La Seu d'Urgell

Documents

MOCIÓ PEL CANVI DE SENTIT DE CIRCULACIÓ AL CARRER MAJOR
El regidors del grup municipal d´ Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari la següent proposta d´acord:
 
Atès que el Carrer Major és el principal carrer comercial de la Seu d’Urgell i eix del centre històric, i la voluntat de l’Ajuntament és justament dinamitzar aquest sector de la ciutat.
 
Atès que l’actual sentit de circulació implica que els vehicles que hi circulen i no hi troben aparcament, hagin de donar una gran volta a la Seu per anar a l’aparcament del Doctor Peiró, sent aquest el més gran aparcament i lògic per accedir al centre històric.
 
Atès que actualment els vehicles provinents del Carrer Major col•laboren a congestionar el trànsit al centre de la ciutat, concretament a la Plaça Catalunya i al Carrer de Sant Ot.
 
Atès que si el sentit de circulació del carrer Major fos cap al nord, milloraria l’accés al centre històric i faria més racional l’accés a l’aparcament del Doctor Peiró
 
 
Proposem al Ple que acordi els punts següents:
 
 
1.         Iniciar els tràmits necessaris per l’aplicació del pla de mobilitat aprovat al 2012 i que dintre del mateix s’estudiï la possibilitat d’invertir el sentit del carrer Major.
2.         Que el pla de mobilitat es comenci a executar durant el 2016 marcant un pla d’etapes i consignant la corresponent dotació pressupostària en el proper pressupost.
 
 
  
 
Francesc Viaplana Manresa
Regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya.
 
La Seu d’Urgell, 5 de setembre de 2015