L'Ametlla del Vallès

Notícia

L’energia solar, diverses alternatives

Placa solar
Placa solar
PARTICIPEM DEL CANVI DE MODEL ENERGÈTIC

L’autoproducció és la generació d’energia elèctrica renovable per part de qui la utilitza. La forma més habitual, actualment, és la fotovoltaica, tot i que hi ha altres alternatives com els aerogeneradors domèstics, que transformen l’energia eòlica en elèctrica.

L’objectiu principal de l’autoproducció és l’autoabastiment energètic, que significa generar la pròpia energia que utilitzes. Per aquest motiu s’ha de mirar de gastar aquesta energia en el moment de la producció, si no es té una bateria que l’acumuli. Quan no es disposa d’autoproduccció d’energia, es consumeix l’energia de la xarxa general.
 
També es té en compte la gestió de l’excedent, que es refereix a aquella energia que no pots emmagatzemar ni utilitzar i que es bolca a la xarxa elèctrica. 
 
Les modalitats amb excedent repercuteixen de manera positiva sobre el medi ambient, ja que l’energia verda que es genera s’acaba utilitzant i no es perd. Així s’evita la generació de més energia i es redueixen les emissions de CO2. D’altra banda, la compensació d’excedents bolcats a la xarxa fa que la instal·lació s’amortitzi abans, perquè enviar a la xarxa comuna el propi excedent d’energia significa treure’n un rendiment econòmic.
 
 
OPCIÓ DE COMPRA COL·LECTIVA
 
Avui en dia hi ha empreses catalanes d’abastiment energètic que ofereixen, a través de grups locals, compres col·lectives d’autoproducció solar. Amb aquest sistema organitzatiu es busca un benefici econòmic per a tot el grup que s’organitza, un benefici ètic i més facilitat de posada en marxa per al consumidor. 
 
Les compres col·lectives busquen agrupar un volum considerable de persones de la mateixa zona geogràfica interessades en l’autoproducció.
 
L’actual model de compres col·lectives que ofereix una coneguda cooperativa elèctrica catalana va dirigit a persones i petites empreses sòcies de la cooperativa amb un habitatge o local amb coberta pròpia, o amb  permís de la resta de la propietat, i amb un ús elèctric mitjà o mitjà-alt  (≥ 2.500 kWh anuals). El consum anual es pot consultar via web en la majoria de companyies elèctriques o en les factures.
 
 
COOPERATIVES DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA (ESS)
 
Recomanem també contactar amb cooperatives de l’economia solidària catalana que ofereixen tot el servei.
 
L’economia social i solidària la conformen multitud d’iniciatives de producció, comercialització, consum i finançament que funcionen dia a dia sota lògiques més democràtiques, equitatives, solidàries i respectuoses amb les persones, el medi ambient i els territoris que no pas les empreses capitalistes i privades. Adopten la forma de cooperatives i altres fórmules d’empreses de propietat col·lectiva (de productors/es, consumidors/es o usuaris/es):
—Primen la satisfacció de necessitats humanes per sobre del lucre, tant en l’àmbit econòmic com social i cultural.
—Gestionen la pròpia activitat econòmica de manera democràtica.
—Estan compromeses amb el medi natural i social.
 
 
COM REDUIR LA FACTURA ELÈCTRICA

Per reduir la despesa de la llar en energia elèctrica aconsellem que es revisi quina potència es té contractada; moltes vegades és més elevada del que realment necessitem o utilitzem i ningú ens n’informa. Podeu mirar quina potència màxima es consumeix a través del registre com a usuari al web de la vostra companyia distribuïdora (de mitjana en una llar es troba entre 3 kw i 4,5 kw).

Si a aquesta regularització de potència li afegim l’autoproducció energètica, més la compensació d’excedents, es pot aconseguir reduir, en gran mesura, la despesa elèctrica.
 
 
AMORTITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

El cost de la instal·lació d’una planta d’autoproducció solar fotovoltaica és elevat, però es calcula un temps mitjà d’amortització d’entre 6 i 10 anys depenent de la potència instal·lada i l’ús d’energia que se’n fa.

Si s’hi sumen els beneficis i reduccions fiscals que s’ofereixen, el temps d’amortització encara es redueix més. Una altra manera de reduir l’amortització de la instal·lació és vendre l'excedent d’energia generada a la xarxa elèctrica comuna. Per poder fer això cal tenir legalitzada la instal·lació, cosa que ofereixen com a servei addicional les empreses instal·ladores de plaques solars, les cooperatives i les organitzacions de compra col·lectiva.
 
 
QUÈ HA D’OFERIR QUALSEVOL INSTAL·LADOR

S’ha de tenir en compte que qualsevol instal·lador ha d’oferir, tant en compra col·lectiva com individual:
  1. Preestudi
  2. Visita tècnica i assessorament
  3. Instal·lació de panells solars, inversors, estructura, cablejat, proteccions, extres opcionals (bateries, optimitzadors d’ombres, punt de càrrega de vehicle elèctric, mesuradors d’energia…)
  4. Posada en marxa.
  5. Ajuda en la legalització de la instal·lació i sol·licitud de llicències municipals.
  6. Tramitació de possibles ajudes, subvencions o bonificacions.

QUÈ OFEREIX L’AMETLLA PER TAL D’INCENTIVAR LES ENERGIES VERDES?
  • Bonificació d’un 25% de l’IBI durant 5 anys per a les instal·lacions d’autoproducció d’energies renovables. Això suposa una reducció mitjana del 15% del cost d’instal·lació.
  • Es crearà un web específic des de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, a partir del mes de maig, amb informació sobre la bonificació, la documentació a presentar i on hi haurà una borsa d’empreses que ofereixen el servei per fer instal·lacions per tal que tots els habitants tinguem més informació i opcions sobre la instal·lació de plaques solars.
 
 
Webgrafia
 
http://icaen.gencat.cat/ca/inici/
https://comercjustibancaetica.org/leconomia-solidaria/
https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/publicaciones_idae/guia_autoconsumo_5_pasos_ok.pdf
https://ca.support.somenergia.coop/category/777-autoproduccio
https://azimut360.coop/ca/serveis/
https://emelcat.cat/