Llançà

Ajuntament

MOCIÓ DE DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT PEL 9N
Els dies previs a la celebració de la jornada del 9N, organitzacions d’ultradreta van interposar querelles contra el president de la Generalitat, la Mesa del Parlament i alguns membres del govern.
Igualment, el Fiscal General de l’Estat, Eduardo Torres-Dulce, en diverses declaracions va manifestar la intenció d’interposar una querella contra el president de la Generalitat i alguns membres del Govern de la Generalitat si no s’aturava l’organització del 9N, tot i que, finalment, no la va interposar.
Passat el 9N i en la mateixa línia, el Fiscal General ha pressionat la Fiscalia de Catalunya perquè interposés una querella
Enmig de tot això, la presidenta del PP a Catalunya, en unes declaracions difoses pels mitjans de comunicació, va donar a entendre que la fiscalia actuava al seu dictat, cosa que posa en entredit la necessària i obligada separació de poders en un estat de dret.
A tot això, en una reunió celebrada el 18 de novembre els Fiscals de Catalunya van decidir, per unanimitat, no interposar aquesta querella atès que entenia que no es donaven les raons jurídiques que ho motivessin.
Lluny de renunciar a la seves pretensions, el Fiscal General va reunir la Junta de Fiscals de Sala, òrgan consultiu de la Fiscalia, per a justificar la seva decisió, i acabar interposant una querella contra el president Mas, la vicepresidenta Ortega i la consellera Rigau per la presumpta comissió de delictes de desobediència, prevaricació, malversació i usurpació de funcions
És evident que ens trobem davant d’una clara persecució política per part del Govern de l’Estat, a través del seu braç executor, en aquesta cas la Fiscalia, en una clara instrumentalització de l’estat de Dret, al marge de qualsevol raó jurídica.
La jornada de participació del dia 9N va ser possible gràcies als més de 40.000 voluntaris que van destinar unes hores del seu temps a fer-la possible i per tant l’èxit es deu a la ciutadania, que com en anteriors ocasions s’ha mobilitzat en favor de les llibertats dels país.
També va ser possible gràcies a la col•laboració d’alcaldes i regidors que van destinar també aquestes hores, i amb la seva complicitat va ser possible disposar d’infraestructures tècniques que fessin possible la jornada de participació del dia 9N
 
 
La querella contra els membres del Govern és una querella representativa, ja que davant la impossibilitat, i la irracionalitat, de presentar una querella contra tots els voluntaris, la Fiscalia General es dirigeix contra membres del Govern. A la vista dels fets doncs, i per aclarir qui són els autèntics responsables de la celebració de la jornada, cal que aquests siguin coneguts a través de la seva declaració en seu judicial.
Per tot l’anteriorment exposat, el grup municipal d’ERC proposa al Ple l’adopció dels següents
 
ACORDS
Primer.- Que els regidors que votem a favor de la present moció vam participar activament en la celebració de la jornada del 9N, i per tant assumim totes les responsabilitats que se’n puguin derivar i admetem ser coautors de les accions que s’imputin al President de la Generalitat i altres membres del Govern derivades de l’organització i execució del citat procés democràtic.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya als efectes corresponents, i al Govern de la Generalitat de Catalunya