Llançà

Ajuntament

MOCIO QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D'ICV, PSC i UNIO LLANÇANENCA-ERC AL PLE DEL MES DE FEBRER PER LA COMMEMORACIÓ DEL 75È ANIVERSARI DE L’EXILI REPUBLICÀ
Des del desembre de 1938 fins el febrer del 1939 les tropes sollevades franquistes van ocupar Catalunya, i entre ells el nostre municipi. Després de tres anys de sagnant Guerra Civil al conjunt de l’Estat  Espanyol, va ser aquell dia, en que Llançà, va veure la fi dels temps de democràcia i  República i va significar la pèrdua de llibertats, drets i vides humanes en una  repressió que va obligar a milers de persones a exiliar-se fora de Catalunya i de l’Estat Espanyol.
 
Enguany es compleixen 75 anys de l’exili republicà, català i espanyol. El suposat final de la Guerra Civil (provocada per l’aixecament militar del general Franco) i la dictadura que la va continuar va obligar a milers de persones a abandonar les seves llars i a iniciar un llarg i dolorós exili. Un episodi d’especial transcendència fou la retirada de les forces republicanes cap a França l’any 1939, a través del Pirineu català.
 
Per aquest motiu és important que les institucions democràtiques, entre elles els ens locals i el Govern de la Generalitat de Catalunya, recordin aquests fets en el marc del que disposen l’article 54 de l’Estatut de 2006, la Llei 13/2007 del Memorial Democràtic i la Llei 10/2009 sobre la localització de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les fosses comunes.
 
 
Per tot això, els Grups municipals d’ICV, PSC i UNIO LLANÇANENCA-ERC de l’Ajuntament de Llançà proposa adoptar els acords següents:
 
 
ACORDS

Primer. Commemorar durant  2014 l’Any de l’Exili republicà amb un acte públic de reconeixement a les milers de persones que es van veure forçades a marxar de del nostre país comptant amb la participació d’entitats memorialistes i ciutadanes del nostre municipi.
 
Segon. Crear la Comissió Local per l’Any de l’Exili  oberta a la participació de les entitats ciutadanes, grups municipals i les persones interessades que així ho desitgin. L'objectiu d'aquesta comissió serà la de la divulgació i foment 
de la memòria de l’exili republicà, la de coordinar activitats per la recuperació de la memòria històrica.
 
 
 
 
 

Tercer. Instar al Govern de la Generalitat a dotar al Memorial Democràtic dels recursos necessaris per a organitzar les commemoracions de l’Any de l’Exili.

Quart. Instar al Govern de la Generalitat a dotar a les entitats i associacions memorialistes dels ajuts necessaris per a que la societat civil pugui impulsar actes commemoratius de l’exili republicà.

Cinquè. Traslladar aquests acords al Departament de Governació i Relacions Institucionals, al Memorial Democràtic, al Museu de l’Exili de la Jonquera i les entitats memorialistes del municipi.