del 2 % respecte el pressupost del 2019. I recordem que estem vivint actualment una crisis econòmica causada per la pandèmia de la COVID19 i, per tant, caldria reforçar aquesta partida. En canvi el Grup de programa 151, urbanisme augmenta un 12.64 %.
El programa de servei d’atenció a la dona es queda igual que l’any passat. No només això, sinó que trobem a faltar tot un grup de programa dedicat a la protecció de la dona. No només es defensa a la dona amb paraules, es fa amb fets, amb projectes, amb campanyes.
Per a nosaltres és un dels punts més importants d’un pressupost, que defineix molt bé la idiosincràsia del qui ho fa. Bàsicament, no és un pressupost d’un partit d’esquerres.
 
 
GRUPS REFERENTS A CULTURA I  BIBLIOTECA
Són moments complicats per la cultura. I per això cal treballar-hi més que mai. Destaquem la importància de seure tots els grups municipals, entitats i col·lectius implicats per intentar reactivar a nivell local la cultura. Som conscients de les dificultats, però creiem que és necessari una aposta més atrevida en aquesta partida.
 
GRUP DE PROGRAMA 337- INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE (JOVENTUT)
Veiem un increment contingut del 1.83 %. En aquest moment de pandèmia es faria necessari invertir més en aquest camp, més tenint en compte que caldrà buscar, tant en aquest com en altres casos, solucions imaginatives i més inversions.
 
PROGRAMA 3380 - FESTES POPULARS
Veuen un augment del 2 %. És clar que la Canonja ha de disposar d’unes festes bones, però demanem uns models diferents. Volem unes festes més dinàmiques. Entenem les festes com un element cohesionador de la societat. I, tenint en compte en els moments que estem vivint, cal un canvi en el model.
 
GRUP DE PROGRAMA 341 - PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT
La promoció i el foment de l’esport no s’ha de quedar només en la subvenció d’entitats i esportistes d’elit. Cal un canvi de model.
 
Algunes de les partides presentades les trobem adequades, coincidint amb algunes de les nostres demandes. Alguns exemples són el grup de programa 241 (foment de l’ocupació), tot i que caldrà veure com ho apliquen, grup de programa 323 (funcionament de centres docents d’ensenyament preescolar i primari), el grup de programa 491, societat de la informació, implicant la instal·lació de panells digitals informatius, necessaris per augmentar la comunicació amb els veïns i veïnes i millorar la transferència d’informació o el grup de programa 454 (camins veïnals – via verda-). Justament s’ha vist que durant el confinament aquesta via verda s’ha erigit com un dels espais de salut i esport del poble.
 
En resum, un pressupost sense sensibilitat social. Tenim a les mans un pressupost continuista i poc valent, a on el medi ambient ocupa una posició molt residual.
Un pressupost que potencia molt les infraestructures, però no defensa, no potencia les estructures de poble.
Davant d’aquests números, només podem dir que no.