L'Ametlla del Vallès

Totes les notícies

Resum del Ple del 30 de març de 2016 (Part I/III)

Resposta als punts de l'ordre del dia: 2.- Compatibilitat d’un treballador. Demanem que s’especifiquin molt més les tasques que anirà a desenvolupar, ja que fer d’advocat podria arribar a estar vinculat directa o indirectament amb la seva feina d’assessorament al Secretari accidental. Diuen que no ho faran. D’altre banda, demanem si els informes de la TAG de RRHH al respecte son de la seva confiança, ja que hem sabut que ha estat acomiadada de manera sobtada fa pocs dies. Confirmen que, quan la TAG va redactar els informes, sí era de la seva confiança, per tan els donen per bons. Ens abstenim. S’aprova. 5.- Reconeixement extrajudicial de crèdit. Aquí comença un al·legat en tres actes, del que trobareu el text íntegre en el proper post. En aquests punt diu que EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT per un valor de 409.280,74€, ni més ni menys, corresponen a 284 factures de contractacions i aportacions realitzades en l’exercici 2015 sense consignació pressupostària adequada i suficient. (Aquest és el 5 reconeixement de crèdit en el que va d’any, els anteriors aprovats directament per l’Alcaldia o La Junta de Govern, i fa uns mesos vàrem aprovar un altre reconeixement extrajudicial de crèdit per un valor de 166.000,-€, corresponent a l’any 2014). llegir més

QUATRE ACTES PER UN PLE. Ple de 30 de març (Part II/III)

Al Ple municipal del passat dia 30 de març, es van prendre uns acords i es va donar compte d’unes informacions d’acords presos per l’Alcaldia i la Junta de Govern Local que son preocupants, en el sentit que demostren amb fets, el desordre econòmic que impera en el nostre Ajuntament. Un desordre provocat per una gestió, IRREGULAR, AUTORITÀRIA I ARBITRÀRIA.  AUTORITÀRIA, perquè la gestió es realitza únicament des de l’autoritat que dóna l’alcaldia o la majoria absoluta de Convergència i Socialistes, sense motivació, sense arguments i sense debat, (visca la democràcia). IRREGULAR, perquè tal com es demostra en els acords i en les seves accions,  la gestió no s’empara en la normativa, en les regles del joc que regeixen una gestió municipal, ARBITRÀRIA, perquè és, bàsicament, una acció a la discreció personal del nostre Alcalde o dels regidors que composen la Junta de Govern Local. llegir més

INTERVENCIÓ EN PRECS I PREGUNTES EN EL PLE. Ple del 30 de març (Part III/III)

Davant la sorprenent argumentació de la Regidora d’Hisenda, Sra. Teresa Bada, en relació a l’existència de 149 informes desfavorables de l’Interventor que van ser menystinguts per l’equip de govern, es va formular una pregunta i un prec en el torn obert de paraules per part d’un membre d’Ametlla’t. El nostre company va explicar que li havia sorprès l’existència d’un número tan elevat d’informes desfavorables de l’Interventor que no havien estat atesos i la poca importància i passivitat, fins i tot ratllant els menyspreu, que es desprenia de l’argumentació de la Regidora d’Hisenda. En aquesta argumentació la Regidora es va limitar a treure importància a aquestes disconformitats i va presentar-les com una mena de conseqüències associades a qüestions de procediments interns que quedarien solucionats properament, i alhora, va posar d’exemple dos qüestions menors com eren el pagament de bestretes al personal i alguna incidència procedimental en qüestions de tramitació de la nòmina del personal. llegir més

Governar no és gestionar

En el passat ple, d’aprovació de pressupostos, que hauria de ser un dels plens amb més contingut polític, es van aprovar uns comptes correctes tècnicament, però buits de contingut. Per governar un poble cal tenir un projecte, i a hores d’ara encara ens costa identificar-lo a través de la gestió de l’alcalde i el seu equip. Sovint, ple a ple, ens trobem amb l’aprovació de diferents punts de l’ordre del dia que no responen a cap model de poble, a cap objectiu final ni a cap estratègia. Simplement es tracta de la gestió diària del municipi, totalment desproveïda d’un model a llarg termini segons el qual treballar. Qualsevol projecte sense rumb ni objectius està destinat, si no al fracàs, a patir greus dificultats, i nosaltres no volem aquest destí per al nostre poble. L’aprovació d’uns pressupostos és l’eina clau per dibuixar les línies mestres del poble que volem, i en canvi, vam lamentar l’absència total de planificació més enllà de l’any que encetem. Un poble cohesionat Un punt a destacar: el pont que creuarà l’autovia. Però fins i tot aquesta obra, insígnia de la legislatura, queda òrfena d’una visió més àmplia. Tenim un poble dispers, i el pont ha de ser una de les artèries que comunica el centre amb un dels barris perifèrics. Aquest és el nostre model, una Ametlla més unida, un cor que batega al centre amb uns barris connectats. Un nucli urbà viu que alimenta la resta, cohesiona el conjunt, i n’evita l’aïllament. Habitatge social El nostre poble que somiem és una Ametlla que no expulsa els joves i la gent gran, i que explora les possibilitats de construir habitatge social, i també d’utilitzar el que ja tenim. En canvi, tenim un govern que, davant la possibilitat de destinar una parcel·la a aquest ús, assegura que no hi ha demanda d’habitatge social. Sí que n’hi ha, alcalde, a l’Ametlla també tenim joves que deixen el poble, i gent gran que n’ha de marxar. Nou govern Per altra banda, des d’Ametlla’t celebrem, contents però sempre expectants al dia a dia, la formació d’un nou govern a Catalunya.

Un nou ajuntament

El passat 13 de juny es va constituir el nou ple de l’Ajuntament, i els nostres regidors van aprofitar el jurament del càrrec per posar-se a disposició de les institucions catalanes per completar el camí cap a la independència. El compromís d’Ametlla’t amb el poble i amb el país és ferm. També vam escollir alcalde, sortint reelegit l’Andreu González amb el suport del PSC. Respectem aquest pacte, totalment legítim, entre aquestes dues forces. Felicitem l’Andreu per la reelecció i els desitgem el màxim encert en les decisions que hauran de prendre com a equip de govern. La preocupació d’Ametlla’t amb Esquerra Republicana és el bé del poble, i sempre que puguem col·laborar a millorar-lo, ens trobaran al seu costat. No pensem, però, que aquest pacte de govern sigui la millor opció pel poble. Vam oferir a CiU... llegeix més