La Canonja

Notícia

Una altra manera de fer és possible

La Canonja vista des dels horts
La Canonja vista des dels horts

Una altra manera de fer és possible
 
En l’ideari d’ERC tenim dues màximes que marquen el dia a dia de les nostres propostes i dibuixen la nostra línia de treball: ningú no és més que ningú i no deixarem ningú enrere. És molt simple, però articulen i defineixen molt bé el nostre tarannà. Tenim la voluntat de tirar endavant un projecte que suposi una millora de la vida per a tothom. Si no aconseguim això, de què serveix el que estem fent?
Però alguns no valoren ni accepten aquesta manera de fer. Alguns exemples ho mostren clarament.
Hem treballat molt per avançar en la conscienciació del canvi climàtic i afrontar la transició energètica, fet que suposa un dels reptes actuals més importants que qualsevol societat ha d’encarar i que exigirà una transformació profunda dels actuals models energètics. Estem davant d’una emergència climàtica i els ens locals tenen molta capacitat per fer diferents accions que ajudin a reduir-ne els efectes.
En aquesta línia vam presentar una proposta al desembre del 2020 per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica. Es demanava, entre altres punts, aprovar una ordenança municipal per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica i aprovar, modificar o incloure en les ordenances fiscals municipals corresponents bonificacions que incentivessin la instal·lació de sistemes d’autoconsum amb energia fotovoltaica entre la ciutadania de la Canonja. La proposta no va prosperar per la negativa del PSC, però, grata sorpresa, fa poc s’ha aprovat la bonificació del 50% de l’IBI quan s’instal·lin sistemes per a l’aprofitament de l’energia del sol. En definitiva, la nostra proposta. Estem molt agraïts que les nostres propostes arribin a bon port, però es podrien aprovar quan es presenten, no guardant-les al calaix.
Aquest cas no és un fet aïllat, sinó que és una manera d’actuar habitual en el dia a dia. Fa poc es va presentar una proposta per crear una comissió que estudiés un pla i impulsés la creació d’un viver d’empreses a la Canonja. Aquest element no tan sols ha de ser una eina imprescindible en la diversificació de l’economia del nostre poble, sinó que també ha de permetre apuntalar les empreses ja existents i fer-les desenvolupar de manera segura. Tampoc no es va acceptar, però no dubtem i tenim la plena convicció que la llavor ja l’hem posada perquè això sigui una realitat en un futur.
 
També la relació amb els veïns i veïnes de la Canonja cal que sigui diferent: propera, transparent, empàtica, que escolti les seves necessitats i doni respostes, amb equitat. La gestió que s’ha fet de la problemàtica en la concessió d’hores d’espais esportius a les entitats locals és un altre testimoni que una altra manera de fer és possible. No ho dubteu.

Article publicat en la revista municipal La Canonja Informa número 85 (desembre 2021 - gener 2022)