Les Corts - Casal Josep Sunyol

Notícia

Congres Comarcal ERC - Les Corts

Ahir, 29 de juny a les 18.30 h va tenir lloc el Congrés Comarcal d'Esquerra Republicana – Les Corts. Aquest congrés ha ratificat a Xavier Garriga i Fonts com a president, que va ser l'elegit per unanimitat, en el congrés del 9 de desembre de 2019. En el qual Xavier Garriga va agrair en Josep M. Gebelli i Isart, president sortint, així com als secretaris i secretàries que formen l'equip anterior la gran tasca feta visible en el resultat de les eleccions municipals i autonòmiques, on ERC va aconseguir ser la força més votada en el districte de les Corts.

El motiu d'aquest congrés ha estat la ratificació de la presidència, d'algunes de les secretaries que ja van estar nomenades en el del 9 de desembre. I el nomenament i reestructuració d'altres per donar compliment a la composició dels Consells Comarcals que es va aprovar en el 28è Congrés Nacional i que es fa referència en l'article 36 dels Estatuts d'ERC.

En la nova composició, cal destacar que s'han incorporat a Xavier Agustí i .....com a secretari de Política Municipal en substitució de Josep M. Gebelli i Isart, vicepresident del districte i conseller i Jordi Andreu i Batallé al davant de la secretaria de Transició Ecològica. Mercè Garrigosa i Ferrando és ara la secretària de Ciutadania i Olga Domènech i Anguera portarà la secretaria de Política Parlamentària.

La composició de l'equip actual és http://locals.esquerra.cat/lescorts/el-nostre-equip

D'acord amb l'ordre del dia també s'ha presentat l'informe econòmic de l'exercici anterior i el pressupost de 2020.

El Congrés a finalitzat amb el lliurament a l'Enric Feixes d'una placa commemorativa amb motiu del seu 90 aniversari, un dels militants de més edat del nostre districte i que milita a ERC des de l'any 1992, i destacat col·laborador en diverses institucions catalanes, qui ha agraït l'homenatge dirigint unes paraules a les persones que hem assistit.