La Seu d'Urgell

Documents

MOCIÓ DE SUPORT A LA MARXA SOM
1. La Marxa Som és una caminada popular que recorrerà totes les comarques del Principat de Catalunya el juny i juliol de 2016 en 4 columnes que confluiran a Montserrat el darrer dia, seguint l’itinerari de la ruta de senderisme cultural “El Camí”.
2. Es tracta d’un exercici de participació que, a més de recórrer el país físicament, organitzarà assemblees a les poblacions per recollir la veu de cada municipi en relació al model de democràcia participativa que volem, a fi d’implicar tota la societat en un país i un món millors i per a tots.
3. La Marxa Som està organitzada per les persones, entitats i institucions del país que progressivament s’hi adhereixen, inicialment impulsada pels Amics del Camí amb el suport de l’associació PAS: Amics del Camí - Serveis de participació i sostenibilitat
4. El Camí (www.elcami.cat) és una ruta de senderisme cultural que, amb un traçat continu i senyalitzat, enllaça camins i rutes existents de totes les comarques i illes de parla catalana, permetent conèixer vivencialment la cultura, la història, el paisatge i les gents de cada terra. El Camí és un projecte col·laboratiu que es va iniciar l'any 2003, consta d’uns 5.000 km i més d’11.000 amics del Camí. Compta amb el reconeixement dels Parlaments de Catalunya i de les Illes Balears com a projecte d’interès general pel país des del punt de vista cultural, social i turístic.
5. Atès que la Marxa Som es durà a terme els mesos de juny i juliol de 2016 seguint l’itinerari d’El Camí, recorrent a peu totes les comarques del Principat de Catalunya.
6. Atès que el moment històric que vivim com a país demana d’instruments d’abast nacional que facilitin la participació de tota la població en els afers públics.
7. Atès que l’Ajuntament de la Seu d’Urgell compta entre els seus compromisos i objectius el foment de la participació ciutadana i la millora dels actuals reptes socials i nacionals, en pro d’una societat més justa, pròspera i sostenible.
8. Atès que la Marxa Som pretén ser un instrument de democràcia participativa al servei del país, un exercici de llibertat i un instrument més per assolir la plenitud nacional de forma col·lectiva.
9. Atès que tothom qui vulgui podrà participar en la Marxa Som de diferents maneres:
a. Formant grups locals d’acollida (GLA) per acollir l’arribada de la Marxa, preparar actes culturals i lúdics, l’allotjament i els àpats.
b. Caminant les etapes que cadascú esculli segons la pròpia capacitat, voluntat i disponibilitat.
c. Participant a les assemblees locals per opinar sobre el model de país que volem.
10. Atès que la Marxa Som està previst que arribi al municipi de la Seu d’Urgell el dia 25/6/16.

ACORDA:

* PRIMER. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell s’adhereix formalment a la Marxa Som perquè considera que és un esdeveniment d’interès públic, perquè contribueix a la vertebració del país i perquè fomenta la democràtica participativa.

* SEGON. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell es compromet a facilitar les infraestructures i serveis necessaris, dins les seves possibilitats, per al bon funcionament de la Marxa Som, tals com: 
- Espais on puguin dormir els caminants que arribin al municipi.
- Infraestructura i logística per als àpats populars en cas de realitzar-se’n.
- Facilitar la seguretat i ordre públic necessaris durant el pas de la Marxa, així com la cobertura sanitària.
- Espais per realitzar les assemblees participatives i, en el seu cas, facilitadors del procés participatiu per garantir-ne la qualitat i la participació de tothom.
- Difondre la participació en la Marxa Som entre la seva població i el teixit econòmic local a través dels mitjans de què disposi.
- Disposar en bon estat de senyalització l’itinerari d’El Camí al seu terme municipal i nucli urbà, així com la seva promoció i manteniment en tant que infraestructura turística de senderisme cultural d’abast nacional, en pro dels seus potencials beneficis socials, culturals i econòmics per al municipi i comarca.

* TERCER. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell es compromet a fomentar aquest recolzament entre els municipis de la seva comarca i a coordinar-s’hi en allò que calgui.

* QUART. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell farà una aportació de 150 € per satisfer les despeses d’organització i funcionament de la Marxa Som a la Seu d’Urgell

* CINQUÈ. Traslladar aquests acords al Consell Comarcal de l’Alt Urgell, a presidència de la Diputació de Lleida, a presidència del Parlament de Catalunya i a presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya.