La Canonja

Notícia

L'Equip de Govern segueix menystenint les nostres propostes

Ple Ajuntament de la Canonja 27/05/2021
Ple Ajuntament de la Canonja 27/05/2021
El passat 27 de maig es va celebrar el Ple Ordinari a l’Ajuntament de la Canonja. Aquest ple estava centrat, principalment, amb la votació de diferents modificacions del POUM i una altra modificació de crèdit (la cinquena) del pressupost municipal. Però també s’havia de debatre sobre dues mocions que portàvem al ple: una per demanar la incorporació d’un permís retribuït per la menstruació i el climateri a l’Ajuntament de la Canonja i una altra per realitzar un pla de millora de l’arbrat urbà.

En la modificació de crèdits número 5 del pressupost municipal ens vam abstenir, per no estar d’acord en algunes de les partides que es proposaven. Un dels casos més clars era la renovació de la caldera del camp d’esports. Cal recordar que no fa gaire es va fer una inversió pel canvi de la caldera de l’escola. Considerem que aquestes dues inversions s’haguessin pogut planificar de manera més adequada i haver apostat per altres sistemes. Una bona alternativa seria la caldera per biomassa: l’aprofitament energètic de biomassa forestal de proximitat es considera energia renovable, per tenir  un impacte neutre en les emissions de CO₂. Les calderes de biomassa, si utilitzen estella forestal de  qualitat, estan equipades amb els filtres adients i tenen un manteniment correcte, són competitives respecte a  altres tipus de caldera amb altres combustibles, pel que fa a emissions de partícules PM10 o emissions de NOx,  tant en l'àmbit de rendiment, com d'emissions i cost.
Apostar per una inversió com la que proposem nosaltres estaria més en la línia d’arribar al 2050 amb una neutralitat  del carboni.
És una llàstima perdre oportunitats com aquesta.

En referència a la proposta d'aprovar inicialment i per segona vegada la modificació número 1 del POUM per la qualificació com a equipament de dues finques municipals en sòl no urbanitzable, i modificació de l’àmbit del Pla Especial de les Hortes, juntament amb el Document Ambiental estratègic, ens vàrem abstenir. Cal incidir que la primera proposta que va presentar l’Ajuntament de la Canonja, centrat en la instal·lació d’un tanatori en l’antic edifici de la Cooperativa va ser tombat perquè va rebre informes negatius per part de Protecció Civil i de l’ACA. Ara es vol destinar aquest edifici a un magatzem per a la Brigada Municipal. És important dir que l’edifici de l’antiga Cooperativa s’ubica en un emplaçament estratègic, que el fa ser molt valuós. Es troba connectat directament amb la N-340, està pròxim a la indústria, així com les Hortes. A més, es tracta d’un edifici d’unes dimensions considerables. Tot això, fa que pugui ser destinat a altres usos que no simplement a un magatzem, sempre tenint en compte les restriccions que se’n deriven per la seva localització. Per aquesta raó ens vam abstenir, fent èmfasis en la importància de protegir els nostres espais naturals, com és la riera de la Boella.

També es va portar la proposta de l’avanç de planejament de la modificació número 6 del POUM, per modificar la titularitat del sistema d’espais lliures a l’àmbit del CIM el Camp-Oest i la creació d’una illa d’equipaments al llarg de l’Av. Tarragona, així com el document inicial estratègic. En aquesta votació ens vam abstenir, ja que des del nostre grup municipal defensem la necessitat d’anar incorporant més espais públics  per tal de dotar al municipi de llocs de trobada i que enriqueixin els nostres carrers. La proposta que es plasma en aquests documents anirien cap a aquest sentit. Però quan veiem el projecte que volen desenvolupar en aquest nou espai ens sembla que no van encaminats a  cohesionar el poble. Pretenen desenvolupar una sèrie d’equipaments que derivaran en una fragmentació més clara del municipi. Sumant això, està provocant encara més l’aïllament del nucli del Sector Nord al no preveure un pla d’ordenament que contempli la integració d’aquest nucli al municipi amb un pla integrador, que porti a la cohesió dels diferents espais i orientat a fomentar la relació social de tots els veïns i veïnes de la Canonja. Els nostres comentaris no van agradar al senyor Alcalde, al que el nostre regidor li va respondre que cal respectar les idees diferents que té el seu Grup Municipal per desenvolupar el poble.

Les altres modificacions del POUM presentades van rebre el nostre vot d’acceptació, essent la proposta d’aprovar provisionalment la modificació número 4 del POUM, per la qualificació com a sistema de serveis tècnics d’una porció de la finca situada al carrer Marina núm. 36 i la proposta d'aprovar inicialment la modificació número 7 del POUM, per la qualificació de la finca situada a la Plaça Mestre Gols núm. 2 de la Canonja com a sistema d’equipaments comunitaris.

