Llançà

Ajuntament

MOCIÓ PER A L’ADOPCIÓ DE MESURES URGENTS PER PALIAR LA POBRESA ENERGÈTICA
La situació de crisi, atur i de retallades en drets socials està provocant un augment de la pobresa que es concreta en la dificultat de moltes persones per accedir a recursos i serveis bàsics, com l’aigua, la llum o el gas, necessaris per garantir unes condicions mínimes de vida digna.
 
Aquestes persones pateixen l’anomenada “pobresa energètica” i majoritàriament són les que estan en situació d’atur, reben alguna prestació social reduïda o bé estan molt endeutades. Els col·lectius més vulnerables com els infants, la gent gran o persones amb malalties cròniques poden veure afectada la seva salut davant la impossibilitat de fer front al cost econòmic dels consum mínims per garantir l’habitabilitat, salubritat i higiene de casa seva.
 
Un sistema en el qual les empreses privades subministradores no contemplen pèrdues davant la impossibilitat de pagament de part dels seus clients en situació de pobresa energètica. Els impagaments, avui dia, són assumits per les administracions públiques, especialment pels ajuntaments mitjançant el pagament de factures. Recursos públics destinats a finançar les pèrdues d’empreses privades. Ni les empreses assumeixen els impagaments, ni apliquen fórmules automàtiques de tarificació social, ni l’Estat els hi demana. La reforma del Sistema Elèctric a Espanya portada a terme pel govern de l’Estat no aporta cap solució a aquesta crua realitat, si més no, l’agreuja amb l’augment de tarifes.
 
Finalment, al mes de juliol de 2014 i davant el panorama descrit, el Govern d’Espanya va aprovar aquesta reforma, que s’ha traduït en un increment de la factura dels subministraments bàsics, en especial de la llum. A tall d’exemple, la part fixe de la factura de la llum s’ha incrementat de forma alarmant des del 2012: un 81,1%, de 127,7€ de mitjana per família i factura, a 231,23€ actualment. De fet, només en el darrer any aquest concepte ha augmentat un 66%, el que implica que els usuaris amb menys consum han estat penalitzats al tenir que fer front al pagament de factures més elevades tot i no haver consumit més energia.
 
Segons l’informe “Pobreza Energética 2014” de l’Associació de Ciències Ambientals, actualment, a Espanya hi ha 7 milions de persones en situació d’emergència davant l’amenaça de tall de subministres durant els propers mesos. D’aquests, 3 milions de persones es troben en situació de pobresa severa, 2,5 en risc d’exclusió social, i 200.000 famílies han perdut el bo social de la llum des del 2012.
 
 
 
 
 
Actualment a Catalunya, un 10,9% de les llars catalanes no poden mantenir l’habitatge a una temperatura adequada (al voltant de 300.000 famílies i el doble respecte al 5,4% a l’inici de la crisi). La Taula del Tercer Sector ha alertat que el proper hivern aquestes xifres s’agreujaran si no s’actua.
 
Tot i els esforços i recursos esmerçats pels governs locals, considerem que aquesta greu problemàtica necessita d’una acció coordinada, justa i decidida per part del Govern de la Generalitat com del Govern d’Espanya per garantir els subministraments bàsics de la població en situació de vulnerabilitat.
 
De moment, les iniciatives del Govern de l’Estat no han fet més que augmentar el cost dels subministraments, en especial de l’electricitat.
 
Fins el moment, l’única iniciativa per part del Govern de la Generalitat ha estat el Decret Llei 6/2013, de 23 de desembre, conegut com “Decret de treva hivernal”. Des de la seva vigència al desembre de l’any passat, només 500 famílies a Catalunya n’han fet ús, ja que no significava el pagament de les factures, sinó el seu ajornament. A més, el Govern de l’Estat ha recorregut aquest Decret davant el Tribunal Constitucional, que l’ha admès a tràmit i que provoca la seva suspensió automàtica.
 
Per la situació exposada, perquè considerem que tant els governs autonòmics com estatals han de prendre mesures urgents per posar fre al que considerem un atac frontal a la cohesió social i a la igualtat d’oportunitats de les nostres ciutats i pobles, i perquè la situació de pobresa energètica agreuja encara més la situació de moltes  famílies al nostre municipi,
proposem al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
 
  1. Rebutjar enèrgicament la suspensió del Tribunal Constitucional a partir del recurs interposat pel Govern de l’Estat contra el Decret Llei 6/2013, de 23 de desembre del Govern de la Generalitat, conegut com “Decret de treva hivernal”.
 
  1. Instar al Govern de l’Estat a declarar la llum, l’aigua, els gas, el butà i el propà com a Dret Social Bàsic.
 
  1. Demanar al Govern de l’Estat a aplicar un IVA reduït als subministraments, que en aquest moment és del 21%.
 
  1. Reclamar que els consumidors en situació de vulnerabilitat accedeixin a una tarifa social en funció dels seus ingressos i no del mercat, i que la diferència entre la tarifa social i el consum real es financi a càrrec dels Pressupostos Generals de l’Estat.
 
  1. Instar al Govern de la Generalitat a que, de forma imminent, adopti les mesures necessàries per evitar el tall de subministraments a l’hivern per a qui es trobi en situació de pobresa energètica, promovent el pagament, que no l’aplaçament, dels consums pendents a càrrec dels pressupostos de la Generalitat.