La Canonja

Notícia

La bretxa salarial, una desigualtat injustificable

Prou a la bretxa salarial
Prou a la bretxa salarial

Sembla lògic i de justícia que dues persones que facin la mateixa feina o de valor similar tinguin el mateix sou. Però això no passa i ens trobem que les dones cobren sous inferiors. És el que es coneix amb el nom de bretxa salarial. És una desigualtat injustificable sustentada per una societat heteropatriarcal.
Però no tan sols això. Vivim en una societat, en què les dones fan les feines més precàries i més mal remunerades, una situació enquistada difícil de trencar (és l’anomenat terra enganxós). Tenim també el topall amb què es troben les dones per accedir a llocs de decisió, càrrecs directius (el sostre de vidre).
Aquesta és la realitat de l’activitat laboral femenina. Les dones tenen més contractes a temps parcial i menys possibilitats de fer la jornada completa. Són les dones les que s’han d’encarregar dels infants i de les persones grans majoritàriament. Són les dones les que fan la major part de les feines de la casa. I sí, molts homes poden treballar moltes hores i prosperar a la feina perquè hi ha una dona al darrere que va a buscar els infants a la sortida de l’escola, per exemple.
El resultat d’aquesta situació és que les dones han arribat a guanyar anualment, de mitjana, un 20,6% menys que els homes, un percentatge que, malgrat que s’ha anat reduint en els darrers anys, continua sent una de les manifestacions més punyents de la discriminació que pateixen les dones en el món del treball.
Per tal de posar solució al problema, cal fer un estudi per poder portar a terme la diagnosis de la situació i trobar l’estratègia necessària per arribar a l’equitat.
Per aquesta raó són tan importants els plans d’igualtat, per mostrar el compromís en la lluita contra les desigualtats de gènere. L’Ajuntament ha de promoure la igualtat d’oportunitats entre tota la plantilla i contribuir a la sensibilització i a la transformació social. Però l’Ajuntament, que ha de ser un referent, també hauria de tenir la responsabilitat de treballar amb les empreses del municipi per a l’elaboració d’aquests plans d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial, l’eliminació del terra enganxós i la promoció de dones als càrrecs de decisió.
Totes aquestes accions han d’anar acompanyades amb campanyes i accions per sensibilitzar la població respecte a la bretxa salarial i les conseqüències que se’n deriven. És important fer-ho, no tan sols al voltant del 8 de març, el Dia Internacional de la Dona.
Tot això forma part d’una de les mocions que hem presentat en el Ple de l’Ajuntament de la Canonja d’aquest passat març. Perquè davant de les desigualtats de gènere només pot haver-hi una resposta: treballar per erradicar-les. I no tan sols amb paraules, sinó amb fets que ens portin a la igualtat real.

(article publicat a la Canonja Informa número 87)