La Garriga

Gràcies la Garriga municipals
La Garriga

Orgull garriguenc, benefici global

ARTICLE PUBLICAT A EL 9 NOU DEL VALLÈS ORIENTAL divendres 13 de maig de 2022 Dolors Castellà i Puig, alcaldessa de la Garriga Amb el canvi de model de recollida de residus a la Garriga, la separació ha passat d’un 43% al 79%. Són dades només (!) de la primera setmana de funcionament del nou model al municipi i, tot i que encara falta conèixer el grau de qualitat de la separació, l’evidència ...

La Garriga

Obrim la porta a una Garriga més sostenible

Finalment, ha arribat el dia en què la Garriga es converteix en el municipi més gran, de moment, on s’implanta el porta a porta. Aquest procés compta amb el vistiplau dels 17 regidors i regidores del consistori, malgrat que dos d’ells van abstenir-se en el moment de la votació. L’aprovació del nou model de recollida de residus per part del ple municipal el novembre passat, era el final d’un llarg camí: d’informació; d’estudi de possibilitats; d’avaluació de pros i contres; de consensos polítics; de visites a poblacions on ja funciona i aprendre dels contratemps que han tingut; d’esperar a l’aprovació dels pressupostos; de fer un concurs públic per a la concessió; i de l’adjudicació del contracte. La feina ha continuat amb una campanya informativa propera al moment inicial per facilitar la memorització dels nous hàbits i el repartiment del material. Allà on ja funciona, el sistema porta a porta augmenta ostensiblement el reciclatge, la separació de deixalles ...

Més notícies locals
La Garriga

Finalment, una plusvàlua justa a la Garriga

Article del Grup Municipal d'ERC amb Acord per la Garriga L’Ajuntament de la Garriga recapta aproximadament 1.200.000 euros cada any de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU, la plusvàlua). Totes aquelles operacions de traspàs, bé per compravenda o bé per transmissió hereditària, paguen en base a uns coeficients i un gravamen establerts anys enrere, a parer nostre i de manera simplificada, justament, excepte perquè si el terreny s’ha devaluat, et toca pagar igual. El 26 d’octubre del 2021 el Tribunal Constitucional espanyol va anul·lar part de l’impost i obligava el govern de l’Estat a establir una nova normativa, que estipulés un topall al coeficient per a calcular la base imposable de cada operació i, molt important: aquelles operacions sense increment del valor del terreny, deixaven de pagar. Per tant, es posava en valor la naturalesa real de l’impost, el pagament per plusvàlua, és a dir: l’obtenció de guanys entre ...

Més notícies locals
La Garriga

La Garriga, a peu

Article publicat al butlletí municipal 'El Garric' núm. 202. Març-abril del 2022 Les màquines i els operaris ja són al carrer. L’ajuntament de la Garriga ha iniciat un pla gens menyspreable de millora de la via pública i que suma més de 400.000 euros. L’objectiu és fer més transitables els nostres barris a peu, arrossegant un carretó d’anar a comprar, anant amb cadira de rodes o un caminador, o bé portant un cotxet infantil. Sí, el poble té un dèficit històric en aquest aspecte, i un dels problemes de base són les voreres estretes pensades fa moltes dècades en benefici dels vehicles grans. Hem de passar d’un model de poble del segle XX al que sempre hem pregonat dels republicans de la Garriga: un poble sostenible del segle XXI que faciliti la connexió entre barris, especialment a peu, i on la convivència amb d’altres vehicles tingui una especial mirada des del punt de vista del vianant. La mida de la Garriga, així com el seu entramat vial, són ideals per reduir ...

Més notícies locals

El facebook d'Acord+ERC

El twitter d'Acord+ERC

L'instagram