La Canonja

Notícia

Presentem una moció per realitzar un pla de millora de l’arbrat urbà

Flors grogues
Flors grogues
El Grup Municipal d'ERC de la Canonja ha registrat una moció per realitzar un pla de millora de l'arbrat urbà.

El verd urbà de l’espai públic en general, i l’arbrat viari en particular contribueix a la millora de la qualitat de vida dels nostres pobles i ciutats. Arbres i espais acosten la natura a la ciutadania, alhora són necessaris i imprescindibles per millorar l’entorn urbà netejant l’aire, aportant frescor, generant ombra i fent més acollidor l’espai públic. És per tot això que el verd urbà constitueix un dels indicadors de qualitat de vida més apreciats per la ciutadania.

El punt de partida per poder disposar d'arbrat viari de qualitat comença en l’elecció correcta de l'espècie tenint en compte totes les variables que l'afectaran, és a dir, l'espai on haurà d'ubicar-se, els altres serveis i activitats de la via publica que es relacionarà,  quina ha de ser la seva funció i el seu manteniment. Una tria encertada és la millor garantia per assegurar l'èxit de creixement de l'arbre, així com el correcte desenvolupament de les seves funcions. Aquestes condicions donaran com a resultat unes baixes despeses de manteniment, cosa essencial en els nostres dies.

L'arbre actua com un regulador ambiental del medi urbà: contribueix a la millora de l'aire i com a embornal de CO2, i alhora regula la reverberació tèrmica i lumínica provocada pels materials de la construcció. Els arbres fan més amable els carrers i donen coherència. De fet, un passeig arbrat, per exemple, pot ser el recurs urbanístic més eficient per connectar dues parts d'un municipi, creant  un espai bonic, amable, i molt agradable per passejar sota l’ombra i, fins i tot, poder seure una estona  si hi afegim  uns bons llocs de repòs.

La presència d'arbres a prop de consultoris mèdics ha estat associada a la millora de les condicions de vida dels pacients, i en alguns estudis s'ha establert una correlació positiva amb el temps de recuperació. Existeix força informació que avala la relació entre el verd urbà i l'estat de salut mental de la població. A més de la provisió d'ombra, els arbres ajuden a prevenir cops de calor a l'estiu, quan les temperatures són molt elevades. També el fet que els arbres filtrin la radiació solar contribueix a millorar la salut de les persones perquè ajuden a la prevenció de certs tipus de càncer de pell.

En diferents carrers del nostre poble amb unes voreres prou amples on es podrien plantar arbres, ens trobem el que eren escocells tapats de formigó i sense arbres. Això mateix passa en la línia verda de la Canonja.  Aquest fet fa que a l'estiu trobem a faltar l'ombra que farien aquests arbres en més d'un carrer, a l'hora de caminar o aparcar el vehicle. En altres carrers es detecta que les varietats plantades no siguin les més adequades, escollides amb criteris de facilitat de creixement, però no tenint en compte altres criteris, com sostenibilitat, per exemple. La plantada d’arbres sempre ha de ser un motiu de satisfacció per part de tot el veïnat del poble, per això és important fer-ne una bona tria.

La moció presentada està constituïda pels següents acords: 
 
PRIMER. Realitzar un pla de millora de l'arbrat urbà al nostre municipi, veure en quines vies hi ha mancança i en quines s'hi pot plantar, establint criteris clars i sostenibles.

SEGON. Estudiar quin tipus d'arbre autòcton plantar segons el tipus de via o habitatges de l’entorn.

TERCER. Realitzar el manteniment adequat de l’arbrat i de la seva zona (tenir cura de no emplenar els escocells amb ciment, per exemple, ja que deixen de fer la seva funció) i omplir els escocells buits amb la varietat més adequada, segons els criteris establerts, en la major brevetat possible.

QUART. Demanar la implicació de tots els agents socials, culturals i ecologistes del municipi per participar d'aquesta iniciativa verda i sostenible.