La Canonja

Notícia

Els infants són una prioritat per a nosaltres

Els parcs infantils són una prioritat pel nostre Grup Municipal
Els parcs infantils són una prioritat pel nostre Grup Municipal

Els parcs infantils són un dels punts principals de trobada de les famílies i tenen una importància cabdal en el desenvolupament dels infants. El joc és una activitat vital per als nens i les nenes. Jugar és imprescindible per al seu bon desenvolupament físic, emocional, social i intel·lectual. És amb el joc que les criatures s’expressen, es comuniquen i van descobrint tot allò que els envolta mentre interactuen amb el seu entorn. I els parcs també són el lloc on les famílies es troben i parlen. És a dir, són elements socialitzadors que faciliten la integració i es converteixen en un altre element imprescindible per cohesionar i ajudar a l’arrelament de tots els habitants del poble. I sí, també atrauen famílies de pobles veïns.

Per tant, els parcs infantils esdevenen un dels equipaments de més importància del nostre poble, no tan sols un lloc on hi ha uns quants jocs sense un criteri clar. Aquests espais haurien de ser una prioritat per al Govern Municipal. Només cal veure que moltes de les accions que s’han aprovat en els pressupostos participatius (exemple de les mancances del nostre poble) estan relacionades amb els parcs infantils.

És per això que els parcs infantils s’han de pensar, dissenyar i gestionar de manera integral, tenint en compte un seguit de criteris que, actualment, no es tenen compte, com, entre d’altres, quins jocs, plantes i arbres s’instal·len i la seva configuració, la seva seguretat, i cal pensar també que les àrees de joc han de ser accessibles i integradores, a l’abast de tots els nens i nenes amb independència de les seves capacitats. Per exemple, un bon disseny i una bona selecció de l’arbrat (criteris sostenibles) podrien oferir una ombra adequada i fer que aquests espais fossin practicables durant moltes més hores.

El disseny dels parcs infantils és vital, però també ho hauria de ser el seu manteniment.

Per aquesta raó, el nostre Grup Municipal ha presentat una moció per promoure una contractació, revisable periòdicament, que inclogui el seu manteniment preventiu i correctiu, a més de tenir les assegurances pertinents en el cas que hi hagués un accident, tot incorporant-hi criteris i requeriments per millorar la qualitat, la seguretat i els serveis de les àrees de joc dels parcs infantils, per tal de poder complir les normatives de gestió i manteniment dels parcs, que ara no es compleixen. Però també és bàsic incloure la regulació dels espais infantils en les ordenances de convivència ciutadana, com, per exemple, la limitació d’usos i d’horaris o la limitació de l’accés de mascotes a gossos pigall i promoure’n la senyalització adequada.

Fem que els parcs infantils tinguin la importància que es mereixen. Perquè, per a nosaltres, els infants són una prioritat.

(Article publicat en la revista municipal La Canonja Informa número 88)