La Seu d'Urgell

Documents

MOCIÓ DE REBUIG A L’ACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I TURQUIA PER FER FRONT A LA CRISI DELS REFUGIATS
Aquesta moció ha estat fusionada amb una altra similar presentada pel grup de CDC. 
APROVADA PER UNANIMITAT. 

El regidors del grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari la següent proposta d´acord:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat dia 8 de març el primer ministre de Turquia, Ahmet Davutoglu, el President del Consell Europeu, Donald Tusk i el president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker van fer públic l'esborrany del preacord al que van arribar per a fer front a la crisi dels refugiats. El text ha estat ratificat pel caps d'Estat i de Govern dels 28 Estats membres de la UE durant el Consell Europeu dels dies 17 i 18 de març, amb escasses modificacions.

L’acord adoptat no només genera una preocupació evident pel que fa a la seva legalitat, moralitat i impacte a llarg termini sobre el sistema de protecció internacional, sinó que a més, els Estats membres estarien cometent una greu violació dels drets humans i de les seves obligacions internacionals ja que l'acord adoptat amb Turquia vulnera els convenis internacionals i europeus, ratificats pels Estats membres, que prohibeixen expressament la devolució de persones que són objecte de persecució o víctimes de guerra.

La preocupació persistent per retornar refugiats cap a Turquia enlloc de fer esforços incondicionals per reubicar i oferir maneres segures i legals d'arribar a la Unió Europea demostra fins a quin punt la gestió de la crisi s’està realitzat de manera inhumana, egoista i curterminista.

La proposta que per cada refugiat sirià que sigui retornat a Turquia des de Grècia, s'oferirà asil a un altre que ja estigui en territori turc té profunds defectes tant morals com legals ja que no només deshumanitza les persones involucrades, sinó que també va en contra del principi de la solidaritat mundial i el sistema internacional de protecció dels sol·licitants d'asil en negar-los-hi a les fronteres de la UE. A més, la manca de rutes legals i segures d'entrada converteix als refugiats en preses fàcils dels contrabandistes, els quals venen els seus serveis a través de vies il·legals d'entrada com l'única alternativa possible per fugir de la guerra i la desesperació.

És urgent que la Unió Europea es replantegi la gestió de la crisi de refugiats i es comprometi fermament amb l'assistència tant financera com humanitària dels milers de persones que fugen de la guerra i el terror als seus respectius països. S'ha d'exigir solidaritat als estats de la UE per tal de reubicar el màxim nombre de refugiats possible sense obsessionar-se amb les xifres. A Europa hi vivim 500 milions de ciutadans. 1 milió de refugiats suposa un increment poblacional del 0,2%. És possible trobar una solució a la crisi però cal el compromís, generositat i treball conjunt de tots els Estats membres.

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell proposa d’adopció dels següents:

ACORDS FUSIONATS

Primer. Comunicar al Govern de l'Estat la nostra total i absoluta oposició a la ratificació de l’acord entre la UE i Turquia.

Segon. Demanem al Congrés que exigeixi al Govern en funcions que bloquegi l'acord entre la Unió Europea i Turquia que permetrà tornar a territori turc als refugiats que han arribat a Grècia i que tota negociació en el Consell Europeu ha d'estar subjecta al respecte dels drets humans i el Dret Internacional.

Tercer. Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i segures en països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva responsabilitat acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i reassentades que li corresponen, instant als estats membres de la Unió Europea a abandonar la unilateralitat i a obrir les seves fronteres, respectar i tornar a aplicar plenament el Tractat de Schengen.

Quart. Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu a apostar sense reserves per una política comuna d'asil i migració a nivell de tota la Unió Europea.

Cinquè. Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu a obrir de manera immediata un programa amb dotació pressupostaria suficient per tal de crear un pla d'acollida a refugiats a l'abast de viles, ciutats i regions europees.

Sisè. Demanar a la Comissió Europea que doti urgentment d'ajuda financera a Grècia per tal que pugui costejar el personal, medecines, tendes de campanya, mantes i assistència tècnica per a les 100.000 persones que s’estima que es trobaran blocades a Grècia durant les properes setmanes, denunciant l'expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l'acollida i l'acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta a Grècia.

Setè. Manifestem el nostre compromís d'oferir els municipis com a territori d'acollida i protecció. Adaptant els plans d'acollida municipal a les necessitats especials de les persones sol·licitants d'asil per garantir la seva vida en família i la seva integració, alhora que donarem suport i col·laborarem amb les entitats catalanes i xarxes d'entitats que treballin en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil, definint els serveis i infraestructures que pot oferir els nostre municipi per acollir les persones sol·licitants d'asil.

Vuitè. Treballarem en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per garantir la integració de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció necessària per prevenir el racisme i/o la discriminació, i promoure la cohesió social.

Novè. Finalment farem arribar aquest acord al Fans Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i a la Unió Europea.