Llançà

Notícia

Esquerra Republicana de Llançà presenta al·legacions a la modificació del PGOU

Plànol de l'àmbit d'actuació del PMU-2 ROSES
Plànol de l'àmbit d'actuació del PMU-2 ROSES
La modificació del PGOU en el Sector Roses 2 (Urbanització Fener), preveu 40 cases just davant el camí de ronda i tocant amb el Parc Natural del Cap de Creus

Esquerra Republicana de Llançà a presentat cinc al·legacions a la modificació puntual, per tal de rectificar la situació actual, que no es altre que pretendre legalitzar una actuació urbanística sota una presumpte falsa figura de sol urbà. Segons el republicans aquest sector està afectat per la Llei 6/1988, degut que està declarat com a terreny forestal. Tanmateix, més del 50% de l’àmbit d’actuació està afectat també pel Decret Legislatiu 1/2010 que no permet la construcció de vivendes en pendents superiors al 20%.

El portaveu d’Esquerra, Guillem Cusí, afirma que “es pretén construir en una zona afectada per un rec, el Rec d’en Feliu, per tant s’hauria d’haver sol·licitat prèviament a l’ACA un estudi d’espais fluvials i d’inundabilitat per conèixer l’afectació però també per estudiar l’impacte urbanístic sobre el rec i voltants".

Tanmateix el republicans, en les seves al·legacions insten al propi ajuntament a realitzar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada per l’àmbit d’actuació, però també per que estan obligats  d’acord amb les prescripcions del Decret 344/2006. I alhora, que el propi estudi contempli l’avaluació de la mobilitat de tot el PGOU.

Instem també al conseller de Territori, Damià Calvet, a modificar el Pla Director Urbanísitc del Sistema Costaner o a aprovar altres figures jurídiques equivalents per permetre la desclassificació de sòl urbanitzable que no ha estat desenvolupat.

Per altre banda, el portaveu Guillem Cusí manifesta que “no és del nostra agrat que es pugui permetre la construcció de noves urbanitzacions com aquesta i menys tenint un gran parc d’habitatges buits, en mans dels bancs, com te Llançà”.
Les al·legacions presentades pels republicans i el fet d’instar a la Generalitat a modificar el Pla Director Urbanístic no és casual. El Sector Roses 2 no és l’únic previst per urbanitzar, sinó que hi ha dos zones més de la població que es veuen afectades com son Cap Ras (promogut pel Grup Peralada) o Súper Fener.