La Canonja

Notícia

L'Alcalde afirma que desconeixia que la planta U-3200 d'Iqoxe estava produint (sense disposar de la llicència de primera ocupació), però va estar present a la seva inaguració

Imatge del Polígon Petroquímic de la Canonja
Imatge del Polígon Petroquímic de la Canonja
El passat 28 de gener vàrem celebrar el Ple Ordinari de l’Ajuntament de la Canonja. En aquest Ple vàrem donar la nostra opinió en diferents temes, el quals, com ja és habitual, no varen ser rebuts de bon grat per part de l’Equip de Govern.

Vàrem donar la nostra aprovació en la modificació número 4 del POUM, per la qualificació com a sistema de serveis tècnics d’una porció de la finca situada al carrer Marina número 36, amb l’objectiu d’instal·lar-hi una nova estació transformadora. Actualment bona part del nucli antic de la Canonja es troba alimentat per un centre de transformació situat al subsòl de la Plaça Europa. Es va posar en la dècada dels 70 i, actualment, el seu funcionament dóna problemes. A més, el nou Orfeó Canongí requerirà d’una potència elèctrica, de manera que aquesta nova estació transformadora pretén resoldre aquestes dues problemàtiques.

També vàrem donar l’aprovació al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Canonja i el Servei Català de Trànsit sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes. Es tractava de la renovació del contracte ja existent. Vàrem incidir en què la Canonja, tot i tenir gairebé 6000 habitants, en el terme municipal de la Canonja està situat gran part del Polígon Petroquímic sud. Això fa que les necessitats de seguretat de la nostra població no es poden comparar amb altres poblacions similars a la Canonja. Per això, indicàrem que seria bo seure’s i fer un estudi sobre la viabilitat de disposar d’una policia local que atorgaria a la Canonja unes capacitats que ara no disposa i també solucionaria part dels problemes que aquest conveni soluciona.

En la modificació de l'ordenança fiscal núm. 11, reguladora de les taxes per prestació de serveis i per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, el nostre vot va ser aprovació. Únicament regula la taxa de la utilització de les sales del Castell de Masricart per casament, indicant que només s’aplicaria fora dels horaris laborals, dissabtes i festius.

Ens vàrem abstenir en la proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual número 3 del POUM, per la modificació del nivell de protecció de l’Orfeó Canongí i en proposta d'aprovar definitivament el Projecte bàsic i d'execució de condicionament del Mas de l’Abeurador com a Centre d’Interpretació Arqueològica del jaciment de la Boella, Fase II, redactat per l’arquitecte municipal. En aquest últim cas, tot i que considerem que és un projecte molt interessant i prou important per la Canonja, ens ha sorprès veure unes propostes al voltant que podem descriure de, com a mínim, d’estrambòtiques. És important dir-les, posar-les en públic, ja que, moltes de les decisions que es prenen, fetes en les Juntes de Govern, no es fan coneixedores a tots els veïnes i veïnes de la Canonja. En la Junta de Govern en data de 24 de setembre de 2020, acorden aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i Dow Chemical Ibérica, SL, pel desenvolupament del projecte “Projecte d’interès públic relacionat amb un museu associat al jaciment paleontològic de la Riera de la Boella”. A priori podria ser una bona proposta, però quan es llegeix en què consisteix sorprèn la proposta. Citant textualment l’acta d’aquesta Junta, s’explica que “per completar l’oferta cultural i científica al voltant del Jaciment de la Boella, l’Ajuntament ha decidit impulsar la construcció d’un observatori-planetari per poder efectuar sessions de coneixement i descobriment de l’astronomia i la química, amb la finalitat de despertar més vocacions entre els joves i contribuir a millorar la percepció dels productes químics i del paper de les indústries químiques en aquest terreny”. En un poble amb el nostre nivell de contaminació lumínica. A les nits sembla Blade Runner. Un observatori d’estels a la Canonja. Sorprenent. Tant de bo fos una broma.
Vàrem incidir en la necessitat de focalitzar bé els recursos. No n’hi ha prou amb tenir els diners. S’ha de saber discriminar a on s’inverteix. Seria bo que expliquessin en detall aquest conveni.

El torn de preguntes ens vàrem centrar en la defensa dels interessos socials i de salut dels nostres veïns i veïnes.

