La Canonja

Notícia

“No és just que alguns cotxes súper se’n beneficiïn de l’energia gratis”. Justificació de l’equip de Govern per posar els punts de càrrega de pagament.

Carregador cotxe elèctric
Carregador cotxe elèctric
És una evidència que cal lluitar contra l’emergència climàtica. La Unió Europea ha establert que el 2050 s’ha d’assolir la neutralitat climàtica. L’automoció serà un dels sectors que haurà de fer un major esforç en aquest sentit, fent que, en els propers anys, el parc automobilístic experimenti un canvi. La Comissió Europeu ha posat una data límit per a deixar de fabricar i conduir cotxes de combustió interna a Europa: 2035. Per tant, els cotxes de gasolina o dièsel aniran essent substituïts per cotxes 100 % elèctrics (de bateria) o els elèctrics de pila de combustible (amb dipòsits d’hidrogen) al llarg d’aquests anys.

Actualment només hi ha un punt de càrrega, amb dos preses, per vehicles elèctrics a la Canonja. Considerem que tenir-ne només un pot ser insuficient, donat l’increment esperat de vehicles elèctrics en els pròxims anys. Des de ERC la Canonja entenem que s’han d’incrementar els punts de càrrega. Per aquesta raó vàrem preguntar a l’Equip de Govern si hi ha previsió d’augmentar-ne el nombre i posar-ne en altres zones de la nostra població, per tal d’anticipar-se als canvis i promoure i facilitar que els usuaris facin el pas a canviar de vehicle de combustió interna a vehicle 100 % elèctric. Però també hem posat sobre la taula un problema que portem arrossegant de fa força temps: el bon funcionament de l’únic punt de càrrega existent en el nostre poble. Porta molt de temps sense funcionar o donant un servei deficient -després de setmanes fora d’ús, aquest va tornar a ser operatiu després de que el nostre Grup Municipal fes una denúncia per xarxes socials sobre aquesta situació-. Per aquesta raó també hem fet incís i hem preguntat quin era el problema que tenia el punt de càrrega per estar fora de servei, des de que es va instal·lar, quants dies ha estat fora d’ús per avaria o altres circumstàncies que han causat que els usuaris no n’hagin pogut fruir i quan de temps fa que està instal·lat el punt de càrrega de la Canonja i, en aquest temps, quin ha sigut el seu consum.

Respecte al temps que ha estat fora de servei, l’Equip de Govern ha indicat que “el punt de càrrega havia estat, primer, avariat i, després, saltava per potència”, a causa de que el punt de càrrega no estava segregat completament del Centre Cívic. Aquesta resposta ens ha va sorprendre, ja que des de l’empresa que en fa el manteniment va esmentar que el carregador havia quedat inoperatiu per ordre de l’Ajuntament de la Canonja fins a nou avís.

Tot  i que l’Equip de Govern va anunciar que s’instal·laria un nou punt de càrrega, sense precisar ni el lloc ni la data, la notícia del dia, que ja ens temíem, era que volen presentar en el proper Ple de l’Ajuntament de la Canonja, si tenen temps, que “els usuaris d’aquests punts de càrrega paguin per tenir els cotxes endollats”. L’Equip de Govern va justificar que “hi ha un greuge que cal corregir”. Vàrem insistir en conèixer el consum que s’havia produït en aquest punt de càrrega, per tal de saber si es justificava  o no aquest canvi, però la resposta que vàrem obtenir va ser: “no és que justifiqui o no. No és just que alguns cotxes súper se’n beneficiïn de l’energia gratis”.

Des del nostre Grup Municipal no compartim aquesta postura de l’Equip de Govern. Cal un model municipal i una proposta clara i ben construïda per lluitar contra l’emergència climàtica. Hem de treballar per crear les bases per ajudar a la ciutadania, davant d’un canvi radical que suposarà la transició de cotxe de combustió a cotxe elèctric. La població utilitza el cotxe com a eina imprescindible, ja sigui per anar a treballar o per a realitzar totes altres activitats, ja que, en la majoria de casos, no hi ha una alternativa real i efectiva amb transport públic. Si no ajudem a la gent a fer aquest pas de cotxe de combustió a cotxe elèctric, una gran part de famílies no podrà fer aquest canvi, per raons econòmiques. Cal que les administracions facin un pas endavant i donin totes les facilitats que siguin necessàries per fer la transició o la majoria de les famílies ens quedarem aparcades. Des del món municipal es pot fer molt, només cal creure-s’ho.

Tothom ha de aportar tot allò que pugui per a lluitar contra l'emergència climàtica. No és una qüestió de lleis o normes sinó de solidaritat i sentit comú. Pot l'Ajuntament de la Canonja posar carregadors gratuïts per a cotxes elèctrics? Si, i tant! Té els recursos suficients per a fer-ho sense que les finances públiques en quedin afectades. Si no ho fa, no és per una qüestió de diners és per que potser està més proper a les tesis negacionistes i ja li va bé que anem pel pedregar. Però plantegem una alternativa. D'acord, l'Ajuntament de la Canonja no creu que hagi de facilitar carregadors per a vehicles elèctrics. Llavors, la pregunta és: quina/es mesura/es engegarà l'Ajuntament de la Canonja per a lluitar contra l'emergència climàtica?
 
 
Pots tornar a veure la pregunta feta al Ple amb el següent link, a partir del minut 51.44.
https://www.youtube.com/watch?v=O0GaEhO0QBc