Llançà

Notícia

LLANÇÀ PRESCINDEIX DE LA NOVA COMISSARIA I DESESTIMA MESURES SOCIALS EN ELS PRESSUPOSTOS

Només una de les al·legacions a les ordenances fiscals, presentades pels republicans, queda aprovada definitivament.
 
El passat dilluns es va aprovar inicialment el pressupost per l’exercici 2019, amb els únics vots favorables de l’equip de govern. Un pressupost que el grup d’ERC ja ha anunciat que hi presentarà esmenes, davant el desacord en molts punts i el fet que una vegada més el govern no hagi comptat per res amb l’oposició per a la seva elaboració i/o negociació prèvia.
 
Pel que fa a les ordenances, els republicans celebren que s’hagi tornat a aprovar l’al·legació que preveia desenvolupar i l’aplicar un reglament de pisos buits per imposar un gravamen del 50% sobre aquests. El portaveu republicà, Guillem Cusí, manifestava que “anem un any tard, aquesta al·legació ja es va aprovar l’any passat i amb un any no han tingut la voluntat ni de redactar el reglament. És urgent penalitzar els pisos buits propietat majoritàriament de grans tenidors com CaixaBank, Bankia, BBVA o altres entitats bancàries si aquests no s’avenen a negociar per a un us social”.
 
Tanmateix, les bonificacions a l’IBI a les famílies monoparentals o amb rentes baixes, per equiparar-se amb els mateixos drets a les famílies nombroses, que sí que contempla la normativa, varen quedar “en estudi” després d’haver-se refusat l’exercici anterior.
 
ERC també va sol·licitar la modificació o creació de dues noves ordenances en quan a la recollida d’escombraries i la fracció orgànica i una ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública, “davant el gran desgavell que pateix Llançà en aquests dos àmbits, s’ha de regularitzar d’immediat”. Però aquestes dues també varen quedar desestimades.
 
 
Per altre banda en el Ple, es va tornar aprovar amb els vots contraris de l’oposició, una nova modificació de crèdit amb caràcter d’urgència. Cusí manifestava “tot govern degut a necessitats o urgències apliquen aquest mecanisme, però en aquesta ocasió denota altre vegada la greu inoperància del govern quan a la gestió i una improvisació total. Aquesta nova modificació va en detriment d’inversions ja pressupostades per a cobrir partides pressupostàries d’obra nova prevista per l’exercici 2019. “Al no poder sobrepassar la capacitat de deute, volen cobrir aquesta mancança amb partides d’aquest exercici, per poder inaugurar grans obres i tallar la cinta abans d’eleccions. Tot això en perjudici d’un altre any sense cobrir les necessitats reals del municipi”.