La Seu d'Urgell

Ajuntament

MOCIÓ PER SOL·LICITAR LA CENTRALITZACIÓ DELS SERVEIS D’EMERGÈNCIES HELITRASPORTATS DEL PIRINEU A LA SEU.

El regidors del grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari la següent proposta d´acord:
 
Atès que actualment l’helicòpter del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) està ubicat a Tremp i el del Grup d’Actuacions Especials del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya (GRAE) està a Tírvia.
 
Atès que la base del GRAE al Pirineu és a la Seu d’Urgell, no obstant això, diàriament el personal de guàrdia s’ha de desplaçar a l’inici de la seva jornada fins a la població pallaresa de Tírvia i retornar a la seva finalització.
 
Atès que aquest que comporta un cost econòmic evident, així com una reducció de la jornada efectiva de treball per haver de dedicar-la als desplaçaments, com també potencials riscos a assumir durant els constants trànsits.
 
Atès que les condicions meteorològiques de la Seu d’Urgell en la temporada d’hivern són més favorables que a Tremp, que la ubicació geogràfica de la Seu a la centralitat del Pirineu, el major nombre de població, d’urgències i desplaçaments, així com un millor compliment de les isòcrones fan viable la ubicació de la base SEM helitransportada a la Seu.
 
Atès que en un futur proper l’helicòpter del SEM serà autoritzat per realitzar desplaçaments nocturns, fet que comportarà la necessitat d’ubicar l’helicòpter en un aeroport civil com a base per tal de millorar la seguretat de l’equip.
 
 
 
Proposem al Ple que acordi els punts següents:
 
  1. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la ubicació dels serveis d’emergències helitransportats (SEM i GRAE) al municipi de la Seu d’Urgell, o bé a l’aeroport Andorra – la Seu d’Urgell.
 
 
 
Xavier Munt Santacruz
Regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya.
 
La Seu d’Urgell, 7 d’octubre de 2015