La Canonja

Notícia

Davant de les desigualtats de gènere només pot haver-hi una resposta: treballar per erradicar-les. El PSC de la Canonja vota en contra de la moció per lluitar contra la bretxa salarial.

Davant de les desigualtats de gènere només pot haver-hi una resposta: treballar per erradicar-les
Davant de les desigualtats de gènere només pot haver-hi una resposta: treballar per erradicar-les
La bretxa salarial és una desigualtat injustificable sustentada per una societat heteropatriarcal. Davant d’aquesta injustícia, el nostre Grup Municipal que treballa cada dia per garantir que els drets de les dones siguin plenament efectius i que no es vulnerin, va presentar una moció per lluitar per erradicar aquesta diferència de sou que deixen de cobrar les dones per les mateixes feines o d’igual valor.

Però aquesta injustícia va més enllà. És una realitat el topall que es troben les dones per accedir a llocs de decisió, a càrrecs directius. És el que es coneix com a sostre de vidre. Però també existeix un altre concepte, que és el terra enganxós, que indica la dificultat que tenen les dones per superar els llocs de treball més precaris. Aquesta és la realitat laboral femenina.

Bàsicament, i en resum, les feines més precàries i menys remunerades van a costa de les dones que, a més, tenen moltes dificultats per accedir a llocs de decisió. Les dones tenen més contractes a temps parcial i menys possibilitats de fer la jornada completa. Són les dones que s’han d’encarregar dels infants i de les persones grans majoritàriament. Són les dones que fan majoritàriament les feines de la casa. I sí, molts homes poden treballar moltes hores i prosperar en les seves feines perquè hi ha una dona al darrera que va a buscar els infants a la sortida de l’escola.

El primer pas del feminisme és trencar amb els estereotips marcats per un patriarcat dominant que nega la existència d’aquestes diferències. Estem parlant de drets.

I els ens locals no queden exclosos de la bretxa salarial, ja que formen part d’aquesta societat masclista.

Per treballar aquest problema i per posar les bases per poder-ho solucionar, el primer pas és fer un estudi per tal de fer un diagnosis de la situació i fer l’estratègia necessària per arribar a l’equitat.

No demanem res que no es faci en altres pobles, en altre administracions.

Aquesta moció presentada anava en aquest sentit. Però, sorprenentment, ens hem trobat que el PSC hi ha votat en contra. Que la dreta hi voti en contra o s’abstingui, no ens sorprèn, com s’ha vist en el ple, però que partits que diuen ser d’esquerra no vulguin comprometre’s en la lluita contra la bretxa salarial, costa d’entendre. Perquè davant de les desigualtats de gènere només pot haver-hi una resposta: treballar per erradicar-les. I no tan sols amb paraules, sinó amb fets que ens portin a la igualtat real.