La Canonja

Notícia

La millor versió de la Canonja és una la Canonja verda. Presentem la moció per impulsar el Pla Director del Verd Urbà

Centre de la Canonja
Centre de la Canonja
Tenim molt clara la importància que els espais verds tenen en el nostre benestar personal. Per exemple, la COVID19 ens ha fet entendre la importància que tenen aquests indrets, llocs que buscàvem amb delit quan podíem sortir durant el confinament. Ara, en plena època de calor extrema, també necessitem racons amb un bon arbrat, per trobar un espai fresc, amb una ombra desitjada que ens ofereixi un bon descans de les temperatures elevades. Però també hem de tenir en compte que vivim en un entorn industrialitzat. Som el centre del Polígon Petroquímic sud. Això fa que cal contrarestar aquesta situació amb polítiques verdes que facin pal·liar la visió i els efectes de viure en aquest entorn. L’OMS el relaciona directament com una de les estratègies més importants en la lluita contra malalties cròniques com l’obesitat, la diabetis, les malalties cardiovasculars, respiratòries i també psicosocials.

Aquestes són algunes de les raons del perquè és necessari gestionar, planificar i cuidar els espais verds del nostre poble. Per aquesta raó vàrem presentar la moció en el Ple de l’Ajuntament de la Canonja per impulsar el Pla Director del Verd Urbà (PDVU) de la Canonja.

Tal com va explicar durant el ple el nostre portaveu, Marc Riu, “el disseny dels espais de verd urbà en les nostres viles i ciutats pren una importància cabdal per donar sentit a tot un sistema. Un sistema que hem d’entendre com una infraestructura més de la ciutat. Amb un valor afegit, que els seus beneficis són multifuncionals.”

La gestió de la infraestructura verda urbana ha de tenir com a objectiu aconseguir un verd de qualitat, sa, segur i suficient. Una gestió ecològica del verd a les ciutats, a més de proporcionar qualitat ambiental i una millor adaptació al canvi climàtic, aporta beneficis ambientals i socials a les persones que hi viuen. El verd urbà apropa la natura a la ciutadania, contribueix a disminuir la contaminació, és un regulador tèrmic i del cicle de l’aigua, entre d’altres beneficis ambientals, així com també fomenta les relacions socials, l’educació i l’estalvi econòmic.

Marc Riu va explicar que “un pla director del verd urbà (PDVU) és una eina per a la planificació i la gestió del verd urbà. Primer, realitza una diagnosi completa de l’estat actual incloent-hi un inventari detallat dels elements del verd i de l’organització del servei, i segon, a partir resultats de la diagnosi, fa propostes de millora. Un cop redactat, el pla esdevé una peça clau, ja que, entre d’altres temes, ajuda a definir el model de verd urbà del municipi, a organitzar millor el servei o a definir criteris per els diferents elements que es gestionen.

La moció no va prosperar, ja que va rebre els vots en  contra de la proposta del PSC (9) i l’abstenció de Som Poble (1) i els vots a favor de Junts per la Canonja i Ciutadans.

Aquesta eina no només ens permetria fer que la Canonja sigui verda i més bonica, sinó que ho faríem amb sentit, amb planificació, amb idees, amb la sensibilitat adequada. Disposem dels espais, però falta cuidar-los i fer-los bonics, amables i sostenibles.
La millor versió de la Canonja és un poble verd.