La Canonja

Notícia

Per a nosaltres, els infants són una prioritat. L'Equip de Govern de l'Ajuntament de la Canonja no aprova la moció que presentem per millorar la gestió dels parcs infantils

Els parcs infantils són una prioritat pel nostre Grup Municipal
Els parcs infantils són una prioritat pel nostre Grup Municipal
Els parcs infantils són un dels equipaments de més importància del nostre poble, no tan sols un lloc on hi ha uns quants jocs sense un criteri clar. Aquests espais haurien de ser una prioritat per al Govern Municipal. Només cal veure que moltes de les accions que s’han aprovat en els pressupostos participatius (exemple de les mancances del nostre poble) estan relacionades amb els parcs infantils.
Per això el nostre Grup Municipal ha presentat una moció per a la millora, adequació, conservació i ús dels parcs infantils.

El nostre portaveu, Marc Riu, ha ressaltat que “el joc és una activitat vital per a l'infant. Jugar és imprescindible per al seu bon desenvolupament físic, emocional, social i intel·lectual. És amb el joc que les criatures s'expressen, es comuniquen i van descobrint tot allò que els envolta mentre interactuen amb el seu entorn. Cal, doncs, que els infants disposin de les instal·lacions necessàries per poder jugar a l'espai públic”.

És per això que caldria promoure una contractació, revisable periòdicament, que inclogui el manteniment preventiu i correctiu, a més de tenir les assegurances pertinents en el cas que hi hagués un accident, incorporant criteris i requeriments per millorar la qualitat, seguretat i serveis de les àrees de joc dels parcs infantils, per tal de poder complir les normatives de gestió i manteniment dels parcs infantils.

Però també és bàsic incloure la regulació dels espais infantils en les ordenances de convivència ciutadana, com, per exemple, la limitació d’usos i d’horaris o la limitació de l’accés de mascotes a gossos pigall i promoure’n la senyalització adequada.

Cap altre Grup Municipal ha donat suport a aquesta moció. Però nosaltres ho tenim molt clar: fem que els parcs infantils tinguin la importància que es mereixen. Perquè, per a nosaltres, els infants són una prioritat.