Des d’ERC la Canonja hem defensat sempre la gestió pública dels serveis. És la garantia per poder oferir uns preus més justos als nostre veïns i veïnes. Aquells serveis que ara estant externalitats, és imprescindible que l’Ajuntament vetlli pel compliment de les condiciones establertes en la licitació i que donin el servei que s’espera d’ells. En una primera pregunta vàrem incidir en el contracte signat amb l’empresa que gestiona el Poliesportiu Josep Canadell i Veciana. El ple de clàusules jurídiques, tècniques i administratives per la contractació de la concessió del citat poliesportiu estableix de manera clara les tarifes a abonar pels usuaris per cada servei. I aquestes són les tarifes que s’han de d’aplicar. Per exemple, en aquests preus no es contempla el pagament d’una matrícula en el servei del gimnàs però, en canvi, aquesta matrícula es fa cobrar en certes condicions, tal com apareix en el llistat de preus que es pot trobar en la mateixa pàgina web de l’Ajuntament. La resposta de l’alcalde Roc Muñoz va ser que era per evitar la “picaresca” d’alguns. No és acceptable aquesta afirmació. També es va preguntar sobre la notificació que han rebut els usuaris del poliesportiu en la que se’ls informa que entre el 7 de gener i el 17 de gener de 2021 les instal·lacions romandrien tancades, per causa de les restriccions estipulades per frenar la propagació de la COVID19. En aquest comunicat es cita que tots els socis que ho desitgin poden sol·licitar a les oficines la compensació proporcional de la quota corresponent a aquest període. Des del nostre GM considerem que la compensació s’hauria de fer automàticament, ja que el servei no s’ha pogut realitzar. A més, s’han de reduir les gestions que els habitants de la Canonja han de fer, per tal de minimitzar el risc de contagi i evitar la propagació del maleït virus que ens ha fet capgirar les nostres vides.

En una segona pregunta ens vàrem centrar en l’ingrés mínim vital. L’ingrés mínim vital és una prestació dirigida a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que manquen de recursos econòmics bàsics per cobrir les seves necessitats bàsiques. Però la dificultat de saber a on demanar-la i com omplir la documentació, mai fàcil, causa que moltes famílies no les sol·licitin. És un problema recurrent. Les administracions posen al servei dels seus habitants diferents prestacions socials que es poden demanar. Parlem de drets que, per falta d’informació i per una manca de servei per part de la mateixa administració, molt sovint, la gent no sap quines li corresponen o com pot demanar-les.

Per això des del GM ERC la Canonja vam insistir en la necessitat de fer difusió d’aquesta prestació i posar els recursos necessaris per tal d’ajudar als veïns i veïnes de la Canonja a fer-ne la gestió. De segur que ens ho agrairien. L’alcalde Roc Muñoz va dir que ho tindria en compte la difusió i que ja ajudàvem en aquesta gestió. Esperem que sigui així.

A pesar de que les dades epidemiològiques indiquen que el 14 de febrer estarem en un pic altíssim de nombre d’infectats i de morts per la COVID19, s’obligaran a fer les eleccions. És una irresponsabilitat fer-ho en aquestes condicions. Estan jugant amb la vida de la gent i posen en risc la salut dels ciutadans del nostre país i de la Canonja. El sentit comú demanava no utilitzar espais com escoles o casals i buscar espais més grans, com poliesportius. Així ho cita el “Protocol específic per a l’adequació dels col·legis electorals i per al procediment de vot en la mesa electoral i escrutini per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021”. En aquest document es demana d’emprar pavellons o altres espais amplis similars que permetin un aforament de baixa densitat (com a mínim 2.5 m2 per persona) o utilitzar espais alternatius als centres educatius.  I això no s’ha fet a la Canonja. Votarem els mateixos llocs de sempre, als llocs a on el dia després hi haurà infants i gent gran. És una qüestió de salut. Estem davant una situació anormal i, per tant, no es poden fer les eleccions com sempre. Per tot això vàrem preguntar el perquè s’utilitzen els mateixos espais electorals de sempre, quan és potestat de l’Alcalde poder-ho canviar i quines mesures pensen prendre per minimitzar els riscos de contagis, tant abans com després. No oblidem que al dia següent l’Escola tornarà a estar curulla dels nostres fills i filles. L’alcalde Roc Muñoz va respondre que el dia 15 de febrer seria festa a l’escola, com a dia de lliure elecció. Però no es va donar cap resposta sobre la no utilització del Poliesportiu.

