La Ràpita

Notícia

El PSOE veta la proposta d'ERC que sigui l'administració de Catalunya qui defineixi la planificació i l'autorització d'instal·lacions eòliques marines

El Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats ha presentat aquest matí una proposició no de Llei a la Comissió d’Indústria que pretenia que el Govern espanyol reconegués les competències autonòmiques en la implantació de les instal·lacions d’energia eòlica marítima terrestre i la consideració desfavorable del projecte de parc eòlic marítim al Delta de l’Ebre. El diputat Jordi Ramon he exposat que “donat que les competències en planificació territorial, ordenació del paisatge i instal·lacions d’energia en règim especial són autonòmiques, és una laminació competencial que, pel sol fet que els molins es trobin en Domini Públic Marítim Terrestre, hagi de ser l’Estat l’administració responsable en aquests tipus d’instal·lacions”.

Jordi Ramon pretenia que es reconegués aquest buit competencial i legislatiu i que, en el marc del Real Decreto que està redactant el Govern espanyol per a regular els procediments administratius en la tramitació de les sol·licituds d’autorització d’instal·lacions de generació eòlica marines, es fes atenció a les competències autonòmiques.

El diputat d’ERC també ha significat que un recurs limitat a certs àmbits geogràfics no pot ser objecte de lliurament al primer que arribi, en aquest cas a interessos lligats a Florentino Pérez, sinó que hauria de sotmetre’s a fórmules més democràtiques de concurrència (concursos, subhastes, etc.) i processos de participació ciutadana i diàleg entre administracions. En aquesta qüestió ha coincidit el mateix grup socialista i fins i tot ha apuntat que és un dels objectius del futur Real Decret. Tot i així, i contradictòriament, no estan a favor d’emetre una instància al Govern a paralitzar el procediment d’adjudicació del parc eòlic del Delta.

El grup socialista i el grup popular no han coincidit amb ERC que aquesta qüestió sigui de competència autonòmica i en aquest sentit han entrat en una nova contradicció. Ambdós grups s’han referit a la Llei 54/1997 per definir la competència estatal quan en realitat en aquesta Llei queda clar que les instal·lacions en règim especial són de competència autonòmica.

En tot moment ERC s’ha posicionat a favor de la implantació de l’energia eòlica marina, però respectant competències i fent atenció a quelcom molt important, el Conveni Europeu del Paisatge, que insta a un consens amb els ciutadans en quant a definir la compatibilitat entre els paisatges i les noves instal·lacions que l’alterin.

El President de la Federació d’ERC, Gervasi Aspa, ha volgut destacar el paper d’ERC, una vegada més, en la defensa del territori: “ERC som el partit de referència en la defensa de les Terres de l’Ebre, així d’acord amb el compromís que va adquirir Joan Puigcercós davant la Plataforma Salvem la Mar de l’Ebre i els representants de confraries de pescadors de la costa del Delta i Vinaròs, hem portat a Madrid el rebuig al parc eòlic marí, una de les principals amenaces mediambientals que té avui el delta de l’Ebre, com han senyalat diferents informes, entre els quals n’hi ha un del mateix parc natural”.
Gervasi Aspa ha volgut destacar la feina feta pel grup parlamentari d’ERC i del seu diputat Jordi Ramon i, a la vegada, ha volgut deixa clar que “ERC som un partit coherent en la defensa de les Terres de l’Ebre, hem defensat el mateix aquí, al Parlament i al Congrés; són altres partits polítics els que han d’explicar a la gent de l’Ebre el perquè de la seva absència en la votació o el vot contrari a la proposició no de Llei”. Per últim, Gervasi Aspa ha afirmat que “ERC seguirem al costat d’aquells que defensen les Terres de l’Ebre davant projectes que són contradictoris amb el nostre patrimoni mediambiental i contraproduents per al nostre desenvolupament econòmic, perquè afecten sectors clau de la nostra economia com són la pesca i el turisme”.