L'Ametlla del Vallès

Notícia

L'alcalde Pep Moret i Tanyà, nou membre del Consell de Governs Locals

El CGL és un òrgan estatutari format només per alcaldes i alcaldesses (100 en total). La seva composició emana dels resultats electorals de les municipals (en aquest cas de les del 2019). Els grups polítics que hi són representats han d'haver obtingut més de 5% dels vots. En aquest sentit, i aplicant la fórmula matemàtica que preveu la Llei de Consell de Governs Locals que el regula, la representació d'ERC és de 29 alcaldies.

Cada partit ha de decidir qui en forma part a partir dels següents criteris:
  • paritat de gènere
  • representativitat de tot el territori (equilibri territorial)
  • representació de pobles petits, mitjans i grans (equilibri demogràfic)

En aquest sentit, el partit va proposar a la Pam Isús i al Pep Moret que en formin part.
Els equilibris sempre són difícils, però cal dir que Esquerra els hem respectat tots.

Ara el CGL començarà a caminar, tot i que per un període molt curt, atès que es dissol quan es convoquen les eleccions municipals, i s'haurà de tornar a constituir després del maig del 2023 amb nova composició d'acord amb els resultats electorals. Durant aquest temps treballarem per redactar el seu reglament i per dotar dels mitjans materials i econòmics que necessita aquest òrgan per ser realment una eina útil per al món local. De fet, és, per llei, l'interlocutor amb el Govern i el parlament i ha de ser consultat en totes les decisions que fa referència al món local.