Llançà

Notícia

PERE VILA DENEGA EL PLE EXTRAORDINARI SOL·LICITAT PER L’OPOSICIÓ SOBRE LA DENÚNCIA DE LA POLICIA LOCAL

El cap de l’oposició, Guillem Cusí, es va reunir amb el sindicat SAP-PL de la Policia Municipal per recollir les seves demandes.   
 
Arran de la denuncia del passat mes de desembre de la Policia Municipal de Llançà en que s’alertava de greus mancances de material, de personal i a les dependències policials que suposen inseguretat i precarietat laboral per els agents, els grups de l’oposició d’ERC i APL van sol·licitar formalment un ple monogràfic per tractar la qüestió, tal i com preveu la Llei Municipal i de Règim Local, que estableix l’obligació de convocar ple extraordinari quan aquest sigui sol·licitat per, almenys, una quarta part del nombre de membres de la corporació.
 
La instància de ple extraordinari es va presentar per part dels republicans i el regidor d’APL el passat 31 de desembre. Segons estableix la llei, Pere Vila tenia 15 dies hàbils per convocar el ple. Però aquest dilluns, últim dia del termini, ha preferit denegar la convocatòria basant-se en subterfugis legals per no celebrar-lo “al no ser competència del Ple els assumptes inclosos a l’ordre del dia”.
 
Vila refusa el debat emparant-se en la llei, que disposa que és competència de l’alcalde “resoldre respecte peticions formulades per a la millora del servei”, punt en que discrepa l’oposició per que en tant que la competència sigui pròpia de l’alcalde, els fets denunciats són d’interès municipal i del propi ple.
 
Cusí denúncia els fets com a greus “no només són de gravetat els fets denunciats pel sindicat, sinó el fet que l’alcalde no vulgui resoldre la problemàtica mitjançant el debat. Però tant o més greu és la incompetència i inoperància del regidor d’Interior Francesc Guisset que ostenta el comandament superior de la Policia Local, i que ha menystingut la denuncia i el propi personal de la Policia. Tanmateix, Guisset va mentir en el passat ple al negar l’existència d’aquesta problemàtica, quan els fets denunciats ja existien, eren sabuts per la població i a més s’han agreujat des de que va assumir les competències d’Interior ara fa un any”.