Respecte a la moció que vàrem presentar, per realitzar un pla de millora de l’arbrat municipal, amb una voluntat de fer-ho amb la implicació de tots els agents socials, culturals i ecologistes del municipi per participar d'aquesta iniciativa verda i sostenible, va rebre el vot positiu de totes les forces del consistori, a excepció del PSC. Per tant, la votació no va prosperar. Les al·legacions del PSC van ser que hi ha altres maneres de fer-ho. És obvi que és aixi, però la que estan aplicant sembla que no assoleix els objectius correctes, ja que l’arbrat del poble deixa molt que desitjar. Cal fer un pas endavant i fer un plantejament a gran escala, per tal de millorar el nostre poble en aquest sentit. És una llàstima, però el partit governant a l’Ajuntament de la Canonja ni fa res al respecte ni valora i fa seves les propostes de la resta.
 
Finalment vàrem defensar la necessitat d’incorporar un permís retribuït per a la menstruació i el climateri a l’Ajuntament de la Canonja. Cal recordar que, segons les dades, entre el 25% i el 60% de les dones pateixen dolor durant la menstruació, és a dir, dismenorrea, un tema encara avui tabú i que s’ha tractat d’invisibilitzar durant dècades. De fet entre un 1% i un 15% de les persones que pateixen dismenorrea, pateixen dolors molt intensos i invalidants que les incapacita temporalment.   Aquesta moció també va rebre els vots positius de totes les forces del consistori, a excepció de les del PSC, causant que la moció no prosperés. L’equip de Govern va indicar que el personal de l’Ajuntament, si no es troben bé, no cal que vagin a treballar i no cal que recuperin els dies. Des del nostre Grup Municipal defensem la necessitat d’incorporar criteris objectius en el conveni que s’aplica en el nostre Ajuntament i no sota la bona voluntat de la persona que mana en aquell moment. També considerem la necessitat de que aquesta problemàtica (fisiològica), es tingui en compte, que no s’amagui i que permeti a les dones i persones menstruants que ho sofreixin no haver d’anar a treballar per obligació (no es pot rendir amb dolors) o indicar-ho com a assumptes propis. Com va ressaltar en el ple el nostre regidor, si els homes tinguessin la regla, ja faria anys que aquest permís estaria en les empreses i les administracions públiques.

Vam presentar un prec i tres preguntes.

El 23 d’abril de 2023 expira la concessió del servei municipal de la brossa  i de la neteja viària de Tarragona, concessió dins la que està també inclosa la Canonja. Tenint en compte la importància d’aquest contracte, vam demanar que s'informés als membres del consistori quin és el plantejament que l’Equip de Govern vol seguir quan s’acabi aquest conveni. Donada la importància d’aquest contracte, es demana de fer un estudi independent de valoració de les necessitats de la Canonja, per tal de disposar de dades objectives per tal de poder veure les mancances i possibilitats de millora del servei actual i determinar quines possibles opcions són les més aconsellables per a la Canonja,  tant pel que fa al contracte com als serveis. Ens van contestar que s’estan treballant diferents propostes.

Davant la pregunta de si tenien previst dotar al parc de gossos situat la costat de la deixalleria municipal (Camí de la Coma) dels elements necessari, com fonts d’aigua, per tal de que els usuaris puguin fruir de la seva estança, ens varen respondre que sí, que ho farien aviat.

També es va preguntar sobre la Llei 11/2020. En data 22 de setembre de 2020 ha entrat en vigor la nova Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge aprovada pel Parlament de Catalunya que té com a objectiu la contenció del preu de rendes de lloguer d’habitatges que durant els últims anys s’ha disparat de forma exponencial. La Canonja n´és un exemple.
Aquesta llei requereix que tot territori que tingui declaració de mercat d’habitatge tens s’apliqui l’índex de referencia de preus de lloguer d’habitatge determinats pel departament competent en matèria d’habitatge. A la Canonja s’ha d’aplicar. Per això vàrem demanar sobre quin és el grau d’implantació d’aquesta llei al nostre municipi. L’equip de govern va contestar que aquesta llei no s’havia implantat en el nostre poble, com en moltes altres localitats de Catalunya, però que remetien la llei als seus serveis jurídics per veure què podien fer.

Una altra problemàtica que es té, quan arriben aquestes dates, és que  als carrers a on hi ha plantat la tipuana es tenyeixin de groc i vàrem preguntar si des de l’Ajuntament han pres mesures per evitar aquesta problemàtica, que afecta periòdicament. Recordem que any rere any els veïns i veïnes dels carrers afectats en pateixen les conseqüències, sobretot per la proliferació d’insectes. Van comentar que havien fet com sempre, ensulfatant. Estarem al cas per comprovar que no es repeteixin els casos de cada any i, si és necessari, seguirem exigint modificacions en els protocols existents per resoldre aquest problema.

Tenim molt clar el nostre camí: treballar per millorar el nostre poble, amb la implicació de tots i totes.

Es pot recuperar el ple a la següent pàgina de youtube: https://www.youtube.com/watch?v=8aNhofuBsPU&t=2148s