Per acabar, vàrem fer un record a l’accident d’Iqoxe. Aquest 14 de gener s’ha complert un any de la fatídica explosió d’un reactor d’Iqoxe, empresa situada al nostre terme municipal, que va fer trontollar el nostre poble i va causar la mort de tres persones, una d’elles un veí de Torreforta. No oblidem que ha estat un dels accidents més greus que ha patit la indústria química a Europa, tan important per la Canonja i per tot el Camp de Tarragona. Tot i que aquest accident ha causat una reflexió profunda en el si de la societat sobre la convivència entre indústria química i ciutadania, ens ha sorprès que no s’hagi fet cap tipus de menció ni cap record a les víctimes a l’any d’aquest accident. Considerem que és una falta de respecte a totes les persones afectades, pel que l’alcalde va respondre que no ho varen considerar necessari, al no ser les víctimes de la Canonja. A nosaltres ens sembla que és més un intent de “passar pàgina”, molt en boga en la campanya dels socialistes en aquestes eleccions. Tot i així va citar que, al final, l’Ajuntament es personarà com a acusació particular en la causa contra Iqoxe. Ho celebrem. En el Ple celebrat el passat 30 de gener del 2020, és a dir, ara fa un any, es va aprovar per unanimitat una moció conjunta de tots els partits que formen part del consistori en relació a l’accident produït a IQOXE, a on en el punt 6 es cita que l’Ajuntament es personarà com a acusació particular. Era un compromís.
I ens donà resposta a una pregunta de l’anterior ple. El 4 de setembre de 2020 es va resoldre, per Decret d’Alcaldia, concedir a l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno, S.A. (IQOXE) llicència municipal per realitzar les obres contingudes en el projecte anomenat “Adequacions a la planta U-3200”, dintre de les seves instal·lacions. Aquesta instal·lació, en la data de l’accident no disposava encara de la primera ocupació. Aquesta instància va ser aportada el 06 d’abril de 2020 per l’interessat on sol·licita “legalització d’obra”. Segons la informació que consta en els expedients 339/18 i 2043/19, l’anomenada U-3200, deguda a la inexactitud i/o emissió de les dades facilitades en la descripció de la comunicació de finalització de les obres consistents en la construcció d’una planta U-3200 per a la fabricació de productes derivats de l’òxid d’etilé, al terme municipal de la Canonja, resta impossibilitada per utilitzar i ocupar la construcció. Aquesta és la resolució per Dret d’Alcaldia del dia 23 de maig de 2019. Pel que sabem, aquesta planta funcionava abans i després del fatídic accident del 14 de gener de 2020. Per això vàrem preguntar ja que l’Ajuntament disposava de la informació de que la planta U-3200 no disposava de la llicència de primera ocupació, per què l'Ajuntament ha permès que aquesta planta hagi estat activa? L'Ajuntament va instar a l'empresa a resoldre-ho? L’Alcalde es va respondre que “L'Ajuntament no va permetre que la planta estigues activa, ja que per decret d'alcaldia del 23 de maig de 2019, es va instar a l'empresa IQOXE a resoldre les deficiències documentals de la comunicació de primera ocupació. Alhora que se li va fer avinent que l'edifici de la unitat de producció 3200 no es podia ni utilitzar ni ocupar." També va afirmar que no teníen constancia que la planta fes la seva activitat.

Ens sorprèn aquesta resposta, ja que, el 05/07/2019, aquesta planta de derivats d’òxid d’etilè es va inaugurar amb la presència de Joan Manuel Rodríguez (director d’IQOXE), el Sr. José Luís Morlanes (CEO d’IQOXE), el Sr. Ricardo Leal (president del Grupo Cristian Lay) i del Sr. Roc Muñoz. Sí, el senyor alcalde Roc Muñoz estava present en l’acte d’inauguració de la planta, però no tenia coneixement de la seva activitat.

Aquesta planta és la que IQOXE va demanar que es reobrís ràpidament després de l’accident. Una planta que no disposava de la documentació per poder estar activa. Una planta que ha iniciat la seva activitat ara el març.
 
 
Demanem des d’aquí una reflexió per part de l’Equip de Govern sobre el to i el no deixar parlar al nostre Grup Municipal. El Ple de la Canonja ha de ser el punt de diàleg i debat polític. Treballem per què sigui així. Nosaltres ho tenim clar: contra el soroll, treball per a millorar la vida dels nostres veïns i veïnes.