Llançà

Ajuntament

MOCIÓ PER A POSAR EL NOM D’UN CARRER O PLAÇA DE LA POBLACIÓ DE LLANÇÀ A L’EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA LLUÍS COMPANYS I JOVER
Llegeix
MOCIÓ PER A L’ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DEL ROM (REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL)
Llegeix
Moció per a l’actualització i modificació del ROM (Reglament Orgànic Municipal)
Llegeix
MOCIÓ PER DECLARAR LLANÇÀ MUNICIPI REPUBLICÀ
Llegeix
MOCIÓ A FAVOR DE LA REDUCCIÓ I/O SUPRESSIÓ DELS IMPORTS PER A ASSISTÈNCIA DELS REGIDORS DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ
Llegeix
MOCIÓ PER L’ACORD DE PARTICIPACIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA
Llegeix
MOCIÓ A FAVOR DE LA SUPRESSIÓ SALARIAL DE L’ALCALDE - PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ
Llegeix
MOCIÓ EN DEFENSA DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC
Llegeix
MOCIÓ CONTRA EL RETORN DELS IMPORTS DE LA BESTRETA DE LA PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ESTAT
Llegeix
MOCIÓ SOBRE LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA REFERENT A LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA
Llegeix