Llançà

Ajuntament

Al·legacions Projecte d’obres camp de futbol de gespa artificial
Motivació
 
El BOP en data 5 de novembre va publicar el Projecte d’obres camp de futbol de gespa artificial, aquest projecte se sotmet a informació pública, per tal que, en el termini de 30 dies, pugui ser consultat i es puguin formular les al·legacions pertinents
 
L’import d’aquest projecte és de 178.843?32 €
 
Aquest projecte es realitzaria a la zona del pati del CEIP Pompeu Fabra
 
Aquesta zona del pati és necessària per l’esbarjo i jocs diversos de nenes i nens del CEIP
 
La zona d’equipaments esportius de Llançà ja disposa de camps de futbol i es poden optimitzar per aquesta pràctica
 
Aquest projecte no ha estat sotmès ni a consulta ni a participació ciutadana
 
 
Al·legació
 
Reconsiderar aquest projecte i sotmetre’l a consulta i participació ciutadana