L'Hospitalet de Llobregat

Notícia

Ús de les xarxes socials

Els diferents comptes en xarxes socials d'Esquerra Republicana de l'Hospitalet tenen com a objectiu ser canals d’informació i comunicació de la nostra activitat política i municipal, així com de les activitats que duguin a terme els nostres representants i càrrecs electes.

En aquest sentit, ens refermem en els nostres valors i principis generals recollits al Codi ètic d’Esquerra Republicana, sent aquests l’honestedat, el servei a la societat, la transparència, el respecte, el diàleg, la integritat i la corresponsabilitat.

Els comentaris de les persones usuàries en aquestes xarxes són lliures, personals i no atribuïbles a Esquerra Republicana de l'Hospitalet, per la qual cosa no ens fem responsables dels mateixos ni tampoc de l’ús de tercers de les informacions contingudes i publicades.

Per a qui vulgui interactuar-hi, es proposen unes normes bàsiques de participació:
- Utilitzar sempre un llenguatge correcte i educat.
- Respectar la privadesa dels altres.
- Mantenir les màximes de respecte i tolerància.

El perfil/canal d'Esquerra Republicana de l'Hospitalet es reserva el dret a reportar a la xarxa social corresponent, actuacions abusives per part de les persones usuàries, així com bloquejar a aquells perfils i eliminar els seus comentaris o publicacions que incorrin en comportaments com:
- Expressions irrespectuoses, difamatòries o abusives.
- Enllaços a pàgines que continguin contingut nociu o perillós per a altres persones usuàries.
- Publicació de dades personals alienes a l’autor o autora del comentari.
- Reiteracions o comentaris repetits, o campanyes d'assetjament.
- Comentaris o publicacions contraris al respecte i la tolerància, que no respectin els drets i les llibertats fonamentals de les persones, dels infants i de minories i col·lectius vulnerables.