La Canonja

Notícia

No ens podem quedar només amb la gallina dels ous d’or

Polígon Petroquímic Sud de la Canonja
Polígon Petroquímic Sud de la Canonja

Tenim un Ajuntament amb uns ingressos elevats. Així ho diuen les dades que, per exemple, indiquen que som un dels pobles amb el PIB per capita més alt de Catalunya. Però, quan s’analitza la renda familiar, és a dir, els diners que ingressen les famílies, la situació canvia i ens situem a la part baixa de la província. Aquí és on ha d’incidir una de les tasques més importants de l’ens local: gestionar adequadament els nostres diners perquè aquesta riquesa es reparteixi adequadament.

Tenim una indústria química molt potent. És simptomàtic que, mentre que en la majoria dels ajuntaments la principal font d’ingressos ve de l’IBI, a la Canonja, més del 50% del pressupost municipal depèn dels impostos relacionats amb la química.
És a dir, depenem molt d’aquest sector industrial. Una crisi en aquest àmbit podria causar un forat en les nostres arques. Altres pobles han patit crisis causades pel fet de dependre pràcticament d’un únic sector o d’una empresa majoritària que ha tingut problemes o ha hagut de tancar. En tenim nombrosos exemples. Això fa que sigui imprescindible, per previsió, crear les estructures necessàries per assegurar l’economia del nostre poble, amb mecanismes per diversificar l’economia local. La creació d’un viver d’empreses es presenta com una eina necessària per atraure noves societats, ampliar aquesta oferta, però també perquè sigui un instrument que arreli a les empreses ja existents. El viver d’empreses crearia llocs de treball, una acció necessària en aquesta crisi social i econòmica que ens ha causat la COVID19. Asseguraria el futur.

Però, què és un viver d’empreses? Parlem d’un espai físic, un equipament promogut per l’Ajuntament que permetria l’aprofitament comú, promoure el coworking. Ens referim a un espai que seria el punt de trobada de noves empreses amb altres de similars, per tal de crear sinergies i aliances, de manera que dinamitzaria el teixit econòmic i afavoriria el desenvolupament d’activitats empresarials i la creació d’ocupació estable i de qualitat. És una entitat que no tan sols ha d’acompanyar els nous negocis, sinó també els que ja existeixen. Però no ens hem de quedar aquí. Aquest viver ha de ser el punt de partida que impulsi jornades d’emprenedoria, fires, trobades i tallers, per tal de fomentar el desenvolupament econòmic de la nostra població, donar prioritat a aquelles activitats que fomentin l’economia social i solidària.

Estem parlant d’una entitat de promoció econòmica que ja existeix en altres pobles del voltant. No estem parlant d’un projecte estrany o poc realista, al contrari. El que reclamem és que no podem quedar-nos amb els braços plegats, vivint de la gallina dels ous d’or, perquè, potser, algun dia aquesta gallina deixarà de pondre.

Article publicat en la revista municipal La Canonja Informa número 84 (octubre-novembre 2021)
 
.